Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

BOŚ Bank - EKOlokata EUROzyskowna


BOŚ Bank

BOŚ Bank
EKOlokata EUROzyskownaKwota:
10 000,00 EUR
Kapitał + odsetki:
10 012,00 EUR
Waluta:
EUR
Oprocentowanie wynosi:
0,60  %

Zwróć uwagę

Najbardziej atrakcyjne oprocentowanie lokaty dotyczy nowych środków. Zyskać można od 0,6% do 1,05% w zależności od okresu lokaty. Stare środki zarabiają mniej - od 0,3% do 0,7% w skali roku.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 15,00 PLN
Podatek - 3,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 12,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,60%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,48%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet NIE
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank uprawniająca do założenia lokaty wynosi 100 EUR. 100  EUR
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty lokaty. 9 999 999  EUR
Okres minimalny Najkrótszy okres trwania lokaty, to 3 miesiące. 3  Miesiąc
Okres maksymalny Maksymalny okres lokaty, to 12 miesięcy. 12  Miesiąc

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Posiadanie rachunku bankowego nie jest wymagane.
Lokata odnawialna TAK Po upływie terminu lokaty, lokata może odnowić się na kolejny okres z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia lub zgromadzone środki zostaną przekazane wraz z odsetkami na wskazany rachunek.
Odnawianie automatyczne TAK Lokata może odnowić się automatycznie zgodnie z dyspozycją klienta.
Odsetki powiększają kapitał TAK Odsetki powiększą kapitał w chwili odnowienia lokaty.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Odsetki powiększą kapitał w chwili odnowienia lokaty, lub są wypłacane wraz z kapitałem.
Możliwość dopłaty Nie ma możliwości dopłaty do lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  EUR 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  EUR 0.0
Możliwość wypłaty części środków Nie ma możliwości wypłaty częściowej.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Wcześniejsze zerwanie lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego a'vista w EURO.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Możesz udzielić pełnomocnictwa nie więcej niż dwóm osobom. Pełnomocnicy są upoważnieni do samodzielnego działania. Nie przysługuje im prawo udzielania dalszych pełnomocnictw ani też odwoływania dotychczasowych pełnomocników. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Istniej możliwość udzielenia dyspozycji na wypadek śmierci. Dyspozycja może zostać udzielona jedynie w formie pisemnej. -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online Banku BOŚ

Wniosek online Banku BOŚ

  • Wypełnij wniosek online rachunku lokaty.
  • Na końcu wniosku pojawi się numer rachunku na, który należy przelać zadeklarowaną kwotę.
  • Następnego dnia roboczego po wpływie środków na rachunek bankowy bank dokonuje otwarcia lokaty.
  • Wraz z otwarciem lokaty bank przesyła na Twój adres e-mail kopię (skan) „Potwierdzenie otwarcia rachunku terminowej internetowej lokaty oszczędnościowej”. Wersja papierowa potwierdzenia dostępna jest w placówce banku prowadzącej lokatę, wybranej w procesie składania wniosku.