Santander Bank Polska - Lokata Strukturyzowana Podwójna Szansa


Santander Bank Polska

Santander Bank Polska
Lokata Strukturyzowana Podwójna SzansaKwota:
10 000,00 PLN
Maksymalny zysk:
19,50%
Gwarantowany zysk:
Brak Gwarancji
Ochrona kapitału:
100,00%
Waluta:
PLN

Zwróć uwagę

Lokata Strukturyzowana Podwójna Szansa to produkt strukturyzowany zakładany na okres 24 miesięcy, który składa się z dwóch części: bezpiecznej, będącej odpowiednikiem lokaty bankowej, która na koniec okresu umownego jest w stanie zapewnić 100% ochrony kapitału oraz inwestycyjnej, umożliwiającej osiągnięcie 19,5% (9,3% w skali roku) uzależnionego od zachowania indeksu Euro Stoxx Oil&Gas® w całym okresie depozytowym.

Informacje o lokacie strukturyzowanej

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 2 Lata
Maksymalny możliwy zysk - 19.5%
Gwarantowany zysk - Brak Gwarancji
Stopień ochrony kapitału - 100.0%
Początek subskrypcji - 2015-09-16
Koniec subskrypcji - 2015-09-29
Opłaty wstępne Brak opłaty wstępnej. 0,00 PLN
Zerwanie przed terminem W przypadku zerwania lokaty przed zakończeniem okresu depozytowego zysk nie zostanie naliczony, a z kwoty środków wpłaconych na lokatę, zostanie pobrana opłata w wysokości od 6,0% do 0,75%. Wysokość opłaty uzależniona jest od okresu pozostającego do zakończenia okresu depozytowego. 6,00%
Opłaty przy wyjściu z inwestycji W przypadku zerwania lokaty przed zakończeniem okresu depozytowego zysk nie zostanie naliczony, a z kwoty środków wpłaconych na lokatę, zostanie pobrana opłata w wysokości od 6,0% do 0,75%. Wysokość opłaty uzależniona jest od okresu pozostającego do zakończenia okresu depozytowego. 6,00%
Forma prawna inwestycji Lokata Inwestycyjna
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Informacje dodatkowe

Dane Opis Stawka
Zysk Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa to propozycja produktu strukturyzowanego, który w 24-miesięcznym okresie inwestycji pozwala na udział w wyniku indeksu Euro Stoxx Oil&Gas®, w skład którego wchodzi 11 europejskich spółek giełdowych pochodzących z krajów należących do Europejskiej Unii Monetarnej (EMU), których głównym źródłem dochodów jest działalność związana z wydobyciem, obróbką oraz dystrybucją ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Produkt chroni 100% kapitału na zakończenie okresu depozytowego.
Ograniczenia Jedna osoba może posiadać jedną lokatę strukturyzowaną.

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna wpłata Minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty wynosi 3.000 zł. 3 000  PLN
Maksymalna wpłata Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Okres na jaki zawarta zostaje umowa lokaty wynosi 2 lata. 2  Lata
Okres maksymalny Okres na jaki zawarta zostaje umowa lokaty wynosi 2 lata. 2  Lata

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Posiadaczem rachunku lokaty może być rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych.


Oddział BZ WBK

Oddział BZ WBK

  • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
  • Z doradcą wypełnisz wniosek o otwarcie lokaty, na którego podstawie zostanie sporządzona umowa.
  • Następnym krokiem będzie podpisanie umowy lokaty oraz przelanie środków na jej konto.
  • Rachunek lokaty zostanie otwarty.