Bank Millennium - Duet Plus


Bank Millennium

Bank Millennium
Duet PlusKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 070,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
3,50  %

Zwróć uwagę

SuperDuet to atrakcyjne połączenie wysokooprocentowanej lokaty terminowej - 3,5% na 3 miesiące lun 3% na 6 miesięcy i funduszu inwestycyjnego. Kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 2000 zł, przy czym połowa wpłaconych środków przeznaczana jest na lokatę 3, 6 lub 12 miesięczną, a druga połowa środków inwestowana jest w wybrany subfundusz Millennium FIO.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 87,50 PLN
Podatek - 17,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 70,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 3,50%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 2,82%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalne kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 1.000 zł. Jednak minimalna łączna kwota inwestycji w SuperDuet to 2.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie narzuca maksymalnej granicy wpłaconych środków. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wnosi 3 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny Umowa rachunku lokaty zawierana jest na okres maksymalnie 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga założenia rachunku osobistego, jednak wówczas nie będziesz miał dostępu internetowego do rachunku lokaty.
Lokata odnawialna TAK
Odnawianie automatyczne TAK Po zakończeniu okresu umownego lokata jest odnawiana automatycznie na kolejny, taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po zakończeniu umownego okresu trwania lokaty, zostaje ona odnowiona automatycznie. Jeśli nie wydasz odmiennej dyspozycji, odsetki zwiększą kwotę odnawianego kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po wydaniu odpowiedniej dyspozycji, zgromadzone odsetki mogą zostać przelane na dowolny rachunek osobisty.
Możliwość dopłaty Nie ma możliwości zwiększenia kapitału w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK W przypadku wypłaty środków przed zakończeniem okresu umownego, umowa o prowadzenie lokaty zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym.
Utrata odsetek przy zerwaniu W przypadku rozwiązania umowy rachunku lokaty zgromadzone do tego czasu odsetki nie zostaną wypłacone. Jednak w dowolnym momencie istnieje możliwość wypłaty środków z funduszu, co nie wiąże się z opłatami dodatkowymi.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku bieżącego. Jeśli posiadasz taki rachunek to pełnomocnik równocześnie otrzymuje możliwość dysponowania rachunkiem lokacyjnym. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Dyspozycja na wypadek śmierci może zostać złożona jedynie w przypadku posiadania rachunku bieżącego indywidualnego. Do rachunku wspólnego dyspozycji takiej złożyć nie można. -
Współwłasność Lokata może zostać otwarta jako rachunek wspólny prowadzony na rzecz dwóch współwłaścicieli jedynie w sytuacji, gdy posiadasz konto osobiste wspólne. -
Subfundusze Millennium FIO Millennium udostępnia subfundusz: Stabilnego Wzrostu, Zrównoważony, Akcji, Małych i Średnich Spółek, Papierów Dłużnych i Pieniężny. W porównaniu ujęto oprocentowanie lokaty w połączeniu z Subfunduszem Stabilnego Wzrostu, Zrównoważonym, Akcji lub Małych i Średnich Spółek. Oprocentowanie 12 miesięcznej lokaty w połączeniu z Subfunduszem Pieniężnym lub Papierów Dłużnych wynosi 5,5%.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.


Oddział Banku Millennium

Oddział Banku Millennium

 • Udaj się do najbliższej placówki Banku Millennium i zawnioskuj o otwarcie rachunku lokaty. Równocześnie możesz otworzyć rachunek osobisty.
 • Razem z doradcą banku wypełnij wniosek uzupełniając dane osobowe.
 • Po zakończeniu procesu składania wniosku otrzymasz numer rachunku lokacyjnego, na który należy dokonać wpłaty środków pieniężnych.
 • Po zaksięgowaniu środków na rachunku otrzymasz potwierdzenie mailowe o otwarciu lokaty.
 • Jeśli równocześnie wystąpiłeś o otwarcie rachunku osobistego, doradca wręczy pakiet niezbędny do dokonania aktywacji online.


Wniosek online Banku Millennium

Wniosek online Banku Millennium

 • Zaloguj się do serwisu Millenet.
 • Zaznacz rachunek, do którego ma zostać otwarta lokata.
 • Wpisz kwotę jaką chcesz ulokować, a następnie wpisz okres umowny przez jaki ma obowiązywać.
 • Sprawdź wprowadzone dane, a następnie potwierdź je wybierając opcję „Nowy SuperDuet”.
 • Po zatwierdzeniu na monitorze wyświetli się informacja o obowiązującym dla wybranych parametrów oprocentowaniu.
 • Dodatkowo wyświetli się ekran informujący o potwierdzeniu utworzenia lokaty oraz numerze jej rachunku