Deutsche Bank - db Lokata 4 Pory Zysku


Deutsche Bank

Deutsche Bank
db Lokata 4 Pory ZyskuKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Posiadając minimum 5.000 zł możesz założyć db Lokatę 4 Pory Zysku. Oprocentowanie lokaty jest progresywne i wzrasta z każdym nowo rozpoczętym kwartałem. W odróżnieniu od lokaty standardowej odsetki przekazywane są na Twój rachunek osobisty co kwartał, a nie na zakończenie okresu obowiązywania lokaty.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - kwartalna
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - tak
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank uprawniająca do założenia lokaty 4 Pory Zysku wynosi 5.000 zł. 5 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy maksymalnej kwoty lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty 4 Pory Zysku wynosi 6 miesięcy. 6  Miesięcy
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty 4 Pory Zysku wynosi 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Zakładając lokatę w Deutsche Banku musisz posiadać rachunek osobisty.
Lokata odnawialna Lokata zawierana jest na określony okres. Po jej upływie jest rozwiązywana.
Odnawianie automatyczne Nie ma możliwości automatycznego odnawiania lokaty.
Odsetki powiększają kapitał Brak.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty Nie ma możliwość dopłaty środków powiększających kwotę trwającej lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata części środków z trwającej lokaty wiąże się z rozwiązaniem umowy rachunku.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty przed upływem jej zakończenia otrzymujesz odsetki za każdy zakończony kwartał lokaty. Jeśli umowę zerwiesz przed zakończeniem 1 kwartału odsetki nie zostaną naliczone.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: