BOŚ Bank - e-LOKATA


BOŚ Bank

BOŚ Bank
e-LOKATAKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 034,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
1,70  %

Zwróć uwagę

e-LOKATA przeznaczona jest dla osób, które posiadają dostęp do internetu i za jego pośrednictwem chcą kontrolować swoje oszczędności. Lokata otwierana poprzez wypełnienie wniosku na stronie banku. Okres lokowania środków może wynosić 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 42,50 PLN
Podatek - 8,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 34,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 1,70%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,38%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank, uprawniająca do założenia lokaty internetowej wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy maksymalnie ulokowanych środków. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty internetowej wynosi 1 miesiąc. 1  Miesiąc
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty internetowej wynosi 1 rok. 1  Rok

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Do założenia lokaty bank nie wymaga posiadania rachunku.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres.
Odnawianie automatyczne TAK Lokata ma charakter odnawialny – po zakończeniu okresu umownego lokaty, kwota lokaty wraz z odsetkami podlega automatycznemu odnowieniu na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
Odsetki powiększają kapitał TAK Odnawiając lokatę należne odsetki powiększają kapitał odnawianej lokaty.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty powiększającej kapitał w trakcie trwania umowy lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania umowy o prowadzenie lokaty jest jednoznaczna z jej rozwiązaniem. Bank nie nalicza wówczas wypracowanych odsetek.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku likwidacji lokaty przed zakończeniem jej okresu środki oprocentowane zostają stawką oprocentowania obowiązującą dla rachunku oszczędnościowego a'vista dla osób fizycznych, prowadzonego w PLN.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika upoważnionego do dysponowania zgromadzonymi na lokacie środkami pieniężnymi. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Masz możliwość złożenia dyspozycji na wypadek śmierci. Dyspozycja powinna zostać złożona w formie pisemnej w oddziale banku. -
Współwłasność Bank nie prowadzi lokat internetowych wspólnych. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online Banku BOŚ

Wniosek online Banku BOŚ

  • Wypełnij wniosek online rachunku lokaty.
  • Na końcu wniosku pojawi się numer rachunku na, który należy przelać zadeklarowaną kwotę.
  • Następnego dnia roboczego po wpływie środków na rachunek bankowy bank dokonuje otwarcia lokaty.
  • Wraz z otwarciem lokaty bank przesyła na Twój adres e-mail kopię (skan) „Potwierdzenie otwarcia rachunku terminowej internetowej lokaty oszczędnościowej”. Wersja papierowa potwierdzenia dostępna jest w placówce banku prowadzącej lokatę, wybranej w procesie składania wniosku.