Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Santander Bank Polska - Lokata strukturyzowana USD Dolar Plus


Santander Bank Polska

Santander Bank Polska
Lokata strukturyzowana USD Dolar PlusKwota:
10 000,00 PLN
Maksymalny zysk:
4,00%
Gwarantowany zysk:
4,00%
Ochrona kapitału:
100,00%
Waluta:
PLN

Zwróć uwagę

Lokata strukturyzowana USD Dolar Plus produkt strukturyzowany zakładany na okres 6 miesięcy, który opiera się na strategii zakładającej osłabienie się złotego względem dolara amerykańskiego. Składa się z dwóch części: bezpiecznej, będącej odpowiednikiem lokaty bankowej, która na koniec okresu umownego jest w stanie zapewnić 100% ochrony kapitału oraz inwestycyjnej, umożliwiającej osiągnięcie z góry określonego zysku (oprocentowania) w przypadku realizacji określonej strategii inwestycyjnej.

Informacje o lokacie strukturyzowanej

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 6 Miesięcy
Maksymalny możliwy zysk - 4.0%
Gwarantowany zysk - 4,00%
Stopień ochrony kapitału - 100.0%
Początek subskrypcji - 2015-09-09
Koniec subskrypcji - 2015-09-22
Opłaty wstępne Brak opłaty wstępnej. 0,00 PLN
Zerwanie przed terminem W przypadku zerwania lokaty przed zakończeniem okresu depozytowego zysk nie zostanie naliczony, a z kwoty środków wpłaconych na lokatę, zostanie pobrana opłata w wysokości od 0,75% do 1,50%. Wysokość opłaty uzależniona jest od okresu pozostającego do zakończenia okresu depozytowego. 1,50%
Opłaty przy wyjściu z inwestycji W przypadku zerwania lokaty przed zakończeniem okresu depozytowego zysk nie zostanie naliczony, a z kwoty środków wpłaconych na lokatę, zostanie pobrana opłata w wysokości od 0,75% do 1,50%. Wysokość opłaty uzależniona jest od okresu pozostającego do zakończenia okresu depozytowego. 1,50%
Forma prawna inwestycji Lokata Inwestycyjna
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Informacje dodatkowe

Dane Opis Stawka
Stopa procentowa I Stopa procentowa wyrażona jest w stosunku rocznym, a oprocentowanie jest naliczane za okres depozytowy po upływie okresu umownego. Odsetki naliczane są na podstawie stopy procentowej wyznaczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Stopa procentowa II Inwestor zyska 4% w skali roku, w przypadku, gdy kurs USD/PLN przyjmuje wartość z przedziału (USD/PLN1, USD/PLN2). W przypadku, gdy kurs USD/PLN przyjmuje wartość równą, bądź niższą od kursu USD/PLN1 lub wartość wyższą od kursu USD/PLN2 zysk wyniesie 0 zł.
Ograniczenia Jedna osoba może posiadać jedną Lokatę strukturyzowaną USD Dolar Plus.

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna wpłata Minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty wynosi 3.000 zł. 3 000  PLN
Maksymalna wpłata Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Okres na jaki zawarta zostaje umowa lokaty wynosi 6 miesięcy. 6  Miesięcy
Okres maksymalny Okres na jaki zawarta zostaje umowa lokaty wynosi 6 miesięcy. 6  Miesięcy

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Posiadaczem rachunku lokaty może być rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych.


Oddział BZ WBK

Oddział BZ WBK

  • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
  • Z doradcą wypełnisz wniosek o otwarcie lokaty, na którego podstawie zostanie sporządzona umowa.
  • Następnym krokiem będzie podpisanie umowy lokaty oraz przelanie środków na jej konto.
  • Rachunek lokaty zostanie otwarty.