Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

mBank - Kredyt samochodowy


mBank

mBank
Kredyt samochodowyTwoja miesięczna rata może wynosić:
750,55 PLN
Kwota kredytu:
25 000,00 PLN
Okres
36 mies.
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
5,39
Prowizja tego kredytu wynosi:
1,50 %
Ubezpieczenie uwzględniane w racie:
NIE

Zwróć uwagę

W ofercie maksymalna kwota kredytu samochodowego jaką możesz uzyskać stanowi 125% wartości pojazdu (dodatkowe 25% finansuje opłaty okołokredytowe oraz dodatkowe wyposażenie). Decydując się na opcję kredytu wraz z ubezpieczeniem bank obniża Twoje oprocentowanie oraz wartość prowizji nawet o 2 punkty procentowe.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Kwota kredytu - 25 000,00 PLN
Okres kredytowania - 36 mies.
Waluta - PLN
Oprocentowanie Na oprocentowanie kredytu składa się suma stawki WIBOR 3M i marży banku. Wysokość marży uzależniona jest od wieku pojazdu oraz okresu kredytowania. Jeśli skorzystasz z oferty ubezpieczenia Twoje oprocentowanie obniżone zostanie o 1 punkt procentowy. -
Prowizja - 1,50 %
Całkowita kwota do spłaty - 27 019,78 PLN
Rata miesięczna - 750,55 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata przygotowawcza Brak opłaty przygotowawczej. -
Kwota prowizji Standardowa stawka 10% prowizji za udzielnie kredytu może zostać obniżona dla kredytu z wykupioną opcją ubezpieczenia. Jej stawka uzależniona jest od wieku pojazdu oraz okresu kredytowania. Dla stałych klientów banku (posiadających produkt bankowy od co najmniej 12 miesięcy) i wniosków złożonych przez internet prowizja może wynieść nawet 0%. W porównaniu ujęto wartość 1,5% kwoty kredytu. 10,00 PLN
Ubezpieczenie przy kredycie Ubezpieczenie obejmuje spłatę kredytu na wypadek śmierci lub poważnego zachorowania kredytobiorcy, czasowej niezdolności do pracy spowodowanej pobytem szpitalnym oraz całkowitej i trwałej niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej. 866,34 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja za wcześniejszą spłatę Bank nie nalicza opłat za wcześniejszą spłatę kredytu. 0,00 PLN
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego Rachunek bankowy założony do obsługi kredytu prowadzony jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Opłata za przewalutowanie Opcja niedostępna. -
Opłata za podwyższenie kwoty kredytu Operacja niedostępna. -
Opłata za sprawdzenie pojazdu w CRZ Bank nie sprawdza, czy kredytowany pojazd figuruje w Centralnym Rejestrze Zastawów. -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 7,69 %
Całkowita kwota kredytu - 53 800,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 10 782,72 PLN
w tym:
odsetki - 8 092,72 PLN
prowizja - 2 690,00 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 0,00 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 0,00 PLN
stopa procentowa - 5,39 %
okres kredytowania - 60,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 64 582,72 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Poręczyciel Bank nie wymaga poręczycieli. -
Zgoda współmałżonka Zgoda współmałżonka nie jest wymagana. -
Wakacje kredytowe Brak. -
Odroczenie spłaty kredytu Usługa niedostępna. -
Wkład własny
Okres kredytowania Maksymalny okres kredytowania wynosi: 10 lat - w przypadku samochodów nowych i używanych do 3 lat; 8 lat - w przypadku samochodów używanych powyżej 3 lat; 7 lat - w przypadku motocykli, pojazdów typu quad, statków wodnych, np: jachtów, skuterów wodnych; 3 lata - w przypadku motorowerów i skuterów. W przypadku kredytowania używanych środków transportu suma wieku środka transportu i planowanego okresu kredytowania nie może przekroczyć 15 lat. Wiek środka transportu liczony jest od daty produkcji.
Kredyt samochodowy online Kredyt samochodowy online możesz zaciągnąć na okres 84 miesięcy (standardowo okres kredytowania wnosi 120 miesięcy).

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty lub paszport z kartą pobytu - do wglądu przy podpisaniu umowy.

 • Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu (w formie podpisu na umowie) lub dokument potwierdzający intercyzę, rozwód, separację. Dokument wymagany jeśli kwota kredytu przekracza 10.000 zł.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Częściowe przewłaszczenie pojazdu (przeniesienie własności pojazdu w 49%) na rzecz banku z adnotacją o przewłaszczeniu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 • Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej AC.

Jak mogę otrzymać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Dowód osobisty lub karta pobytu obywatela Unii Europejskiej.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Zdolność kredytową (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Wiek poniżej 70 lat.


Wniosek online mBank

Wniosek online mBank

 • Wypełnij wniosek kredytowy online. Pozostawiasz w nim szczegółowe dane dotyczące Twojego profilu kredytowego (dane osobowe, źródła dochodów itp.) oraz dane dotyczące pojazdu. We wniosku wybierasz Centrum Finansowe, mKiosk lub mKiosk Partnerski, w którym chciałbyś dopełnić formalności związanych z uruchomieniem kredytu.
 • Po wysłaniu wniosku skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby przedstawić ofertę najkorzystniejszą dla Ciebie, poinformować o wymaganych dokumentach, przeprowadzić symulację kredytową. Podczas rozmowy ustalicie termin spotkania.
 • Na spotkaniu z pracownikiem mBanku przekazujesz dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji kredytowej.
 • Komplet dokumentów weryfikowany jest przez mBank. Na ich podstawie zapada decyzja o przyznaniu kredytu. O jej wyniku telefonicznie powiadomi Cię pracownik banku oraz ustalicie termin spotkania w celu podpisania umowy kredytowej.
 • Z pomocą pracownika ustanawiasz zabezpieczenia kredytu. Po ustanowieniu zabezpieczeń następuje uruchomienie środków na rachunek wskazany w fakturze/umowie sprzedaży.


Formularz zgłoszeniowy mBanku

Formularz zgłoszeniowy mBanku

 • Wypełnij formularz kontaktowy. Pozostawiasz w nim swoje dane kontaktowe oraz wybierasz Centrum Finansowe, mKiosk lub mKiosk Partnerski, w którym chciałbyś dopełnić formalności związanych z uruchomieniem kredytu.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby przedstawić ofertę najkorzystniejszą dla Ciebie, poinformować o wymaganych dokumentach, przeprowadzić symulację kredytową. Podczas rozmowy ustalicie termin spotkania.
 • Na spotkaniu z pracownikiem mBanku przekazujesz dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji kredytowej.
 • Komplet dokumentów weryfikowany jest przez mBank. Na ich podstawie zapada decyzja o przyznaniu kredytu. O jej wyniku telefonicznie powiadomi Cię pracownik banku oraz ustalicie termin spotkania w celu podpisania umowy kredytowej.
 • Z pomocą pracownika ustanawiasz zabezpieczenia kredytu. Po ustanowieniu zabezpieczeń następuje uruchomienie środków na rachunek wskazany w fakturze/umowie sprzedaży.