Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank Pekao S.A. - Kredyt remontowy z EuroKontem

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A.
Kredyt remontowy z EuroKontem


Twoja miesięczna rata może wynosić:
991,53 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
3,62  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
1,79  %

Zwróć uwagę

Bank umożliwia zaciągnięcie kredytu przeznaczonego na remont mieszkania/domu w wysokości do 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Kredyt udzielany jest na okres 30 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 1,79%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę stałej w całym okresie kredytowania marży oraz stopy rynkowej WIBOR. Wysokość marży uzależniona została od kwoty kredytu, posiadanego wkładu własnego. W ramach promocji dla osób, które posiadają w banku rachunek typu Eurokonto z regularnymi miesięcznymi wpływami z tytułu dochodów wraz z kartą debetową oraz kartę kredytową lub ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oferowane przez bank marża kredytu obniżana jest do wartości nawet 1,59% (oprocentowanie promocyjne ujęte w porównaniu). 3.62
w tym marża banku 1,89%
Całkowita kwota do spłaty - 118 983,77 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 991,53  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia do banku odpisu z Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku marża kredytu jest podwyższona o 1 punkt procentowy co przekłada się na wzrost raty o podaną szacunkową wartość. 46,69 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Standardowo kredyt jest udzielany w wysokości do 80% wartości nieruchomości. Brakująca kwota zostanie ubezpieczona stawką 0,06%, co przekłada się to na wzrost miesięcznej raty kredytu o podaną obok wartość. 0,00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Bank może wymagać dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji z polisy ubezpieczenia na życie (minimum 25% wartości udzielonego kredytu) w przypadku gospodarstwa domowego, w którym tylko jedna osoba uzyskuje dochód (bądź dochód głównego kredytobiorcy przekracza 80% sumy dochodów wszystkich kredytobiorców) lub w przypadku, gdy kredytobiorca w dniu spłaty kredytu będzie starszy niż 65 lat. Opłata naliczona zostaje na okres 5 lat w wysokości 2% kwoty kredytu. 0,00 PLN
Suma - 1 038,22 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Prowizja za udzielenie kredytu uzależniona jest od kwoty kredytu, który zaciągniesz. Prowizja naliczana jednorazowo, płatna gotówką lub kredytowana w dniu uruchomienia kredytu. Standardowa stawka prowizji wynosi 2,49% kwoty kredytu, a dla posiadaczy rachunku Eurokonto 1,99% kwoty kredytu. W porównaniu ujęto stawki promocyjne obowiązujące dla osób, które posiadają w banku rachunek typu Eurokonto z regularnymi miesięcznymi wpływami z tytułu dochodów wraz z kartą debetową oraz kartę kredytową lub ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oferowane przez bank. 1 790,00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Dodatkowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Nieruchomość może zostać ubezpieczona w dowolnym TU. Bank współpracuje TU Allianz, w którym składka roczna z tytułu ubezpieczenia wynosi 0,1% wartości nieruchomości. W ofercie istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia na dłuższe okresy: 3 lat (opłata wynosi 0,27% kwoty kredytu), 5 lat (opłata wynosi 0,43% kwoty kredytu). 150,00  PLN
Wycena nieruchomości Opłata pobierana przed decyzją kredytową w przypadku zlecenia wyceny przez bank. Klient może sam dostarczyć wycenę nieruchomości w postaci operatu szacunkowego sporządzonego przez dowolnego rzeczoznawcę majątkowego. 168,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Bank pobierze również opłatę w wysokości 0,25% kwoty kredytu z góry za okres 3 miesięcy. Do wyboru posiadasz również jednorazową składkę w wysokości 1% wartości kredytu naliczaną za okres 12 miesięcy, co jest alternatywą w przypadku wypłaty kredytu w transzach. 250,00 PLN
Suma - 2 358,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Prowizja 2% kwoty spłaty, minimum 200 zł pobierana jest w przypadku, gdy łączna suma nadpłat w okresie pierwszych 5 lat kredytowania przekroczy 15% przyznanej kwoty. W pozostałych przypadkach nie ma opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu. 0,00
Opłata za przewalutowanie na EUR - 2,50%
Opłata za przewalutowanie na USD - 2,50%
Podwyższenie kwoty kredytu Każdorazowo od kwoty podwyższenia kredytu. 2,00%
Wakacje kredytowe Istnieje możliwość zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego do dwóch razy (raz na 5 lat) w trakcie trwania całej umowy łącznie na okres 12 miesięcy. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Istnieje możliwość odroczenia terminu spłaty rat kapitałowych w przypadku kredytu wypłacanego w transzach. Do momentu wypłaty ostatniej transzy klient jest zobligowany do spłaty raty odsetkowej kredytu. 0,50 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Inspekcja nieruchomości Każdorazowo, przed wypłatą kolejnej transzy lub po zakończonym remoncie, bank dokona inspekcji nieruchomości w celu weryfikacji zaawansowania prac remontowych, co objęte jest opłatą w wysokości 137 zł. 137

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy z właściwymi załącznikami.

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

 • Dowód osobisty.

 • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa).

 • Prawomocny wyrok sądu dla osób rozwiedzionych.

 • Książeczka wojskowa (dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Dowód osobisty lub karta pobytu/karta pobytu obywatela Unii Europejskiej.
 • Zameldowanie stałe lub czasowe (dłużej niż 2 miesiące) w Polsce.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 • Zdolność kredytową (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).


Doradca Banku Pekao S.A.

Doradca Banku Pekao S.A.

 • Na spotkaniu w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu, doradca pomoże Ci wybrać najlepszą opcję kredytu, następnie sprawdzi Twoją zdolność kredytową - potrwa to nie dłużej niż 48 godzin.
 • Doradca przygotuje dla Ciebie wstępną ofertę kredytową, dostaniesz również pełną listę dokumentów, które będą niezbędne do otrzymania kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów, skontaktuj się z doradcą - przyjedzie odebrać je w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
 • Analityk finansowy, na podstawie dostarczonych dokumentów podejmie decyzję o przyznaniu Ci kredytu.
 • Po pomyślnej decyzji kredytowej doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia czasu i miejsca podpisania umowy, poinformuje Cię również, czy i jakie dokumenty będą potrzebne do uruchomienia środków.
 • Po zamknięciu wszystkich formalności, kredyt będzie wypłacony w całości lub w transzach - w zależności od warunków umowy.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.