Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

ING Bank Śląski - Inwestycyjna Lokata Terminowa


ING Bank Śląski

ING Bank Śląski
Inwestycyjna Lokata TerminowaKwota:
10 000,00 PLN
Maksymalny zysk:
3,60%
Gwarantowany zysk:
Brak Gwarancji
Ochrona kapitału:
100,00%
Waluta:
PLN

Zwróć uwagę

Inwestycyjna Lokata Terminowa Suma Procentów jest depozytem, który założysz na okres 12 miesięcy, posiadając minimum 1.000 zł. Wysokość oprocentowania lokaty uzależniona jest od zachowania kursu walutowego EUR/PLN. Wysokość zysku za cały okres inwestycji może wynieść od 0,00% do 3,36% w zależności od tego, w ilu z 12 pomiarów kurs EUR/PLN będzie znajdował się w wyznaczonym przedziale. Oprocentowanie wynosi 0,30% za każdy odczyt, w którym kurs EUR/PLN znajduje się w wymaganym przedziale.

Informacje o lokacie strukturyzowanej

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 12 Miesięcy
Maksymalny możliwy zysk - 3.6%
Gwarantowany zysk - Brak Gwarancji
Stopień ochrony kapitału - 100.0%
Początek subskrypcji - 2015-09-16
Koniec subskrypcji - 2015-09-22
Opłaty wstępne Brak opłat wstępnych. 0,00 PLN
Zerwanie przed terminem W momencie wypłaty środków przed terminem umownym lokaty otrzymasz kwotę, którą wpłaciłeś w dniu otwarcia lokaty wraz odsetkami należnymi za okres subskrypcji po uwzględnieniu zryczałtowanego podatku od wskazanych odsetek, pomniejszoną o opłatę pobieraną w przypadku wcześniejszego zerwania. Wysokość opłaty uzależniona jest od momentu, w którym zrezygnujesz: 1,8% jeśli rezygnacja nastąpi do 31.03.2016 r. lub 0,9% jeśli rezygnacja nastąpi w terminie od 01.04.2016 r. 1,80%
Opłaty przy wyjściu z inwestycji W momencie wypłaty środków przed terminem umownym lokaty otrzymasz kwotę, którą wpłaciłeś w dniu otwarcia lokaty wraz odsetkami należnymi za okres subskrypcji po uwzględnieniu zryczałtowanego podatku od wskazanych odsetek, pomniejszoną o opłatę pobieraną w przypadku wcześniejszego zerwania. Wysokość opłaty uzależniona jest od momentu, w którym zrezygnujesz: 1,8% jeśli rezygnacja nastąpi do 31.03.2016 r. lub 0,9% jeśli rezygnacja nastąpi w terminie od 01.04.2016 r. 1,80%
Forma prawna inwestycji Lokata Inwestycyjna
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna wpłata Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna wpłata Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Lokata zakładana jest na okres 12 miesięcy. 12  Miesięcy
Okres maksymalny Lokata zakładana jest na okres 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: