Credit Agricole - Kredyt refinansowy - kredyt na spłatę Twoich kredytów

Credit Agricole

Credit Agricole
Kredyt refinansowy - kredyt na spłatę Twoich kredytów


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 017,52 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
4,18  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
3,00  %

Zwróć uwagę

Maksymalna kwota jaką możesz uzyskać na refinansowanie zobowiązań stanowi 70% wartości zabezpieczenia. Jednak jeśli wśród spłacanych kredytów jest inny kredyt mieszkaniowy i stanowi minimum 70% wszystkich zobowiązań, maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego może wynieść 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem.
Dane Opis dodatkowy Stawka
Wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie - 150 000,00 PLN
Kwota kredytów hipotecznych - 100 000,00 PLN
Kwota pożyczki hipotecznej - 0,00 PLN
Dodatkowa kwota kredytu - 0,00 PLN
Kwota kredytu całość - 100 000,00 PLN
     
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00%
Prowizja - 3,00%
     
Oprocentowanie dla kredytu mieszkaniowego - 4,18%
w tym marża banku - 2,50%
Oprocentowanie dla pożyczki hipotecznej Kwota spłacanego innego kredytu hipotecznego oprocentowana jest według stałej marży 2,25%. Marża pozostałych zobowiązań wynosi 4,25%. 5,93%
w tym marża banku - 4,25%
Twoje oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR oraz stałej marży banku. 4,18%
Rata miesięczna - 1 017,52 PLN
Oszczędność na racie - 482,48 PLN
Całkowita kwota do spłaty - 122 102,60 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 017,52  PLN
Ubezpieczenie pomostowe W przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym do momentu ustanowienia zabezpieczenia/wpisu hipoteki przez bank naliczana jest comiesięczna opłata w wysokości 0,07% kwoty kapitału pozostałego do spłaty. W przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym bank stosuję podwyższaną marżę kredytu o 1,2 punktu procentowego (ujęte w porównaniu) co przekłada się na wzrost raty kredytu o podaną wartość. 57,04 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Ubezpieczenie na życie jest obowiązkowe. Możesz przedstawić własną polisę ubezpieczeniową lub skorzystać z oferty TU EUROPA. Stawka ubezpieczenia wynosi 0,0299% wartości kredytu pozostającego do spłaty i doliczana jest do miesięcznej raty. 30,00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Składka ubezpieczenia nieruchomości naliczana od faktycznej wartości nieruchomości, doliczana do miesięcznej raty kredytu. Bank akceptuje również własną polisę ubezpieczeniową nieruchomości. 11,70 PLN  PLN
Suma - 1 116,26 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Standardowo bank pobiera 3% prowizji z tytułu uruchomienia kredytu jednak w przypadku, gdy kwota kredytu przewyższa 80% wartości kredytowanej nieruchomości wysokość Twojej prowizji wyniesie 5%. Jeśli kwota kredytu nie przekroczy maksymalnej wartości nieruchomości prowizja może zostać skredytowana. 3 000,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Opłata pobierana jednorazowo za okres 3 lat. Kwota ubezpieczenia jest pobierana tylko od brakującej kwoty do czasu spełnienia warunku 20% wkładu własnego. Możesz skorzystać również z opcji wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego z góry na 5 lat ze stawką 3,75%. 0,00  PLN
Wycena nieruchomości Wyceny nieruchomości dokonuje uprawniony pracownik banku. 550,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. -
Suma - 3 550,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Prowizja pobierana od spłacanej kwoty, jeśli częściowa lub całkowita spłata kredytu nastąpi w terminie pierwszych 3 lat od dnia wypłaty kredytu. 2,00
Podwyższenie kwoty kredytu Opłata naliczana od kwoty podwyższenia w sposób podobny jak w procesie udzielania kredytu (5% dla kwoty, która przewyższa 90% wartości kredytowanej nieruchomości; 3 % dla kredytu z posiadanym wkładem własnym minimum 10% wartości nieruchomości). Minimalna kwota podwyższenia nie może być niższa niż 20.000 zł. 5,00%
Wakacje kredytowe Raz do roku można skorzystać z wakacji kredytowych. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Brak. -

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek o kredyt hipoteczny.

 • Dwa dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty oraz drugi dokument ze zdjęciem, w tym obowiązkowo książeczka wojskowa dla mężczyzn w wieku poborowym) - do wglądu.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Wiek poniżej 70 lat.
 • Polskie obywatelstwo.
 • Uzyskiwanie dochodów na terenie Polski.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Posiadanie zdolności kredytowej przez Klienta.
 • Posiadają polskie obywatelstwo i na stałe zamieszkują w Polsce lub posiadają obce obywatelstwo wraz z prawem stałego pobytu w Polsce i jednocześnie osiągają dochody na terenie Polski lub na terenie jednego z państw Unii Europejskiej.
 • Posiadają stałe źródło dochodów akceptowane przez Credit Agricole - minimalny staż pracy w aktualnym miejscu zatrudnienia kredytobiorcy nie może być krótszy niż 6 miesięcy.


Doradca Credit Agricole

Doradca Credit Agricole

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • Na spotkaniu doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową, przedstawi listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Następne spotkanie z doradcą banku (po skompletowaniu dokumentów). Zebrane dokumenty wręczasz doradcy banku i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem jest umówienie się na spotkanie z doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Przyspieszy to uzyskanie kredytu.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki i przekazanie ich doradcy banku.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Agent Credit Agricole

Agent Credit Agricole

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go bo banku.
 • Doradca bankowy skontaktuje się z Tobą i ustali termin spotkania.
 • Podczas spotkania doradca przedstawi szczegóły dotyczące oferty: przeprowadzi symulacje kredytową, powie jakie wymagania musisz spełnić żeby ubiegać się o kredyt, jakie dokumenty są wymagane.
 • Jeśli będziesz zainteresowany ofertą to po skompletowaniu dokumentów umówisz się na kolejne spotkanie z doradcą.
 • Na spotkaniu przekażesz doradcy komplet dokumentów i podpiszesz wniosek kredytowy.
 • Bank podejmie decyzje kredytową o której zostaniesz poinformowany telefonicznie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, doradca umówi się z Tobą na kolejne spotkanie podczas którego nastąpi podpisanie umowy kredytowej.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.