Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Deutsche Bank - db Kredyt Mieszkaniowy

Deutsche Bank

Deutsche Bank
db Kredyt MieszkaniowyTwoja miesięczna rata może wynosić:
996,20 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
3,72  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
0,00  %

Zwróć uwagę

Bank przejmuje na siebie koordynację wielu formalności w urzędach, w tym wpis hipoteki do Księgi Wieczystej. Uproszczeniem jest brak wymogu dostarczenia faktur dotyczących wydatków na remont, wystarczy jedynie inspekcja pracownika banku przed każdym uruchomieniem kolejnej transzy kredytu.

Informacje o aktualnej promocji

Jeśli skorzystasz z db Hipo Pakietu (otworzysz rachunek osobisty, kartę kredytową oraz wykupisz produkt inwestycyjny lub ubezpieczenie na życie) możesz obniżyć marżę kredytu do wartości 1,2% (w pierwszym roku) a prowizję za udzielenie kredytu do 0 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 0,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR oraz stałej marży banku. W ofercie kredytu hipotecznego istnieje możliwość skorzystania z jednego z czterech pakietów: Standardowego, Inwestycyjnego, Ubezpieczeniowego i Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego, które obniżą standardową marżę kredytu oraz wartość naliczanej prowizji za udzielnie kredytu. W przypadku skorzystania z db Hipo Pakietu, tj. zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego oraz skorzystaniu z konta osobistego z wpływami kwot nie mniejszych niż zadeklarowane w umowie kredytu, karty kredytowej oraz dodatkowo produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego z linii db Inwestuj w Przyszłość lub ubezpieczenia na życie marża kredytu zostaje obniżona do wartości 1,2% w pierwszym roku oraz 1,49% w pozostałych latach.Warunkiem skorzystania z Pakietu Standardowego jest posiadanie rachunku osobistego db Life, db Invest lub db Elite, na które zdeklarujesz comiesięczny wpływ wynagrodzenia, karty kredytowej oraz wykupienie ubezpieczenia do utraty pracy. Warunkiem skorzystania z Pakietu Inwestycyjnego oraz Pakietu Ubezpieczeniowego jest posiadanie rachunku osobistego db Life, db Invest lub db Elite, na które zdeklarujesz comiesięczny wpływ wynagrodzenia, karty kredytowej oraz wykupienie ubezpieczenia z linii db IwP (Pakiet Inwestycyjny) lub ubezpieczenia na życie (Pakiet Ubezpieczeniowy). Dla osób znajdujących się w grupie Profesjonalistów marża obniżana jest o 0,2 punktu procentowego. 3.7199999999999998
w tym marża banku 1,99%
Całkowita kwota do spłaty - 119 544,22 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 996,20  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do czasu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest podwyższane o 1,2 punktu procentowego. Przekłada się to na wzrost miesięcznej raty o podaną obok wartość. 56,44 PLN
Polisa ubezpieczeniowa W ofercie banku posiadasz pakiet w skład, którego wchodzi ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie nieruchomości oferowane we współpracy z TU Europa, którego koszt wynosi 1,8% kwoty kredytu na okres 2 lat (w porównaniu ujęta stawka miesięczna doliczana do raty kredytu). 75,00 PLN
Suma - 1 127,64 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Wysokość prowizji ustalana indywidualnie przez bank i standardowo wynosi 3% kwoty kredytu. W ramach skorzystania z oferty Pakietu Standardowego prowizja za udzielnie kredytu obniżana jest do wartości 2% kwoty kredytu. Jeśli skorzystasz z jednego z pozostałych pakietów: Inwestycyjnego, Ubezpieczeniowego i Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego prowizja za udzielnie kredytu nie zostanie naliczona, wynosi 0 zł (ujęte w porównaniu). 0,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Niski wkład własny nie jest wymagany dla kredytu w wariancie rat malejących, ponieważ maksymalna kwota kredytu jaką możesz uzyskać na remont wynosi 80% wartości nieruchomości. Pozostałe 20% stanowi zabezpieczenie dla banku. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości gdyż zabezpieczeniem kredytu jest owa cesja z polisy. W ofercie banku posiadasz ubezpieczenie nieruchomości oferowane we współpracy z TU Europa, którego roczny koszt wynosi 0,1% kwoty kredytu. 150,00  PLN
Wycena nieruchomości W aglomeracjach miejskich dla mieszkań opinia o wartości nieruchomości dokonywana jest przez bank na podstawie zdjęć nieruchomości oraz protokołu z inspekcji. Dla kredytu w kwocie nie przekraczającej 300.000 zł (500.000 zł - w aglomeracjach: Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław, Trójmiasto, Szczecin) wartość nieruchomości może zostać określona na podstawie ceny transakcyjnej. W powyższych przypadkach ponosisz jedynie koszt inspekcji przedmiotu zabezpieczenia: koszt za inspekcję lokalu mieszkalnego oraz działki wynosi 300 zł, koszt za inspekcję domu lub nieruchomości niestandardowej wynosi 420 zł. W przypadku domów, gruntów oraz lokali mieszanych w innych niż wymienione wyżej przypadkach wymagany jest pełny operat szacunkowy nieruchomości (dokonywany przez zewnętrznych rzeczoznawców), którego koszt ponosisz we własnym zakresie. 300,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. -
Suma - 450,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Wcześniejsza spłata kredytu dokonana w ciągu 3 pierwszych lat jest płatna, bank nalicza prowizję w wysokości 2% kwoty pozostałej do spłaty. Dodatkowo w przypadku nadpłaty stanowiącej co najmniej 30% kwoty kredytu bank pobiera opłatę w wysokości 3% kwoty pozostałej spłaty. 2,00
Opłata za przewalutowanie na EUR - 1,00%
Podwyższenie kwoty kredytu Wysokość prowizji liczona od kwoty podwyższenia i płatna w momencie uruchomienia kwoty dodatkowej. Minimalna kwota podwyższenia wynosi 20.000 zł. 3,00%
Wakacje kredytowe Brak. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Odroczenie spłaty jednej raty w ciągu roku dostępne w momencie zamknięcia pełnego roku spłaty kredytu. 0,00%

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Weksel Weksel in blanco stanowi dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku. Wartość weksla musi być równa 1/1000 wartości kredytu. 0,00 PLN
Wycena nieruchomości Wyceny nieruchomości dokonujesz we własnym zakresie i dokument potwierdzający wartości nieruchomości dostarczasz wraz z dokumentami kredytowymi. W trakcie analizy kredytowej pracownicy banku weryfikują wartość bankową nieruchomości (może się ona różnić od wartości nieruchomości z wyceny) i to od tej wartości zależy kwota kredytu jaka zostanie udzielona przez bank. 0,00 PLN
Uproszczenia Możesz przeznaczyć do 30% kwoty kredytu, nie więcej niż 100.000 zł na dowolny cel (realizację własnych planów nie koniecznie związanych z zakupem/modernizacją przedmiotowej nieruchomości). Dodatkowo jeśli chodzi o kredyt bank przejmuje na siebie koordynację wielu formalności, np. sam dokona wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej. Oszczędzisz swój czas i masz gwarancję, że wszystkie terminy będą dotrzymane.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy z załącznikami.

 • Kopia dowodu osobistego właściciela/li nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

 • Książeczka wojskowa (dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

 • Prawomocny wyrok sądu dla osób rozwiedzionych.

 • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Klienci indywidualni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zarówno na czas nieokreślony jak i określony.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wykonujące tzw. wolny zawód.
 • Maksymalny wiek na koniec okresu kredytowania: do 70 lat.
 • Obywatelstwo polskie nie jest wymagane.


Doradca Deutsche Banku

Doradca Deutsche Banku

 • Wypełnij formularz zapytania odpowiadając na podstawowe pytania dotyczące Twojej osoby.
 • Bank na podstawie danych podejmie wstępną decyzję kredytową. Doradca kontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia szczegółowej oferty banku.
 • Ustalacie termin wizyty w jednym z oddziałów banku oraz listę niezbędnych do otrzymania kredytu dokumentów. Na spotkaniu spiszecie wniosek kredytowy.
 • Bank zweryfikuje wniosek oraz dostarczone dokumenty, na których podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu środków. Jeśli decyzja będzie pozytywna, zostaniesz ponownie zaproszony do oddziału, tym razem na podpisanie umowy kredytowej.
 • Po podpisaniu umowy kredyt zostanie uruchomiony zgodnie z Twoją dyspozycją.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.