Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

BIZ Bank - BIZ Lokata

BIZ Bank
BIZ LokataKwota:
10 000,00 USD
Kapitał + odsetki:
 USD
Waluta:
USD
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Minimalna kwota uprawniająca do otwarcia BIZ Lokata wynosi 1.000 USD. W przypadku ulokowania środków pieniężnych na najdłuższy dostępny okres 12 miesięcy, oprocentowanie może wynieść nawet 1%. Bank nie wymaga posiadania rachunku bieżącego oraz nie ma ograniczeń co do ilości otwartych rachunków lokaty.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank, uprawniająca do założenia lokaty terminowej wynosi 1.000 USD. 1 000  USD
Maksymalna kwota Bank nie określa kwoty maksymalnie ulokowanych środków. 9 999 999  USD
Okres minimalny Standardowo minimalny okres trwania lokaty wynosi 6 miesięcy. 6  Miesięcy
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty to 1 rok. 1  Rok

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania rachunku ROR w banku.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony czas. Po upływie okresu umownego rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres.
Odnawianie automatyczne TAK Podpisując umowę o otwarcie lokaty masz możliwość złożenia dyspozycji do automatycznego odnowienia lokaty na kolejne okresy umowne.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu umownego lokaty, masz możliwość odnowienia lokaty o pierwotnym stanie kapitału lub odnowić lokatę z kwotą powiększoną o wypracowane odsetki.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Zgromadzone odsetek po zakończeniu zadeklarowanego okresu jej trwania mogą zostać przelane na dowolny rachunek wskazany w dyspozycji.
Możliwość dopłaty Brak możliwości zwiększenia ulokowanych środków w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  USD 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  USD 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania umowy o prowadzenie rachunku lokaty jest jednoznaczna z jej rozwiązaniem.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Zrywając umowę rachunku lokaty przed terminem jej zakończenia, bank nie naliczy zgromadzonych odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: