GETIN Bank - e-Lokata na nowe środki


GETIN Bank

GETIN Bank
e-Lokata na nowe środkiKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 057,00 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,80  %

Zwróć uwagę

  e-Lokata na Nowe Środki 2,8% w skali roku
 • Na 3 miesiące, kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
 • Dla Klientów, którzy udzielą Zgód marketingowych

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 70,00 PLN
Podatek - 13,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 57,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,80%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 2,28%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 500 zł. 500  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty wynosi 1 000.000 zł. 1 000 000  PLN
Okres minimalny Okres trwania lokaty wynosi 3 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny Okres trwania lokaty wynosi 3 miesiące. 3  Miesiące

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Do założenia lokaty bank nie wymaga posiadania rachunku w GETIN Banku.
Lokata odnawialna TAK Lokata jest odnawialna, ale jej oprocentowanie wynosi tyle, ile stopa referencyjna NBP obowiązująca w dniu odnowienia lokaty, pomniejszona o 0,25 p.p.
Odnawianie automatyczne Jeśli posiadacz lokaty posiada rachunek oszczędnościowy lub rachunek ROR w Getin Banku, to lokata jest zakładana jako nieodnawialna i po jej zakończeniu kapitał wraz z odsetkami przekazywany jest na rachunek. W innym przypadku lokata odnowi się na taki sam okres.
Odsetki powiększają kapitał Po zakończeniu lokaty odsetki wraz z kapitałem przekazywane są na rachunek ROR lub konto oszczędnościowe prowadzone w Getin Banku.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po zakończeniu lokaty odsetki wraz z kapitałem przekazywane są na rachunek ROR lub konto oszczędnościowe prowadzone w Getin Banku.
Możliwość dopłaty W trakcie trwania umowy o prowadzenie lokaty bank nie przyjmuje wpłat powiększających ulokowaną kwotę.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata środków przed zakończeniem zadeklarowanego okresu trwania umowy jest równoznaczna z jej rozwiązaniem.
Utrata odsetek przy zerwaniu Jeśli ulokowane środki zostaną wypłacone w terminie trwania lokaty, nie powoduje to całkowitej utraty zgromadzonych odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika uprawnionego do dysponowania środkami zgromadzonymi na lokacie. Pełnomocnictwo udzielane jest jedynie w formie pisemnej. W przypadku posiadania wspólnego rachunku lokaty pełnomocnictwo wymaga zgody współposiadaczy. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Dyspozycja na wypadek śmierci może zostać ustanowiona na rzecz osób będących w pierwszej linii pokrewieństwa i może zostać w każdej chwili zmieniona bądź odwołana. Nie ma możliwości ustanowienia dyspozycji w przypadku posiadania konta wspólnego. -
Współwłasność Masz możliwość założenia lokaty jako lokaty wspólnej (na rzecz kilku osób). -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Osoba pełnoletnia, małoletnia lub ubezwłasnowolniona.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Posiadanie statusu rezydenta lub nierezydenta.
 • Posiadacze rachunków wspólnych muszą posiadać jednakowy status dewizowy. Jeśli obaj są nierezydentami muszą być z tego samego kraju.


Oddział GETIN Banku

Oddział GETIN Banku

 • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do oddziału GETIN Banku.
 • Pracownik udzieli Ci informacji dotyczącej oferowanych lokat przez bank.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnisz wniosek o otwarcie lokaty.
 • Po podpisaniu umowy wpłacasz określoną kwotę na rachunek lokaty.
 • Jeśli wszystko jest w porządku lokata zostaje założona.


Doradca GETIN Banku

Doradca GETIN Banku

 • Wypełnij formularz kontaktowy (zamawiasz w ten sposób rozmowę z doradcą, który oddzwoni na numer telefonu podany w formularzu) lub zadzwoń na infolinię banku.
 • Podczas rozmowy konsultant przedstawi ofertę banku, odpowie na zaistniałe pytania oraz umówi Cię na spotkanie w oddziale banku.
 • Na umówione spotkanie udajesz się z dowodem tożsamości.
 • Podczas spotkania wypełnisz wniosek otwarcia lokaty.
 • Następnie dokonujesz wpłaty określonej kwoty na podany rachunek lokaty.
 • Jeśli wszystko jest w porządku lokata zostaje założona.