BIZ Bank - BIZ Lokata

BIZ Bank
BIZ LokataKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 057,00 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,80  %

Zwróć uwagę

Minimalna kwota uprawniająca do otwarcia BIZ Lokaty wynosi 3.000 zł. W przypadku ulokowania środków pieniężnych na najdłuższy dostępny okres 24 miesięcy, oprocentowanie może wynieść nawet 2,50%. Bank nie wymaga posiadania rachunku bieżącego oraz nie ma ograniczeń co do ilości otwartych rachunków lokaty.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 70,00 PLN
Podatek - 13,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 57,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,80%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 2,28%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank, uprawniająca do założenia lokaty terminowej wynosi 3.000 zł. 3 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa kwoty maksymalnie ulokowanych środków. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Standardowo minimalny okres trwania lokaty wynosi 7 dni. 7  Dni
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty to 2 lata. 2  Lata

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania rachunku ROR w banku.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony czas. Po upływie okresu umownego rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres.
Odnawianie automatyczne TAK Podpisując umowę o otwarcie lokaty masz możliwość złożenia dyspozycji do automatycznego odnowienia lokaty na kolejne okresy umowne.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu umownego lokaty, masz możliwość odnowienia lokaty o pierwotnym stanie kapitału lub odnowić lokatę z kwotą powiększoną o wypracowane odsetki.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Zgromadzone odsetek po zakończeniu zadeklarowanego okresu jej trwania mogą zostać przelane na dowolny rachunek wskazany w dyspozycji.
Możliwość dopłaty Brak możliwości zwiększenia ulokowanych środków w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania umowy o prowadzenie rachunku lokaty jest jednoznaczna z jej rozwiązaniem.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Zrywając umowę rachunku lokaty przed terminem jej zakończenia, bank nie naliczy zgromadzonych odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Istnieje możliwości negocjowania stawek oprocentowania w przypadku, gdy zamierzasz ulokować minimum 500.000 zł. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika do dysponowania rachunkiem lokaty. Pełnomocnictwo może zostać ustanowione jedynie w formie pisemnej. Każdorazowe ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa objęte jest opłatą w wysokości 10 zł. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Masz możliwość wydania dyspozycji na wypadek śmierci, przy czym przyjęcie, modyfikacja czy odwołani dyspozycji to koszt 20 zł. -
Współwłasność Lokata może zostać otwarta jako rachunek wspólny. Każdy z współwłaścicieli ma możliwość samodzielnego dysponowania zgromadzonymi środkami pieniężnymi. Każdorazowa zmiana rachunku wspólnego na indywidualny lub odwrotnie objęta jest opłatą w wysokości 10 zł. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online FM Banku

Wniosek online FM Banku

 • Wypełnij dostępny wniosek zgłoszeniowy i prześlij go do banku.
 • Na podany we wniosku adres mailowy otrzymasz potwierdzenie złożenia dyspozycji wraz z numerem rachunku na jaki należy dokonać wpłaty zadeklarowanej kwoty.
 • Wpłaty na wskazany przez bank rachunek musisz dokonać w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Pamiętaj, aby w tytule przelewu umieścić numer złożonej dyspozycji. Jeśli złożyłeś więcej niż jedną dyspozycję otwarcia rachunku lokaty, musisz dokonać odrębnych wpłat dla każdej z nich.
 • Bank otworzy rachunek lokaty najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty.


Oddział FM Banku

Oddział FM Banku

 • Udaj się do najbliższej placówki FM Banku.
 • Razem z doradcą banku złożysz dyspozycję otwarcia wymaganego rachunku.
 • Na podany we wniosku adres mailowy otrzymasz potwierdzenie złożenia dyspozycji wraz z numerem rachunku na jaki należy dokonać wpłaty zadeklarowanej kwoty.
 • Wpłaty na wskazany przez bank rachunek musisz dokonać w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Pamiętaj, aby w tytule przelewu umieścić numer złożonej dyspozycji. Jeśli złożyłeś więcej niż jedną dyspozycję otwarcia rachunku lokaty, musisz dokonać odrębnych wpłat dla każdej z nich.
 • Bank otworzy rachunek lokaty najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty.