Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

GETIN Bank - e-Lokata na nowe środki VI


GETIN Bank

GETIN Bank
e-Lokata na nowe środki VI


Kwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

    2,30%
  • Bez zakładania dodatkowych produktów
  • Na 5 miesięcy, już od 500 zł
  • Maksymalna kwota lokaty to nawet 200 tys. zł
  • Bez wychodzenia z domu

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 500 zł. 500  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty wynosi 200.000 zł. 200 000  PLN
Okres minimalny Okres trwania lokaty wynosi 5 miesiące. 5  Miesiące
Okres maksymalny Okres trwania lokaty wynosi 5 miesiące. 5  Miesiące

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Do założenia lokaty bank nie wymaga posiadania rachunku w GETIN Banku.
Lokata odnawialna TAK Lokata jest odnawialna, ale jej oprocentowanie wynosi tyle, ile stopa referencyjna NBP obowiązująca w dniu odnowienia lokaty, pomniejszona o 0,25 p.p.
Odnawianie automatyczne Jeśli posiadacz lokaty posiada rachunek oszczędnościowy lub rachunek ROR w Getin Banku, to lokata jest zakładana jako nieodnawialna i po jej zakończeniu kapitał wraz z odsetkami przekazywany jest na rachunek. W innym przypadku lokata odnowi się na taki sam okres.
Odsetki powiększają kapitał Po zakończeniu lokaty odsetki wraz z kapitałem przekazywane są na rachunek ROR lub konto oszczędnościowe prowadzone w Getin Banku.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po zakończeniu lokaty odsetki wraz z kapitałem przekazywane są na rachunek ROR lub konto oszczędnościowe prowadzone w Getin Banku.
Możliwość dopłaty W trakcie trwania umowy o prowadzenie lokaty bank nie przyjmuje wpłat powiększających ulokowaną kwotę.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata środków przed zakończeniem zadeklarowanego okresu trwania umowy jest równoznaczna z jej rozwiązaniem.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Jeśli ulokowane środki zostaną wypłacone w terminie trwania lokaty, powoduje to całkowitą utratę zgromadzonych odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: