Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

GETIN Bank - e-Lokata na nowe środki


GETIN Bank

GETIN Bank
e-Lokata na nowe środki


Kwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

    Lokata na Nowe Środki 3,5% w skali roku
  • Na 4 miesiące, kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
  • Dla Klientów, którzy udzielą Zgód marketingowych

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 500 zł. 500  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty wynosi 1 000.000 zł. 1 000 000  PLN
Okres minimalny Okres trwania lokaty wynosi 4 miesiące. 4  Miesiące
Okres maksymalny Okres trwania lokaty wynosi 4 miesiące. 4  Miesiące

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Do założenia lokaty bank nie wymaga posiadania rachunku w GETIN Banku.
Lokata odnawialna TAK Lokata jest odnawialna, ale jej oprocentowanie wynosi tyle, ile stopa referencyjna NBP obowiązująca w dniu odnowienia lokaty, pomniejszona o 0,25 p.p.
Odnawianie automatyczne Jeśli posiadacz lokaty posiada rachunek oszczędnościowy lub rachunek ROR w Getin Banku, to lokata jest zakładana jako nieodnawialna i po jej zakończeniu kapitał wraz z odsetkami przekazywany jest na rachunek. W innym przypadku lokata odnowi się na taki sam okres.
Odsetki powiększają kapitał Po zakończeniu lokaty odsetki wraz z kapitałem przekazywane są na rachunek ROR lub konto oszczędnościowe prowadzone w Getin Banku.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po zakończeniu lokaty odsetki wraz z kapitałem przekazywane są na rachunek ROR lub konto oszczędnościowe prowadzone w Getin Banku.
Możliwość dopłaty W trakcie trwania umowy o prowadzenie lokaty bank nie przyjmuje wpłat powiększających ulokowaną kwotę.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata środków przed zakończeniem zadeklarowanego okresu trwania umowy jest równoznaczna z jej rozwiązaniem.
Utrata odsetek przy zerwaniu Jeśli ulokowane środki zostaną wypłacone w terminie trwania lokaty, nie powoduje to całkowitej utraty zgromadzonych odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: