Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Santander Bank Polska - Lokata Strukturyzowana Złota Inwestycja (VIP)


Santander Bank Polska

Santander Bank Polska
Lokata Strukturyzowana Złota Inwestycja (VIP)Kwota:
10 000,00 PLN
Maksymalny zysk:
50,00%
Gwarantowany zysk:
Brak Gwarancji
Ochrona kapitału:
100,00%
Waluta:
PLN

Zwróć uwagę

Lokata Strukturyzowana Złota Inwestycja (VIP) to produkt strukturyzowany zakładany na okres 24 miesięcy, który składa się z dwóch części: bezpiecznej, będącej odpowiednikiem lokaty bankowej, która na koniec okresu umownego jest w stanie zapewnić 100% ochrony kapitału oraz inwestycyjnej, umożliwiającej osiągnięcie 50% uzależnionego od zachowania indeksu funduszu inwestycyjnego SPDR Gold Shares w całym okresie depozytowym.

Informacje o lokacie strukturyzowanej

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 24 Miesiące
Maksymalny możliwy zysk - 50.0%
Gwarantowany zysk - Brak Gwarancji
Stopień ochrony kapitału - 100.0%
Początek subskrypcji - 2015-09-16
Koniec subskrypcji - 2015-09-29
Opłaty wstępne Brak opłaty wstępnej. 0,00 PLN
Zerwanie przed terminem W przypadku zerwania lokaty przed zakończeniem okresu depozytowego zysk nie zostanie naliczony, a z kwoty środków wpłaconych na lokatę, zostanie pobrana opłata w wysokości od 6,00% do 0,75%. Wysokość opłaty uzależniona jest od okresu pozostającego do zakończenia okresu depozytowego. 6,00%
Opłaty przy wyjściu z inwestycji W przypadku zerwania lokaty przed zakończeniem okresu depozytowego zysk nie zostanie naliczony, a z kwoty środków wpłaconych na lokatę, zostanie pobrana opłata w wysokości od 6,00% do 0,75%. Wysokość opłaty uzależniona jest od okresu pozostającego do zakończenia okresu depozytowego. 6,00%
Forma prawna inwestycji Lokata Inwestycyjna
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Informacje dodatkowe

Dane Opis Stawka
Ograniczenia Jedna osoba może posiadać jedną lokatę strukturyzowaną.
Informacje Lokata strukturyzowana Złota Inwestycja to propozycja produktu strukturyzowanego, który w 24-miesięcznym okresie inwestycji pozwala na udział w dodatnim wyniku funduszu inwestycyjnego SPDR Gold Shares, którego głównym celem inwestycyjnym jest odzwierciedlanie zmian cen złota wyrażonej w dolarze amerykańskim. Produkt chroni 100% kapitału na zakończenie okresu depozytowego.

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna wpłata Minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty wynosi 20.000 zł. 20 000  PLN
Maksymalna wpłata Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Okres na jaki zawarta zostaje umowa lokaty wynosi 24 miesiące. 24  Miesiące
Okres maksymalny Okres na jaki zawarta zostaje umowa lokaty wynosi 24 miesiące. 24  Miesiące

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Posiadaczem rachunku lokaty może być rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych.


Oddział BZ WBK

Oddział BZ WBK

  • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
  • Z doradcą wypełnisz wniosek o otwarcie lokaty, na którego podstawie zostanie sporządzona umowa.
  • Następnym krokiem będzie podpisanie umowy lokaty oraz przelanie środków na jej konto.
  • Rachunek lokaty zostanie otwarty.