Credit Agricole - Kredyt samochodowy


Credit Agricole

Credit Agricole
Kredyt samochodowyTwoja miesięczna rata może wynosić:
840,29 PLN
Kwota kredytu:
25 000,00 PLN
Okres
36 mies.
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
7,99
Prowizja tego kredytu wynosi:
8,00 %
Ubezpieczenie uwzględniane w racie:
NIE

Zwróć uwagę

Wraz z kredytem samochodowym możesz otrzymać gotówkę na dowolny cel. Kwota dodatkowej gotówki nie może przekraczać 10% wartości kredytowanego pojazdu. Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Kwota kredytu - 25 000,00 PLN
Okres kredytowania - 36 mies.
Waluta - PLN
Oprocentowanie Oprocentowanie uzależnione od wieku pojazdu oraz okresu na jaki zaciągany jest kredyt. Dla kredytu z wykupionym ubezpieczeniem oprocentowanie obniżane jest o 1 punkt procentowy. -
Prowizja - 8,00 %
Całkowita kwota do spłaty - 30 250,52 PLN
Rata miesięczna - 840,29 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata przygotowawcza Opłata przygotowawcza w wysokości 50 zł pobierana jednorazowo w momencie uruchomienia kredytu, wliczona w kwotę prowizji naliczanej przez bank za udzielenie kredytu. 50,00
Kwota prowizji Standardowa prowizja wynosi do 25% kwoty kredytu (w porównaniu ujęto stawkę 8% kwoty kredytu). Dla stałych klientów banku prowizja wynosi 2% i może być obniżona o 0,5 punktu procentowego, jeśli w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy na konto osobiste lub firmowe wpływało minimum 1.000 zł lub podpisana zostanie deklaracja wpływów w tej kwocie. Dla nowych klientów, którzy otworzą w Credit Agricole bezpłatne eKonto z zdeklarowaną miesięczną sumą wpływów w wysokości 1.000 zł prowizja wynosi 1,5%. 2 000,00 PLN
Ubezpieczenie przy kredycie Podstawowe ubezpieczenie na życie (nieobowiązkowe) naliczane stawką miesięczną 0,064% od kwoty przyznanego kredytu. Dodatkową opcją jest rozszerzony pakiet ubezpieczenia o ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy (dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony) lub czasowej niezdolności do pracy (osoby osiągające dochód z działalności gospodarczej lub umowy o pracę na czas określony) lub poważnego zachorowania (w przypadku emerytów i rencistów) ze stawką miesięczną 0,128% od kwoty kredytu. 636,75 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja za wcześniejszą spłatę Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu. 0,00 PLN
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego Rachunek do obsługi kredytu samochodowego prowadzony jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Opłata za przewalutowanie Kredyt udzielany w PLN. -
Opłata za podwyższenie kwoty kredytu Brak możliwości podwyższenia kwoty kredytu. -
Opłata za sprawdzenie pojazdu w CRZ Jeśli pojazd, który zamierzasz kupić, był już wcześniej zastawiony pod jakikolwiek kredyt, musisz dostarczyć odpis z Centralnego Rejestru Zastawów o braku wpisu zastawu na pojeździe. W pozostałych przypadkach taki dokument nie jest wymagany. -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 31,20 %
Całkowita kwota kredytu - 25 000,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 21 072,45 PLN
w tym:
odsetki - 7 786,65 PLN
prowizja - 4 725,00 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 8 560,80 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 0,00 PLN
stopa procentowa - 9,99 %
okres kredytowania - 60,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 46 072,45 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Poręczyciel W przypadku kredytu samochodowego poręczyciel nie jest wymagany. -
Zgoda współmałżonka Jeśli klient nie posiada rozdzielności majątkowej wymagana jest zgoda współmałżonka na zaciągniecie kredytu. -
Wakacje kredytowe Brak. -
Odroczenie spłaty kredytu Brak. -
Maksymalny wiek pojazdu Maksymalny wiek pojazdu łącznie z okresem kredytowania nie może przekroczyć 14 lat (10 lat w przypadku kredytowania zakupu motocykla).

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Umowa kupna - sprzedaży (np. przy zakupie pojazdu od osoby fizycznej) lub faktura w przypadku zakupu pojazdu: (np. od dealera).

 • Ksero dowodu rejestracyjnego (już po rejestracji kredytowanego samochodu w WK).

 • Ksero polisy AC z cesją na rzecz LUKAS Banku.

Jak mogę otrzymać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Wiek powyżej 18 roku życia.


Wniosek online Lukas Bank

Wniosek online Lukas Bank

 • Wypełnij i wyślij formularz kontaktowy, uzupełniając w nim szczegółowe dane osobowe oraz dane dotyczące pojazdu.
 • Najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu Twojego zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca, aby przedstawić Ci warunki oferty oraz uzgodnić termin i miejsce podpisania umowy.
 • W trakcie rozmowy telefonicznej dowiesz się również jakie dokumenty będą wymagane w momencie podpisania umowy kredytowej.
 • Na spotkaniu z doradcą sporządzony zostanie wniosek kredytowy oraz zweryfikowane zostaną niezbędne dokumenty wymagane do sporządzenia umowy kredytowej.
 • Jednym z warunków otrzymania kredytu jest przedstawienie umowy przedwstępnej zawierającej m.in. dane podmiotu, od którego zakupujemy pojazd oraz numer rachunku na który zostanie przelana kwota kredytu.
 • Jeśli wszystkie dokumenty są poprawne i decyzja banku będzie pozytywna następuje podpisanie umowy o udzielenie kredytu.
 • Warunkiem uruchomienia kredytu jest dostarczenia do oddziału banku dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu (kopii dowodu rejestracyjnego oraz kopii polisy AC z ustanowioną cesją na rzecz Credit Agricole).