Raiffeisen Polbank - Kredyt Hipoteczny Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank
Kredyt Hipoteczny Raiffeisen Polbank


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 024,55 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
4,33  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
3,50  %

Zwróć uwagę

Pozytywnym elementem oferty jest możliwość skorzystanie z obniżki marży kredytu w ramach skorzystania z Pakietów Korzyści. Do negatywnych opcji zaliczyć można podwyższane oprocentowanie jeśli wysokość raty przekroczy 50% wartości Twoich dochodów oraz każdorazową inspekcje transz inwestycji, którą przeprowadza pracownik banku. Za każdą wizytę pobierana jest opłata w wysokości 300 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 3,50%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR oraz stałej marży banku. Dla stałych klientów banku posiadających rachunek osobisty, na który zdeklarowano miesięczny wpływ w wysokości minimum 2.500 zł z aktywną kartą płatniczą bank lub osób, które posiadają w banku ubezpieczenie na życie, grupowe ubezpieczenie nieruchomości czy kartę kredytową marża kredytu jest obniżana o 0,9 punktu procentowego. 4.33
w tym marża banku 2,60%
Całkowita kwota do spłaty - 122 946,16 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 024,55  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest powiększone o 1,5 punktu procentowego i przekłada się na wzrost wysokości raty o podaną wartość. 71,86 PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. -
Suma - 1 096,41 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Wysokość prowizji jest stała bez względu na kwotę kredytu lub wartość nieruchomości. Maksymalnie wynosi 3,5% kwoty kredytu. W ramach skorzystania z jednego z dostępnych Pakietów Korzyści: Złoty, Srebrny, Brązowy (wykupieniu grupowego ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów) prowizji za udzielenie kredytu wyniesie 0 zł. 3 500,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Niski wkład własny nie jest wymagany dla kredytu w wariancie rat malejących, ponieważ maksymalna kwota kredytu jaką możesz uzyskać wynosi 80% wartości nieruchomości. Pozostałe 20% stanowi zabezpieczenie dla banku. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa Ubezpieczenie na życie nie jest wymagane. W ofercie banku przygotowane jest ubezpieczenie na życie, którego koszt w pierwszym roku wynosi 1,5% wartości kapitału oraz 0,3% wartości kredytu pozostałego do spłaty w kolejnych ratach. 1 500,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank wymaga obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości na kwotę jej wartości. Nieruchomość możesz ubezpieczyć korzystając z oferty banku (opłata naliczana za okres 3 lat) lub we własnym zakresie w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. 375,00  PLN
Wycena nieruchomości Bank pobiera jednorazową opłatę w wysokości 500 zł za oszacowanie wartości domu/działki oraz 300 zł za oszacowanie wartości lokali mieszkalnych, bank honoruje również wyceny zrealizowane we własnym zakresie. Kontrola inwestycji finansowanej w transzach kosztuje 300 zł. 300,00  PLN
Suma - 5 675,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi 1,5% kwoty wcześniejszej spłaty, minimum 500 zł naliczana w momencie spłaty kredytu w okresie pierwszych pięciu lat. W przypadku spłaty kredytu po tym okresie prowizja nie będzie pobierana. 1,50
Podwyższenie kwoty kredytu Podwyższenie kwoty kredytu związane z tym samym celem zawartym w umowie kredytowej wiąże się wyłącznie ze sporządzeniem aneksu do umowy. Kosztuje on 200 zł. W pozostałych przypadkach prowizja za podwyższenie kwoty kredytu wynosi 3,5% kwoty podwyższenia. Minimalna kwota podwyższenia to 30.000 zł. 3,50%
Wakacje kredytowe Wakacje kredytowe na okres 1 miesiąc są dostępne po okresie 12 miesięcznej prawidłowej spłaty kredytu. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Karencja dostępna maksymalnie na okres 24 miesięcy. 0,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Koszty Bank kredytuje koszty okołokredytowe stanowiące nie więcej niż 5% kwoty kredytu, pod warunkiem iż całkowita kwota kredytu nie przekroczy maksymalnej wartości nieruchomości 80%.
PAKIETY Obniżkę marży kredytu o 0,9 punktu procentowego bank proponuję osobom, które skorzystają z Pakietu Złotego. W ramach pakietu deklarujesz regularne przelewanie wynagrodzenia, posiadanie karty debetowej, aktywne korzystanie z rachunku osobistego (minimum 3 transakcje kartą debetową miesięcznie) oraz wykupienie ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów. Obniżkę o 0,9 punkt procentowy otrzymasz jeśli skorzystasz z Pakietu Srebrnego. W ramach pakietu deklarujesz regularne przelewanie wynagrodzenia w wysokości minimum 2.500 zł, posiadanie karty debetowej aktywne korzystanie z rachunku osobistego oraz wykupienie ubezpieczenia na życie. Pakiet Brązowy przyznaje obniżkę marży o 0,5 punktu procentowego osobom, które zadeklarują regularne wpływy na rachunek oraz będą posiadać kartę debetową.
Podwyżka marży Marża kredytu może być dodatkowo powiększona o 1 punkt procentowy z tytułu podwyższonego ryzyka banku wynikającego np. z braku polisy na życie, zabezpieczenia na nieruchomości należącej do osoby trzeciej, połączenia celu mieszkaniowego z konsolidacją innych zobowiązań.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy.

 • Ważny dowód osobisty.

 • Ważny paszport wraz z urzędowo poświadczonym zameldowaniem oraz numerem PESEL (w przypadku braku ważnego dowodu osobistego).

 • Książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Polskie obywatelstwo.
 • Uzyskiwanie dochodów na terenie Polski.
 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Wiek poniżej 70 lat.


Doradca Polbanku

Doradca Polbanku

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • Na spotkaniu doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową, przedstawi listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Następne spotkanie z doradcą banku (po skompletowaniu dokumentów). Zebrane dokumenty wręczasz doradcy banku i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem jest umówienie się na spotkanie z doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Przyspieszy to uzyskanie kredytu.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Po podpisaniu umowy kredyt zostanie uruchomiony zgodnie z Twoją dyspozycją.


Mobilny agent Polbanku

Mobilny agent Polbanku

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go bo banku.
 • Doradca bankowy skontaktuje się z Tobą i ustali termin spotkania.
 • Podczas spotkania doradca przedstawi szczegóły dotyczące oferty: przeprowadzi symulacje kredytową, powie jakie wymagania musisz spełnić żeby ubiegać się o kredyt, jakie dokumenty są wymagane.
 • Jeśli będziesz zainteresowany ofertą to po skompletowaniu dokumentów umówisz się na kolejne spotkanie z doradcą.
 • Na spotkaniu przekażesz doradcy komplet dokumentów i podpiszesz wniosek kredytowy.
 • Bank podejmie decyzje kredytową o której zostaniesz poinformowany telefonicznie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, doradca umówi się z Tobą na kolejne spotkanie podczas którego nastąpi podpisanie umowy kredytowej.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.