Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

mBank - "Ale procent" - 10% na lokacie


mBank

mBank
"Ale procent" - 10% na lokacie


Kwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata zakładana w ramach promocji "Ale procent" umożliwia wzięcie udziału w loterii i uzyskaniu oprocentowania środków w wysokości 10% lub 5% w skali roku. Lokata zakładana jest dla nowych środków na okres 4 miesięcy.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank, uprawniająca do założenia lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota lokaty wynosi 50.000 zł. 50 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 4 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty wynosi 4 miesiące. 4  Miesiące

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do założenia lokaty wymagane jest posiadanie bezpłatnego rachunku zintegrowanego: eKONTO, eMAX lub eMAX plus w mBanku.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony czas. Po jego upływie okresu umownego rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres.
Odnawianie automatyczne TAK Lokata automatycznie zakładana jest jako lokata odnawialna. Po upływie okresu umownego lokata odnawiana jest na taki sam okres umowny na warunkach obowiązujących dla lokaty standardowej.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu umownego lokaty, naliczone odsetki przekazywane są na rachunek, z którym lokata jest powiązana. Masz możliwość odnowienia lokaty o pierwotnym stanie kapitału lub odnowić lokatę z kwotą powiększoną o wypracowane odsetki.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Zgromadzone odsetek po zakończeniu zadeklarowanego okresu jej trwania przelewane są na rachunek zintegrowany z lokatą.
Możliwość dopłaty Brak możliwości zwiększenia ulokowanych środków w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania umowy o prowadzenie rachunku lokaty jest jednoznaczna z jej rozwiązaniem.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Zrywając umowę rachunku lokaty przed terminem jej zakończenia, otrzymujesz 0,1% naliczonych odsetek za okres przechowywania środków pieniężnych, licząc od dnia założenia lokaty do dnia wypłaty środków.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: