Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Deutsche Bank - db Kredyt mieszkaniowy

Deutsche Bank

Deutsche Bank
db Kredyt mieszkaniowyTwoja miesięczna rata może wynosić:
1 010,85 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
EUR
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
2,11  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
3,00  %

Zwróć uwagę

Kredyt hipoteczny w walucie dostępny jedynie dla osób osiągających dochody w walucie EUR (przekraczające kwotę 12.000 zł). Maksymalna kwota kredytu stanowi 90% wartości nieruchomości. Bank przejmuje na siebie koordynację wielu formalności w urzędach, w tym wpis hipoteki do Księgi Wieczystej. Uproszczeniem jest brak wymogu dostarczenia faktur dotyczących wydatków na remont, wystarczy jedynie inspekcja pracownika banku przed każdym uruchomieniem kolejnej transzy kredytu.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 4,32
Prowizja - 3,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej EURIBOR oraz stałej marży banku. Dla klientów banku, którzy: posiadają kartę kredytową oraz rachunek osobisty i zapewnią ich utrzymanie przez najbliższy rok czasu bank obniży marżę kredytu o 1 punkt procentowy. Osoby, które zdeklarują stałą kwotę wpływów na rachunek osobisty w wysokości, co najmniej 6.000 zł otrzymają marżę kredytu obniżoną o 0,1 punktu procentowego. Jeśli Twoje miesięczne dochody przekroczą kwotę 12.000 zł marża kredytu zostaje zmniejszona o dodatkowe 0,3 punktu procentowego. Istnieje również możliwość negocjacji marży (obniżenie jej wysokości maksymalnie o 0,1 punktu procentowego) dla osób korzystających z programu DB Inwestuj w Przyszłość. 2.11
w tym marża banku 2,10%
Całkowita kwota do spłaty - 121 303,34 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 010,85  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do czasu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest podwyższane o 1,2 punktu procentowego. Przekłada się to na wzrost miesięcznej raty o podaną obok wartość. 58,92 PLN
Suma - 1 069,77 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Wysokość prowizji ustalana indywidualnie przez bank, standardowo wynosi 3%. Uzależniona zostaje od Twojego profilu kredytowego oraz zdolności kredytowej. Naliczana od wysokości przyznanego kredytu. 3 283,92 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Opłata pobierana w przypadku kredytu, którego kwota przekracza 60% wartości nieruchomości. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oferowane przez TU Europa jest naliczane jednorazowo na okres 5 lat. Składka płatna z góry w momencie uruchomienia kredytu. Jeśli po tym okresie kwota kredytu nadal utrzyma się powyżej 60% wartości nieruchomości, ubezpieczenie zostanie automatycznie przedłużone na kolejne 60 miesięcy. 491,85  PLN
Polisa ubezpieczeniowa Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe. W ofercie banku posiadasz pakiet w skład, którego wchodzi ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie nieruchomości oferowane we współpracy z TU Europa, którego roczny koszt wynosi 0,6% kwoty kredytu. Dodatkowo do powyższej oferty możesz dołożyć ubezpieczenie od utraty pracy, który podwyższy opłatę naliczaną miesięcznie za objęcie ubezpieczeniem do wartości 0,025% kwoty kredytu. 656,78  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości gdyż zabezpieczeniem kredytu jest owa cesja z polisy. W ofercie banku posiadasz ubezpieczenie nieruchomości oferowane we współpracy z TU Europa, którego roczny koszt wynosi 0,1% kwoty kredytu. 164,20  PLN
Wycena nieruchomości W aglomeracjach miejskich dla mieszkań opinia o wartości nieruchomości dokonywana jest przez bank na podstawie zdjęć nieruchomości oraz protokołu z inspekcji. Dla kredytu w kwocie nie przekraczającej 300.000 zł (500.000 zł - w aglomeracjach: Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław, Trójmiasto, Szczecin) wartość nieruchomości może zostać określona na podstawie ceny transakcyjnej. W powyższych przypadkach ponosisz jedynie koszt inspekcji przedmiotu zabezpieczenia: koszt za inspekcję w kwocie 300 zł. W przypadku domów, gruntów oraz lokali mieszanych w innych niż wymienione wyżej przypadkach wymagany jest pełny operat szacunkowy nieruchomości (dokonywany przez zewnętrznych rzeczoznawców), którego koszt ponosisz we własnym zakresie. 300,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. -
Suma - 4 896,75 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Wcześniejsza spłata kredytu dokonana w ciągu 3 pierwszych lat jest płatna, bank nalicza prowizję w wysokości 2% kwoty pozostałej do spłaty. Dodatkowo w przypadku nadpłaty stanowiącej co najmniej 30% kwoty kredytu bank pobiera opłatę w wysokości 3% kwoty pozostałej spłaty. 2,00
Opłata za przewalutowanie na PLN - 0,00 PLN
Podwyższenie kwoty kredytu Wysokość prowizji liczona od kwoty podwyższenia i płatna w momencie uruchomienia kwoty dodatkowej. Minimalna kwota podwyższenia wynosi 20.000 zł. 0,00%
Wakacje kredytowe Brak. 0,00%
Odroczenie spłaty Brak. -

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Promocje Warunkiem skorzystania z promocji „Marża idealna” jest przystąpienie do produktu oszczędnościowo-inwestycyjnego db Inwestuj w Przyszłość Stabilny Wzrost VI oferowanego przy współpracy z Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie. Minimalna składka inicjująca, która pozwala na skorzystanie z promocji „Marża idealna”, wynosi 4.500 zł, a minimalna miesięczna składka 136 zł. Warunkiem skorzystania z warunków promocyjnych jest również zawarcie umowy o kartę kredytową oraz dokonywanie nią płatności przez co najmniej 12 miesięcy, a także otworzenie rachunku osobistego i zasilanie go miesięcznymi wpływami. Warunkiem skorzystania z obu promocji „Marża idealna” oraz „Prowizja 0%” jest przystąpienie do produktu oszczędnościowo-inwestycyjnego db Inwestuj w Przyszłość Stabilny Wzrost VI oferowanego przy współpracy z Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie. Minimalna składka inicjująca, która pozwala na skorzystanie z promocji wynosi 6.750 zł, a minimalna miesięczna składka 204 zł.
Wycena nieruchomości Wyceny nieruchomości dokonujesz we własnym zakresie - dokument potwierdzający wartości nieruchomości dostarczasz wraz z dokumentami kredytowymi. W trakcie analizy kredytowej pracownicy banku weryfikują wartość bankową nieruchomości (może się ona różnić od wartości rynkowej nieruchomości podanej w wycenie). Jednak to od tej wartości zależy wysokość kwoty kredytu jaka zostanie przyznana przez bank.
Uproszczenia Możesz przeznaczyć do 30% kwoty kredytu, nie więcej niż 100.000 zł na dowolny cel (realizację własnych planów nie koniecznie związanych z zakupem/modernizacją przedmiotowej nieruchomości). Dodatkowo jeśli chodzi o kredyt bank przejmuje na siebie koordynację wielu formalności, np. sam dokona wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej. Oszczędzisz swój czas i masz gwarancję, że wszystkie terminy będą dotrzymane.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy z załącznikami.

 • Kopia dowodu osobistego właściciela/li nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

 • Książeczka wojskowa (dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

 • Prawomocny wyrok sądu dla osób rozwiedzionych.

 • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Klienci indywidualni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zarówno na czas nieokreślony jak i określony.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wykonujące tzw. wolny zawód.
 • Maksymalny wiek na koniec okresu kredytowania: do 70 lat.
 • Obywatelstwo polskie nie jest wymagane.


Doradca Deutsche Banku

Doradca Deutsche Banku

 • Wypełnij formularz zapytania odpowiadając na podstawowe pytania dotyczące Twojej osoby.
 • Bank na podstawie danych podejmie wstępną decyzję kredytową. Doradca kontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia szczegółowej oferty banku.
 • Ustalacie termin wizyty w jednym z oddziałów banku oraz listę niezbędnych do otrzymania kredytu dokumentów. Na spotkaniu spiszecie wniosek kredytowy.
 • Bank zweryfikuje wniosek oraz dostarczone dokumenty, na których podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu środków. Jeśli decyzja będzie pozytywna, zostaniesz ponownie zaproszony do oddziału, tym razem na podpisanie umowy kredytowej.
 • Po podpisaniu umowy kredyt zostanie uruchomiony zgodnie z Twoją dyspozycją.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.