mBank - Kredyt mBanku Hipotecznego

mBank

mBank
Kredyt mBanku Hipotecznego


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 043,50 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
4,73  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
4,00  %

Zwróć uwagę

Kredyt z przeznaczeniem na remont finansowany jest na podstawie sporządzonego na druku bankowym kosztorysu. Wszelkie kontrole wydatków przeprowadzane przez pracownika banku są bezpłatnie. Dodatkowym atutem jest fakt, że nie ponosisz dodatkowych kosztów, takich jak prowizja, wycena nieruchomości, wcześniejsza spłata kredytu czy przewalutowanie. Musisz jednak pamiętać, iż bezpłatna prowizja za udzielenie kredytu wiążę się ściśle ze skorzystaniem z obowiązującej promocji "Mieszkaj na swoim".

Informacje o aktualnej promocji

Stawki marży ujęte w porównaniu zostały wprowadzone zgodnie z trwającą promocją „Mieszkaj na swoim”.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 4,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR oraz stałej marży banku uzależnionej od kwoty oraz wysokości posiadanego wkładu własnego. W symulacji ujęte stawki promocyjne marż (stanowią one 50% wysokości standardowych stawek marż obowiązujących w mBanku). Jeśli Twoje miesięczne dochody przekraczają kwotę 12.000 zł marża kredytu zostanie obniżona o 0,2 punktu procentowego. 4.73
w tym marża banku 3,00%
Całkowita kwota do spłaty - 125 207,34 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 043,50  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia do banku odpisu z Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku, oprocentowanie kredytu jest powiększone o 1 punkt procentowy, co przekłada się na wzrost raty miesięcznej o wyliczoną wartość. 48,12 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe. W ofercie banku istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia, które obejmuje spłatę zadłużenia na wypadek Twojej śmierci oraz trwałej niezdolności do pracy. Składa ubezpieczenia w wysokości 0,0208% naliczana jest miesięcznie od wysokości salda zadłużenia. 1,73 PLN
Suma - 1 093,35 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Jeśli przystąpisz do promocji, a tym samym zdecydujesz się na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia od trwałej niezdolności do pracy nie zapłacisz prowizji za udzielenie kredytu, w przeciwnym razie prowizja wynosi 4% kwoty kredytu. 4 000,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Stawka naliczana od wartości brakującego wkładu własnego. Płatna z góry przed uruchomieniem kredytu za okres 3 lata. Jeżeli po upływie tego okresu wkład własny nie został wniesiony w wymaganej wysokości, następuje ponowne naliczenie składki ubezpieczeniowej za kolejny okres ochrony. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości, którą można ubezpieczyć w oferowanym przez bank TU Generali SA. Opłata w wysokości 0,08% od sumy ubezpieczenia płatna jednorazowo na okres 12 miesięcy. W ofercie ubezpieczenia istnieje również możliwość wykupienia ubezpieczenia posiadanych ruchomości. 120,00  PLN
Wycena nieruchomości Pierwsza wycena nieruchomości lokalowych realizowana jest bezpłatnie (wycena domu kosztuje 1.000 zł). Kolejna wiąże się z operacją sporządzenia aneksu do umowy, którego koszt wynosi od 100 zł do 500 zł. 0,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe W przypadku ubezpieczenia kredytu do momentu ustanowienia hipoteki na rzecz mBanku, dodatkowo pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 0,2% od kwoty kredytu. 200,00 PLN
Suma - 4 320,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Za wcześniejszą spłatę kredytu w okresie pierwszych 3 lat bank nalicza opłatę w wysokości 2% nadpłacanej kwoty. Od czwartego roku okresu kredytowania prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu nie jest naliczana. 2,00
Opłata za przewalutowanie na EUR - 1,00%
Opłata za przewalutowanie na USD - 1,00%
Podwyższenie kwoty kredytu Stała stawka prowizji naliczana od kwoty podwyższenia. Może zostać obniżona do 0 zł jeśli zdecydujesz się na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od trwałej niezdolności do pracy oraz ubezpieczenia od utraty pracy. 4,00%
Wakacje kredytowe Możliwość zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego na okres maksymalnie 6 miesięcy. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Brak możliwości. -

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Mechanizm Bilansujący mBank udostępnia usługę Mechanizmu Bilansującego, w którym rachunek bilansujący powiązany jest z Twoim rachunkiem osobistym oszczędnościowo-rozliczeniowym. Wolne środki zgromadzone na rachunku, powyżej progu, którego wysokość ustalasz samodzielnie, zmniejszają każdego dnia kwotę kredytu, od którego liczone są odsetki. W związku z tym procentują efektywnie tak jak kredyt, ale na plus i na dodatek bez podatku od odsetek. Pieniądze zgromadzone na rachunku bilansującym możesz w dowolnym momencie wypłacić. Usługa ta jest jednak płatna, za aktywację naliczona zostanie jednorazowa opłata w wysokości 2% od wartości przyznanego kredytu, a za miesięczne korzystanie z usługi bank naliczy opłatę 99 zł.
Inspekcja inwestycji Kontrola inwestycji realizowana jest przez pracownika banku bezpłatnie, dodatkowo rozliczenie kredytu następuje na podstawie bezpłatnych oględzin nieruchomości dokonanych przez pracownika banku, nie musisz przedstawiać faktur za wykonane prace.
Mieszkaj na swoim Promocja skierowana zarówno dla nowych jak i stałych klientów mBanku. Warunkiem skorzystania z promocji jest wykupienie oraz posiadanie Pakietu Bezpieczna Spłata w mBanku przez okres minimum 5 lat od momentu podpisania umowy kredytowej. Ubezpieczenie Spłat Kredytu jest dostępne w ofercie banku w trzech wariantach: Standard, Optimum oraz Komfort. Opłaty naliczana za poszczególne pakiety wynoszą: w wariancie Standard 1,40% kwoty kredytu płatne jednorazowo w momencie uruchomienia kredytu na okres 24 miesięcy oraz 4,00% od wysokości raty kredytu naliczane miesięcznie po 24 miesiącach spłaty; w wariancie Optimum 1,60% kwoty kredytu płatne jednorazowo w momencie uruchomienia kredytu na okres 24 miesięcy oraz 4,15% od wysokości raty kredytu naliczane miesięcznie po 24 miesiącach spłaty; w wariancie Optimum 2,00% kwoty kredytu płatne jednorazowo w momencie uruchomienia kredytu na okres 24 miesięcy oraz 4,35% od wysokości raty kredytu naliczane miesięcznie po 24 miesiącach spłaty.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy z właściwymi załącznikami.

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

 • Dowód osobisty.

 • Prawomocny wyrok sądu dla osób rozwiedzionych.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Wiek poniżej 70 lat.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Dowód osobisty lub karta pobytu obywatela Unii Europejskiej.
 • Zameldowanie stałe lub czasowe (dłużej niż 2 miesiące) w Polsce.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Aby otrzymać kredyt dodatkowo konieczne jest założenie rachunku eKonto w mBanku.


Doradca mBanku

Doradca mBanku

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • Na spotkaniu doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową, przedstawi listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Następne spotkanie z doradcą banku (po skompletowaniu dokumentów). Zebrane dokumenty wręczasz doradcy banku i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem jest umówienie się na spotkanie z doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Przyspieszy to uzyskanie kredytu.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki i przekazanie ich doradcy banku.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Wniosek online mBank

Wniosek online mBank

 • Wypełnij i prześlij online wniosek kredytowy.
 • Pracownik banku skontaktuje się z Tobą i umówi na spotkanie.
 • Na spotkaniu doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową, przedstawi listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Następne spotkanie z doradcą banku (po skompletowaniu dokumentów). Zebrane dokumenty wręczasz doradcy banku i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem jest umówienie się na spotkanie z doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Przyspieszy to uzyskanie kredytu.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki i przekazanie ich doradcy banku.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Mobilny agent mBanku, który dojeżdża do Klienta

Mobilny agent mBanku, który dojeżdża do Klienta

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go bo banku.
 • Doradca bankowy skontaktuje się z Tobą i ustali termin spotkania.
 • Podczas spotkania doradca przedstawi szczegóły dotyczące oferty: przeprowadzi symulacje kredytową, powie jakie wymagania musisz spełnić żeby ubiegać się o kredyt, jakie dokumenty są wymagane.
 • Jeśli będziesz zainteresowany ofertą to po skompletowaniu dokumentów umówisz się na kolejne spotkanie z doradcą.
 • Na spotkaniu przekażesz doradcy komplet dokumentów i podpiszesz wniosek kredytowy.
 • Bank podejmie decyzje kredytową o której zostaniesz poinformowany telefonicznie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, doradca umówi się z Tobą na kolejne spotkanie podczas którego nastąpi podpisanie umowy kredytowej.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.