Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Raiffeisen Polbank - E-Lokata


Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank
E-LokataKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 045,00 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,20  %

Zwróć uwagę

E-Lokata to depozyt, który założysz za pośrednictwem aplikacji mobilnej banku lub bankowości elektronicznej R-online. Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 3.000 zł. Lokatę założysz na okres 3 lub 6 miesięcy.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 55,00 PLN
Podatek - 10,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 45,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,20%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,80%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do otwarcia lokaty wynosi 3.000 zł. 3 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty nie została ograniczona przez bank. 1 000 000 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres na jaki może zostać zawarta umowa lokaty wynosi 3 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny Umowa lokaty może zostać zawarta maksymalnie na okres 6 miesięcy. 6  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Aby otworzyć rachunek lokaty bank wymaga posiadanie rachunku osobistego.
Lokata odnawialna Umowa lokaty zawierana jest na czas określony, z możliwością jej odnowienia na kolejny taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia lokaty. Dyspozycję o odnowieniu składasz podczas zakładania lokaty.
Odnawianie automatyczne TAK Lokata jest lokatą odnawialną, po zakończeniu okresu umownego lokata odnowi się na taki sam okres, na warunkach obowiązujących w chwili odnowienia lokaty, z zastosowaniem oprocentowania wskazanego dla Lokaty Internetowej.
Odsetki powiększają kapitał TAK Odnawiając lokatę uzyskane odsetki powiększają kapitał Twojej lokaty.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Nie dotyczy.
Możliwość dopłaty Nie ma możliwości zwiększenia ulokowanej kwoty w trakcie trwanie umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata części środków w trakcie trwania umowy lokaty jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Całkowita lub częściowa wypłata środków z rachunku lokaty przed terminem zapadalności skutkuje utratą wypracowanych odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak -
Pełnomocnictwo W celu ustanowienia pełnomocnika do dysponowania rachunkiem lokaty należy złożyć dyspozycję w formie pisemnej. Zarówno udzielenie pełnomocnictwa, jak i jego zmiana jest bezpłatna. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Możesz pisemnie zlecić dokonanie po swojej śmierci wypłaty zgromadzonych na rachunku środków na rzecz małżonka lub rodzeństwa. Dyspozycja w każdej chwili może zostać odwołana lub zmieniona. W przypadku Twojej śmierci bank wypłaca środki pieniężne na zasadach określonych przepisami prawa. -
Współwłasność Rachunek lokaty może być prowadzony przez maksymalnie 3 współposiadaczy. Współposiadacze upoważniają siebie nawzajem do dysponowania rachunkiem bez żadnych ograniczeń. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.


Wniosek online Polbanku

Wniosek online Polbanku

  • Zaloguj się do Mobilnego Banku.
  • Wybierz opcję "LOKATY" z menu po lewej stronie ekranu.
  • Naciśnij "+", a następnie wybierz opcję "OFERTA MOBILNA" z listy dostępnych lokat.
  • Załóż Lokatę Mobilną.