Santander Consumer Bank - Kredyt samochodowy


Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank
Kredyt samochodowy


Twoja miesięczna rata może wynosić:
759,25 PLN
Kwota kredytu:
25 000,00 PLN
Okres
36 mies.
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
5,49
Prowizja tego kredytu wynosi:
1,00 %
Ubezpieczenie uwzględniane w racie:
NIE

Zwróć uwagę

Kredyt możesz otrzymać na uproszczonych zasadach - bez zaświadczenia o zarobkach. Bank dla kwoty kredytu do 100.000 zł nie wymaga posiadania wkładu własnego. Oprócz standardowych ubezpieczeń - na życie i od utraty pracy - masz możliwość zakupienia ubezpieczenia przedłużenia gwarancji pojazdu (zarówno nowego jak i używanego).

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Kwota kredytu - 25 000,00 PLN
Okres kredytowania - 36 mies.
Waluta - PLN
Oprocentowanie Oprocentowanie uzależnione od wieku pojazdu oraz okresu kredytowania. -
Prowizja - 1,00 %
Całkowita kwota do spłaty - 27 333,15 PLN
Rata miesięczna - 759,25 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata przygotowawcza Bank nie pobiera opłaty przygotowawczej za udzielenie kredytu.
Kwota prowizji Prowizja naliczana jednorazowo od kwoty udzielanego kredytu. 264,41 PLN
Ubezpieczenie przy kredycie Zakres ubezpieczenia obejmuje zgon i całkowite, trwałe inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. Stawka naliczana od kwoty udzielonego kredytu, wliczona w miesięczną ratę kredytu. Dodatkowo możesz wykupić ubezpieczenie od utraty pracy, którego cena wynosi 4.49% kwoty kredytu za ochronę ubezpieczeniową bez względu na okres trwania kredytu. 1 176,63 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja za wcześniejszą spłatę Kredyt do kwoty 80.000 zł możesz spłacić w każdej chwili bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat. Za całkowita przedterminową spłatę kredytu w kwocie powyżej 80.000 zł bank pobiera opłatę w wysokości 80 zł. 0,00 PLN
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie tymczasowego rachunku otwartego do obsługi kredytu. 0,00 PLN
Opłata za przewalutowanie Kredyt udzielany tylko w PLN. -
Opłata za podwyższenie kwoty kredytu Brak. -
Opłata za sprawdzenie pojazdu w CRZ Jeśli pojazd, który zamierzasz kupić, był już wcześniej zastawiony pod jakikolwiek kredyt, musisz dostarczyć odpis z Centralnego Rejestru Zastawów o braku wpisu zastawu na pojeździe. W pozostałych przypadkach taki dokument nie jest wymagany. -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 10,77 %
Całkowita kwota kredytu - 20 000,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 3 833,93 PLN
w tym:
odsetki - 1 410,56 PLN
prowizja - 1 109,17 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 774,20 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 540,00 PLN
stopa procentowa - 5,99 %
okres kredytowania - 24,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 23 833,93 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Poręczyciel Bank standardowo nie wymaga poręczyciela, jednak w niektórych przypadkach jednym z wymogów udzielenia kredytu może być posiadanie poręczyciela. Zależy to głównie od sytuacji finansowej kredytobiorcy. -
Zgoda współmałżonka Zgoda współmałżonka na zaciągniecie kredytu jest obowiązkowo wymagana przez bank, chyba, że posiadasz rozdzielność majątkową, która to niweluje. -
Wakacje kredytowe Brak. -
Odroczenie spłaty kredytu Istnieje możliwość odroczenia spłaty kredytu na okres 3 miesięcy. W indywidualnych przypadkach bank jest w stanie wydłużyć okres prolongaty na okres odpowiedni do zaistniałej sytuacji. 0,00
Karta Pojazdu Wypożyczenie karty pojazdu na wniosek kredytobiorcy w trakcie trwania umowy wiąże się z każdorazowo z kosztem 45 zł. Za niedostarczenie jej w terminie bank pobiera opłatę w wysokości 25 zł za każdy rozpoczęty tydzień. 45,00 PLN
Polisa AC Niedostarczenie w terminie kopii polisy AC i dowodu opłacenia składki kosztuje 10 zł za każdy rozpoczęty miesiąc. 10,00 PLN
Procedura uproszczona Możesz ubiegać się o kredyt do 5.000 zł bez dokumentowania osiąganych dochodów. Wystarczy tylko Twoje oświadczenie, które składasz na przygotowanym druku bankowym.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty.

 • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem.

 • Opłacony rachunek z ostatniego miesiąca za telefon, ewentualnie czynsz, gaz, energię elektryczną potwierdzający Twój adres zamieszkania.

 • Dowód osobisty współmałżonka. Jeśli posiadasz rozdzielność majątkową wymagany jest dokument potwierdzający dany stan.

 • W przypadku mężczyzn, których wiek nie przekracza 28 lat obligatoryjnie wymagane jest przedstawienie książeczki wojskowej

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Dowód rejestracyjny pojazdu.

 • Kopia polisy AC i/lub OC z dowodem opłacenia składki wraz z cesja praw na rzecz Santander Consumer Banku.

 • W przypadku zakupu pojazdu od komisu/dealera wymagana jest faktura pro-forma.

 • W przypadku zakupu pojazdu od osoby fizycznej wymagane jest ksero dowodu tożsamości sprzedającego, numer konta sprzedającego oraz kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.

 • W przypadku samochodu używanego wymagany jest odpis z Centralnego Rejestru Zastawów o braku wpisu zastawu na pojeździe do rejestru zastawów.

Jak mogę otrzymać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Polskie obywatelstwo lub jeśli jesteś cudzoziemcem - karta pobytu.
 • Maksymalny wiek na koniec okresu kredytowania to 72 lata.


Formularz zgłoszeniowy Santander Consumer Banku

Formularz zgłoszeniowy Santander Consumer Banku

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
 • W ciągu najbliższych dwóch dni skontaktuje się z Tobą mobilny doradca obsługujący Twój region zamieszkania w celu spisania wniosku kredytowego. W trakcie rozmowy dowiesz się również jakie dokumenty będą wymagane w celu uruchomienia kredytu.
 • Po pozytywnej decyzji doradca ponownie skontaktuje się z Tobą. W trakcie rozmowy będziesz musiał podać numer nadwozia pojazdu oraz ustalić termin i miejsce podpisania umowy kredytowej. Jeśli jesteś w związku małżeńskim i nie posiadasz rozdzielności majątkowej, obowiązkowe będzie złożenie podpisu współmałżonka na umowie kredytowej.
 • Umowę kredytową podpiszesz w wybranym przez siebie miejscu. Podczas spotkania doradca zweryfikuje poprawność wymaganych dokumentów. Po podpisaniu umowy otrzymasz bankowe dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
 • Po zarejestrowaniu auta i opłaceniu polisy AC z cesją na rzecz Santander Consumer Banku, doradca podczas kolejnego spotkania skopiuje dowód rejestracyjny oraz polisę AC. Kwota kredytu zostanie przelana na numerem konta zawarty w umowie kredytowej.


Wniosek Online Santander Consumer Banku

Wniosek Online Santander Consumer Banku

 • Wypełnij i wyślij wniosek online. Uzupełnisz w nim szczegółowe dane osobowe oraz dane dotyczące pojazdu. We wniosku określisz również okres kredytowania, ratę kredytu oraz warunki umowy kredytowej.
 • Najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu Twojego zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca, aby przedstawić Ci warunki oferty oraz uzgodnić termin i miejsce podpisania umowy. W trakcie rozmowy telefonicznej dowiesz się również jakie dokumenty będą wymagane w momencie podpisania umowy kredytowej.
 • Umowę kredytową podpiszesz w wybranym przez siebie miejscu. Podczas spotkania doradca zweryfikuje poprawność wymaganych dokumentów. Po podpisaniu umowy otrzymasz bankowe dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
 • Po zarejestrowaniu auta i opłaceniu polisy AC z cesją na rzecz Santander Consumer Banku, doradca podczas kolejnego spotkania skopiuje dowód rejestracyjny oraz polisę AC. Kwota kredytu zostanie przelana na numerem konta zawarty w umowie kredytowej.