BGŻ BNP Paribas - e-Komfort


BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas
e-KomfortKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 020,00 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
1,00  %

Zwróć uwagę

Lokata e-Komfort skierowana została do osób, które cenią możliwość założenia rachunku lokaty bez konieczności odwiedzenia oddziału banku (istnieje możliwość założenia lokaty wyłącznie za pośrednictwem internetu). Kwota minimalna lokaty wynosi 1.000 zł, a okres lokaty 3, 6 miesięcy.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 25,00 PLN
Podatek - 5,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 20,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 1,00%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,80%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank, uprawniająca do założenia lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty nie została określona przez bank. 100 000 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres na jaki może zostać otwarta lokata to 3 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny Rachunek lokaty otwierany jest maksymalnie na okres 6 miesięcy. 6  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Bank do założenia lokaty wymaga posiadania w banku rachunku osobistego.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony czas. Po jego upływie okresu umownego rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres.
Odnawianie automatyczne TAK Podpisując umowę o otwarcie lokaty masz możliwość złożenia dyspozycji do automatycznego odnowienia lokaty na kolejne okresy umowne. W przypadku automatycznego odnowienia lokaty na kolejny 3 miesięczny okres oprocentowanie będzie zgodne z oprocentowaniem Lokaty Bazowej w PLN o okresie 6 miesięcy, obowiązującym w dniu odnowienia się lokaty.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu umownego lokaty, naliczone odsetki przekazywane są na wskazany przez Ciebie rachunek. Masz możliwość odnowienia lokaty o pierwotnym stanie kapitału lub odnowić lokatę z kwotą powiększoną o wypracowane odsetki.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Zgromadzone odsetek po zakończeniu zadeklarowanego okresu jej trwania przelewane są na wskazany rachunek.
Możliwość dopłaty Brak możliwości zwiększenia ulokowanych środków w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania umowy o prowadzenie rachunku lokaty jest jednoznaczna z jej rozwiązaniem.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Zrywając umowę rachunku lokaty przed terminem jej zakończenia bank nie wypłaci zgromadzonych odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika do dysponowania rachunkiem lokaty. Pełnomocnictwo ustanawiane jest w formie pisemnej. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Możesz wydać dyspozycję na wypadek śmierci. -
Współwłasność Lokata zakładana jest jedynie jako rachunek indywidualny. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Oddział BNP Paribas Fortis Bank

Oddział BNP Paribas Fortis Bank

 • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższej placówki banku.
 • Wspólnie z doradcą banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku lokaty.
 • Jeśli posiadasz rachunek w banku, po wypełnieniu dyspozycji przelewu, powinieneś mieć zaksięgowaną na nim odpowiednią ilość środków pieniężnych ponieważ zostaną one wykorzystane jako depozyt. Możesz również wpłacić gotówkę w oddziale banku.
 • Po zatwierdzeniu otwarcia lokaty pieniądze zostaną zdeponowane na jej rachunek.
 • Od pracownika banku otrzymasz potwierdzenie otwarcia lokaty wraz z Regulaminem i Taryfą Opłat i Prowizji Bankowych.


Wniosek online BNP Paribas Fortis Bank

Wniosek online BNP Paribas Fortis Bank

 • Jeśli posiadasz konto w banku z aktywnym kanałem dostępu zaloguj się do systemu transakcyjnego, jeśli nie, w pierwszej kolejności złóż dyspozycję otwarcia konta.
 • Po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej i wybierz zakładkę lokaty, a następnie wpisz wysokość kwoty, którą zamierzasz ulokować.
 • W chwili otwierania rachunku lokaty musisz posiadać odpowiednią kwotę na rachunku osobistym, która zostanie zdeponowana na rachunek lokaty.
 • Zatwierdzasz realizowaną operację po czym otrzymujesz potwierdzenie otwarcia lokaty.