Deutsche Bank - db Lokata Pracująca


Deutsche Bank

Deutsche Bank
db Lokata PracującaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Deutsche Bank w swojej ofercie posiada db Lokatę Pracującą. Jest ona lokatą z oprocentowaniem progresywnym, zwiększającym się co miesiąc i może zostać otwarta na okres 5, 8 lub 11 miesięcy. Odsetki są kapitalizowane co miesiąc, a ich wartość dopisywana jest do kwoty trwającej lokaty.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - tak
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty Pracującej wynosi 5.000 zł. 5 000  PLN
Maksymalna kwota Lokatę możesz założyć bez ograniczeń dotyczących kwoty maksymalnej. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty Pracującej wynosi 5 miesięcy. 5  Miesięcy
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty Pracującej wynosi 11 miesięcy. 11  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Zakładając lokatę w Deutsche Banku musisz posiadać rachunek osobisty.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Podczas otwierania lokaty składasz dyspozycję czy po jej upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki czy odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokata odnawiana jest łącznie z uzyskanymi odsetkami.
Odnawianie automatyczne TAK Po zakończeniu okresu trwania lokaty, odnowi się ona automatyczne według obowiązującego na ten dzień oprocentowania. Lokata łącznie z odsetkami jest odnawiana na taki sam okres.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu trwania lokaty jest ona odnawiana wraz z odsetkami.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty Nie ma możliwość dopłaty środków powiększających kwotę trwającej lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata części środków z trwającej lokaty wiąże się z rozwiązaniem umowy rachunku.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty w 1 miesiącu trwania lokaty, tracisz wszystkie odsetki. Likwidując lokatę po upływie 1 miesiąca naliczane są odsetki za każdy miesiąc trwania lokaty wg stawek procentowych w poszczególnych miesiącach.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: