Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Deutsche Bank - db Lok@ta


Deutsche Bank

Deutsche Bank
db Lok@ta


Kwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

db Lok@ta przeznaczona jest dla osób posiadających w banku konto osobiste dbNET, gdyż w przypadku założenia lokaty razem z rachunkiem osobistym oprocentowanie lokaty zostanie podwyższone o dodatkowe 2,5 punktu procentowego. Łącznie oprocentowanie db Lok@ty może wynieść aż 5% w skali roku.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana do założenia db Lok@ty wynosi 2.000 zł. 2 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota db Lok@ty wynosi 10.000 zł. 10 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres, na jaki może zostać zawarta umowa o prowadzenie lokaty wynosi 2 miesiące. 2  Miesiące
Okres maksymalny Okres maksymalny wynosi 2 miesiące. 2  Miesiące

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Zakładając db Lok@tę w Deutsche Banku nie musisz posiadać rachunku osobistego w banku, jednak posiadanie w banku rachunku osobistego dbNET podwyższa standardowe oprocentowanie lokaty.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Podczas otwierania lokaty składasz dyspozycję czy po jej upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki czy odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokata odnawiana jest łącznie z uzyskanymi odsetkami.
Odnawianie automatyczne TAK Po zakończeniu okresu trwania lokaty, odnowi się ona automatyczne według obowiązującego na ten dzień oprocentowania. Lokata łącznie z odsetkami jest odnawiana na taki sam okres.
Odsetki powiększają kapitał TAK Odnawiając lokatę uzyskane odsetki powiększają kapitał Twojej lokaty.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty Nie ma możliwości dopłaty środków pieniężnych do trwającej lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków W przypadku wypłaty zdeponowanych środków przed upływem terminu zapadalności stracisz wypracowane odsetki.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku wypłaty zdeponowanych środków przed upływem terminu zapadalności stracisz wypracowane odsetki.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: