Deutsche Bank - db Lokata Wibitna


Deutsche Bank

Deutsche Bank
db Lokata WibitnaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 025,25 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
1,25  %

Zwróć uwagę

Zakładając Lokatę Wibitną w Deutsche Banku musisz posiadać rachunek osobisty. Oprocentowanie lokaty jest stałe i uzależnione od stawki rynkowej WIBID z poprzedniego dnia roboczego. Lokata zakładana na okres 1, 3 lub 6 miesięcy.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 31,25 PLN
Podatek - 6,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 25,25 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 1,25%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,01%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank uprawniająca do założenia Lokaty Wibitnej wynosi 5.000 zł. 5 000  PLN
Maksymalna kwota Lokatę możesz założyć bez ograniczeń dotyczących kwoty maksymalnej. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania Lokaty Wibitnej wynosi 1 miesiąc. 1  Miesiąc
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania Lokaty Wibitnej wynosi 6 miesięcy. 6  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Zakładając lokatę w Deutsche Banku musisz posiadać rachunek osobisty.
Lokata odnawialna Lokata zawierana jest na określony okres. Po jej upływie jest rozwiązywana.
Odnawianie automatyczne Nie ma możliwości automatycznego odnawiania lokaty.
Odsetki powiększają kapitał Brak.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty Nie ma możliwość dopłaty środków powiększających kwotę trwającej lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata części środków z trwającej lokaty wiąże się z rozwiązaniem umowy rachunku.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty przed upływem jej zakończenia tracisz odsetki.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Ustanowić pełnomocnika możesz tylko wtedy kiedy jesteś posiadaczem konta osobistego i takie pełnomocnictwo ustanowiłeś lub gdy posiadasz/założysz konto wspólne. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Możesz zadysponować środkami lokaty na wypadek śmierci tylko wtedy, gdy dyspozycja jest złożona do posiadanego rachunku w Deutsche Banku, z którym lokata jest powiązana. -
Współwłasność Brak. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online Deutsche Banku

Wniosek online Deutsche Banku

 • Do założenia lokaty przez internet konieczne jest posiadanie rachunku w Deutsche Banku z aktywnym kanałem bankowości elektronicznej.
 • Zaloguj się do serwisu internetowego i złóż polecenie otwarcia nowej lokaty.
 • Na koncie musisz posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych ponieważ zostaną one wykorzystane jak depozyt do lokaty.
 • Wypełniasz niezbędne pola wniosku o założenie lokaty i zatwierdzasz złożenie dyspozycji.
 • Jeśli wszystko jest w porządku środki finansowe zostaną zdeponowane na rachunek nowo powstałej lokaty.


Doradca Deutsche Banku

Doradca Deutsche Banku

 • Zadzwoń na infolinię banku.
 • Na koncie musisz posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych ponieważ zostaną one wykorzystane jak depozyt do lokaty.
 • Składając dyspozycję otwarcia lokaty podajesz numer rachunku, z którym chcesz powiązać lokatę, czas jej trwania oraz kwotę do zainwestowania. Następnie zatwierdzasz złożoną dyspozycję.
 • Jeśli wszystko jest w porządku środki finansowe zostaną zdeponowane na rachunek nowo powstałej lokaty.


Oddział Deutsche Banku

Oddział Deutsche Banku

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Deutsche Banku.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku lokaty.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi Twojego dowodu osobistego.
 • Wpłacisz odpowiednią kwotę zasilającą rachunek lokaty.
 • Umowa lokaty zostaje zawarta.