Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank Millennium - Kredyt Hipoteczny z marżą od 0,99%

Bank Millennium

Bank Millennium
Kredyt Hipoteczny z marżą od 0,99%


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 043,03 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
4,72  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
2,00  %

Zwróć uwagę

Decydując się na kredyt hipoteczny istnieje możliwość skredytowania poniesionych wydatków na remont w ciągu ostatnich 12 miesięcy. A całkowita kwota kredytu udzielanego przez bank może stanowić 90% wartości docelowej nieruchomości, czyli po zakończeniu remontu.

Informacje o aktualnej promocji

W ramach trwającej promocji, marża banku zostanie obniżona o 0,5 punktu procentowego pod warunkiem posiadania konta osobistego w banku oraz dokonywania transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę nie mniejszą niż 500 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 2,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR oraz stałej marży banku. Wysokość marży (część składowa oprocentowania) jest uzależniona od wysokości kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości. W ramach promocji jeśli posiadasz w banku konto osobiste oraz karę debetową marża kredytu zostanie obniżona o 0,3 punktu procentowego. Jeśli posiadasz konto osobiste, na które zdeklarujesz wpływ wynagrodzenia oraz kartą debetową, którą dokonasz transakcji bezgotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 500 zł miesięcznie marża kredytu zostanie obniżona o 0,5 punktu procentowego. 4.720000000000001
w tym marża banku 2,99%
Całkowita kwota do spłaty - 125 163,44 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 043,03  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Koszt ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki: opłata pobierana każdego miesiąca począwszy od następnego miesiąca po dacie uruchomienia kredytu do czasu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku. Formalnie na dostarczenie odpisu Księgi Wieczystej posiadasz 6 miesięcy od momentu podpisania umowy kredytowej. Jeśli nie dostarczysz odpisu w terminie bank może podnieść oprocentowanie Twojego kredytu o 1 punkt procentowy. 48,10 PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. -
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Składka 0,075% naliczana od wartości rynkowej nieruchomości. Bank dopuszcza możliwość dokonania cesji z prywatnej polisy ubezpieczeniowej pod warunkiem, że polisa spełnia wymagania banku. 9,38 PLN  PLN
Suma - 1 100,51 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Bank za udzielenie kredytu nalicza jednorazową opłatę w wysokości 2% kwoty kredytu. W przypadku wykupienia przez Ciebie ubezpieczenia od utraty pracy prowizja zostaje obniżona do 0 zł. 2 000,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Bank wymaga posiadania minimum 10% wartość kredytowanej nieruchomości. Jeśli nie posiadasz wkładu własnego musisz go ubezpieczyć. Stawka naliczana z góry na 3 lata. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa Suma ubezpieczenia na życie musi wynosić co najmniej tyle ile stanowi wysokość kapitału kredytu do spłaty. Bank dopuszcza możliwość dokonania cesji z prywatnej polisy ubezpieczeniowej pod warunkiem, że polisa spełnia wymagania banku. Przy wyborze proponowanej przez bank oferty pobierana jest składka miesięczna w wysokości 0,02% od sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie od utraty pracy na okres 2 lat kosztuje 2% sumy ubezpieczenia. 20,00  PLN
Wycena nieruchomości Opłata pobierana przed decyzją kredytową w przypadku zlecenia wyceny przez bank. 480,00  PLN
Suma - 2 500,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Opłata pobierana w przypadku, gdy łączna kwota nadpłat w ciągu pierwszych 4 lat kredytowania przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu. 2,00
Podwyższenie kwoty kredytu Do 3 miesięcy od decyzji bank nie wymaga ponownego dostarczenia dokumentów. Po tym okresie ponownie badana jest Twoja zdolność kredytowa. Minimalna kwota podwyższenia wynosi 2.000 zł. 2,00%
Wakacje kredytowe Bank dopuszcza wakacje kredytowe raz w roku po 12 miesiącach regularnych spłat rat. 0,00%
Odroczenie spłaty -

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kosztorys Niezbędnym dokumentem do wniosku kredytowego w przypadku remontu jest szczegółowy kosztorys sporządzony na druku bankowym.
Opinia o kredycie Opłata za wystawienie opinii bankowej dotyczącej spłacanego kredytu wynosi 100 zł. 100,00 PLN

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Kopie dwóch dokumentów ze zdjęciem potwierdzających tożsamość Wnioskodawcy (w tym dowód osobisty lub paszport).

 • Kopia dowodu osobistego właściciela/li nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

 • W indywidualnych przypadkach: w przypadku posiadania limitu w ROR lub karty kredytowej - wyciąg z rachunku (jeden z okresu ostatnich 3 miesięcy), Cudzoziemcy - karta pobytu (jeśli posiada) lub wskazanie adresu korespondencyjnego w Polsce.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Polskie obywatelstwo.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).


Doradca banku Millennium

Doradca banku Millennium

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • W zalezności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w wybranym oddziale banku.
 • Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową oraz otrzymasz listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzisz wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli jest pozytywna ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.