Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Expander - Kredyty mieszkaniowe w ofercie Expandera

Expander

Expander
Kredyty mieszkaniowe w ofercie ExpanderaTwoja miesięczna rata może wynosić:
 PLN
Wartość nieruchomości:
 PLN
Kwota kredytu:
 PLN
Okres:
 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
 %
Prowizja tego kredytu wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Megahipotekę wyróżnia długi, bo aż 50-letni okres kredytowania. Dodatkowym atutem jest minimalna kwota zaciąganego kredyt, która wynosi raptem 10.000 zł. Istnieje możliwość obniżenia prowizji, nawet do wysokości 0% w sytuacji, gdy kredytobiorca skorzysta z ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od utraty pracy lub ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w proponowanych przez bank towarzystwach ubezpieczeniowych.

Dane Opis dodatkowy Stawka
Wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie - 150 000,00 PLN
Kwota kredytów hipotecznych - 100 000,00 PLN
Kwota pożyczki hipotecznej - 0,00 PLN
Dodatkowa kwota kredytu - 0,00 PLN
Kwota kredytu całość - 100 000,00 PLN
     
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy -
Prowizja - %
     
Oprocentowanie dla kredytu mieszkaniowego -
w tym marża banku -
Oprocentowanie dla pożyczki hipotecznej
w tym marża banku -
Twoje oprocentowanie
Rata miesięczna -  PLN
Oszczędność na racie -
Całkowita kwota do spłaty -  PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna -  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia do banku odpisu z Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku, oprocentowanie kredytu jest powiększone o 1 punkt procentowy, co przekłada się na wzrost raty miesięcznej o wyliczoną wartość.
Polisa ubezpieczeniowa Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe. Jednak w przypadku skorzystania z ubezpieczenia na życie w towarzystwie ubezpieczeniowym proponowanym przez bank istnieje możliwość negocjowania stawki prowizji pobieranej za uruchomienie kredytu.
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w dowolnym towarzystwie. Jednak w przypadku skorzystania z ubezpieczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym proponowanym przez bank istnieje możliwość negocjowania stawki prowizji pobieranej za uruchomienie kredytu.  PLN
Suma -  PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Prowizja banku w opcji standardowej wynosi 5%. Istnieje możliwość obniżenia prowizji o maksymalnie 3 punkty procentowe w sytuacji, gdy kredytobiorca skorzysta z ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od utraty pracy lub ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w proponowanych przez bank towarzystwach ubezpieczeniowych.  PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Stawka naliczana od wartości brakującego wkładu własnego. Płatna z góry przed uruchomieniem kredytu za okres 3 lata. Jeżeli po upływie tego okresu wkład własny nie został wniesiony w wymaganej wysokości, następuje ponowne naliczenie składki ubezpieczeniowej za kolejny okres ochrony. W przypadku kredytu na 120% wartości nieruchomości składka zostaje zwiększona o 0,15 punktu procentowego.  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem pomostowym.
Suma -  PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę 1,50
Opłata za przewalutowanie na CHF - 1,00%
Opłata za przewalutowanie na EUR - 1,00%
Podwyższenie kwoty kredytu Stała stawka prowizji naliczana od kwoty podwyższenia. Istnieje możliwość obniżenia prowizji w sytuacji, gdy kredytobiorca skorzysta z ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od utraty pracy lub ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w proponowanych przez bank towarzystwach ubezpieczeniowych. 5,00%
Wakacje kredytowe Masz możliwość skorzystania z zawieszenia spłaty kapitałowej części raty kredytu. Możliwość zawieszenia rat, zwana przez bank karencją, przyznawana jest indywidualnie na okres do 5 lat i może być wykorzystana w 6-miesięcznych okresach w dowolnym okresie spłaty kredytu. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Okres karencji jest możliwy jednak bank rozpatruje każdy wniosek o zawieszenie spłat indywidualnie. 0,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

  • Brak

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

  • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

  • Brak

Dokumenty dodatkowe

  • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: