DB Kredyt - Kredyt motoryzacyjny


DB Kredyt

DB Kredyt
Kredyt motoryzacyjnyTwoja miesięczna rata może wynosić:
863,50 PLN
Kwota kredytu:
25 000,00 PLN
Okres
36 mies.
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
7,99
Prowizja tego kredytu wynosi:
5,00 %
Ubezpieczenie uwzględniane w racie:
TAK

Zwróć uwagę

Wraz z kredytem samochodowym możesz otrzymać gotówkę na dowolny cel. Obligatoryjnie bank wymaga wykupienia ubezpieczenia w postaci Pakietu Bezpieczeństwa. Bank nie wymaga przewłaszczenia, cesji polisy AC i innych standardowych zabezpieczeń stosowanych w przypadku kredytów samochodowych. Kredyt jest udzielany bez ograniczeń dotyczących wieku i miejsca pochodzenia pojazdu.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Kwota kredytu - 25 000,00 PLN
Okres kredytowania - 36 mies.
Waluta - PLN
Oprocentowanie Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie podczas oceny wniosku kredytowego w placówce banku. Na wysokość oprocentowania ma wpływ kwota kredytu. -
Prowizja - 5,00 %
Całkowita kwota do spłaty - 31 086,10 PLN
Rata miesięczna - 863,50 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata przygotowawcza Brak opłaty przygotowawczej za udzielenie kredytu. -
Kwota prowizji Maksymalna wartość prowizji wynosi 9% (w porównaniu ujęta stawka 5%) jest naliczana od kwoty przyznanego kredytu, a jej koszt doliczony do miesięcznej raty. Może być obniżona maksymalnie o 2 punkty procentowe. 1 250,00 PLN
Ubezpieczenie przy kredycie Bank wymaga wykupienia ubezpieczenia w postaci Pakietu Bezpieczeństwa. W ramach ubezpieczenia zostajesz objęty na okres 12 miesięcy usługami z zakresu: Assistance - zapewnia pomoc w razie wypadku lub awarii 24 h na dobę; Pomocy prawnej - przy zakupie pojazdu i w przypadku ewentualnej szkody. Dodatkowo ubezpieczenie gwarantuje sprawdzenie pojazdu przed zakupem, w tym ocenę stanu kupowanego pojazdu, sprawdzenie elementów wyposażenia pojazdu, sporządzenie dokumentacji fotograficznej pojazdu, sporządzenie raportu z inspekcji. 1 500,00 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja za wcześniejszą spłatę Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu. 0,00 PLN
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego Rachunek do obsługi kredytu prowadzony jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Opłata za przewalutowanie Kredyt udzielany tylko w PLN. -
Opłata za podwyższenie kwoty kredytu Podwyższenie kwoty kredytu bank traktuje jako nowy kredyt gotówkowy. Prowizja jest naliczana od kwoty podwyższenia kredytu, a jej koszt doliczony do miesięcznej raty. Może być obniżona maksymalnie o 2 punkty procentowe. 5,00 %
Opłata za sprawdzenie pojazdu w CRZ Jeśli pojazd, który zamierzasz kupić, był już wcześniej zastawiony pod jakikolwiek kredyt, musisz dostarczyć odpis z Centralnego Rejestru Zastawów o braku wpisu zastawu na pojeździe. W pozostałych przypadkach taki dokument nie jest wymagany. -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 12,98 %
Całkowita kwota kredytu - 32 000,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 8 730,57 PLN
w tym:
odsetki - 4 243,77 PLN
prowizja - 3 286,80 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 0,00 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 1 200,00 PLN
stopa procentowa - 4,99 %
okres kredytowania - 53,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 40 730,57 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Poręczyciel Bank nie wymaga poręczycieli. -
Zgoda współmałżonka Zgoda współmałżonka jest wymagana dla kwoty kredytu przekraczającej 20.000 zł. -
Wakacje kredytowe Brak. -
Odroczenie spłaty kredytu Brak. -
Pojazdy Bank kredytuje pojazdy nowe i używane, których wartość wynosi minimum 5.000 zł.
Dodatkowe ubezpieczenie Dodatkowo możesz wykupić jeden z trzech pakietów ubezpieczenia. Dla kwoty kredytu do 50.000 zł bank oferuje ubezpieczenie w wariancie I - na wypadek zgonu, częściowej niezdolności do pracy i utraty pracy oraz hospitalizacji. Dla kredytu powyżej 50.000 zł możesz wybrać ubezpieczenie w wariancie II - na wypadek zgonu, poważnego zachorowania i hospitalizacji, oraz III - na wypadek zgonu. Wykupienie ubezpieczenia pozwala na obniżenie oprocentowania kredytu, odpowiednio w wariancie: I - o 1%, II - o 0,75%, III - o 0,5%. Stawki dla poszczególnych pakietów wynoszą: I - 0,39%, II - 0,29%, III - 0,15%.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak mogę otrzymać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Zdolność kredytową (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Stałe miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Polski.
 • Minimalne wymagane dochody netto 2.000 zł.


Formularz kontaktowy DB Kredyt

Formularz kontaktowy DB Kredyt

 • Wypełnij formularz kontaktowy, zostawiając w nim swoje dane osobowe, dane dotyczące źródła dochodu oraz adres e-mail. Musisz również wybrać produkt którym jesteś zainteresowany.
 • Doradca skontaktuje się z Tobą w dniu złożenia wniosku lub najpóźniej następnego dnia roboczego w preferowanych godzinach. Określi Twoją zdolność kredytową oraz listę dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytu.
 • Jeśli będziesz zainteresowany ofertą, doradca umówi termin spotkania w oddziale. Możesz również poprosić o przesłanie kompletu dokumentów pocztą kurierską, bez konieczności odwiedzania oddziału.
 • W przypadku, gdy wybrałeś opcję dostarczenia dokumentów przez kuriera - w obecności kuriera podpiszesz dostarczone dokumenty oraz dołączysz pozostałe dokumenty wymagane przez bank do uruchomienia kredytu. Kurier dostarczy skompletowane dokumenty do centrali banku. W ciągu 48 godzin od momentu wysłania dokumentów bank zweryfikuje ich zgodność z informacjami zawartymi we wniosku kredytowym.
 • W przypadku, gdy wybrałeś opcję wizyty w oddziale - doradca, po sprawdzeniu dostarczonych dokumentów, poinformuje Cię o decyzji o przyznaniu Ci kredytu na miejscu lub nie póżniej niż w ciągu 24 godzin.
 • Jeśli decyzja banku będzie pozytywna, następuje podpisanie umowy. Następnie kredyt zostanie uruchomiony zgodnie z Twoją dyspozycją.


Oddział DB Kredyt

Oddział DB Kredyt

 • Przyjdź do najbliższej placówki DB Kredyt lub Deutsche Bank.
 • Pracownik banku przedstawi Tobie ofertę oraz przeprowadzi wstępną analizę kredytową. Jeśli będziesz zainteresowany ofertą wraz z pracownikiem banku wypełnisz wniosek kredytowy. Decyzja kredytowa podejmowana jest tego samego dnia lub najpóźniej w dniu następnym.
 • Jeśli decyzja banku będzie pozytywna, następuje podpisanie umowy. Następnie kredyt zostanie uruchomiony zgodnie z Twoją dyspozycją.