Bank Millennium - Kredyt Konsolidacyjny z marżą od 0,99%

Bank Millennium

Bank Millennium
Kredyt Konsolidacyjny z marżą od 0,99%


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 042,96 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
4,72  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
2,00  %

Zwróć uwagę

W przypadku refinansowania posiadanego kredytu mieszkaniowego maksymalna kwota kredytu może wynieść 90% wartości nieruchomości, jeśli oprócz kredytu mieszkaniowego spłacasz kredyt konsumpcyjny, wówczas wysokość konsolidowanego kredytu może wynosić 90% wartości nieruchomości. W przypadku spłaty kredytów i pożyczek przeznaczonych wyłącznie na cele konsumpcyjne przyznana kwota kredytu nie może przekroczyć 70% wartości nieruchomości.

Informacje o aktualnej promocji

W ramach trwającej promocji, marża banku zostanie obniżona o 0,5 punktu procentowego pod warunkiem posiadania konta osobistego w banku oraz dokonywania transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę nie mniejszą niż 500 zł miesięcznie.
Dane Opis dodatkowy Stawka
Wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie - 150 000,00 PLN
Kwota kredytów hipotecznych - 100 000,00 PLN
Kwota pożyczki hipotecznej - 0,00 PLN
Dodatkowa kwota kredytu - 0,00 PLN
Kwota kredytu całość - 100 000,00 PLN
     
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00%
Prowizja - 2,00%
     
Oprocentowanie dla kredytu mieszkaniowego - 4,72%
w tym marża banku - 2,99%
Oprocentowanie dla pożyczki hipotecznej Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR oraz stałej marży banku. Wysokość marży (część składowa oprocentowania) jest uzależniona od wysokości kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości. W ramach promocji jeśli posiadasz w banku konto osobiste oraz karę debetową marża kredytu zostanie obniżona o 0,3 punktu procentowego. Jeśli posiadasz konto osobiste, na które zdeklarujesz wpływ wynagrodzenia oraz kartą debetową, którą dokonasz transakcji bezgotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 500 zł miesięcznie marża kredytu zostanie obniżona o 0,5 punktu procentowego. 6,28%
w tym marża banku - 4,55%
Twoje oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR oraz stałej marży banku. Wysokość stawki procentowej ustalana jest w oparciu o marżę ważoną. 4,72%
Rata miesięczna - 1 042,96 PLN
Oszczędność na racie - 457,04 PLN
Całkowita kwota do spłaty - 125 155,50 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 042,96  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Koszt ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki: opłata pobierana każdego miesiąca począwszy od następnego miesiąca po dacie uruchomienia kredytu do czasu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku. Formalnie na dostarczenie odpisu Księgi Wieczystej posiadasz 6 miesięcy od momentu podpisania umowy kredytowej. Jeśli nie dostarczysz odpisu w terminie bank może podnieść oprocentowanie Twojego kredytu o 1 punkt procentowy. 48,09 PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Składka 0,075% naliczana od wartości rynkowej nieruchomości. Bank dopuszcza możliwość dokonania cesji z prywatnej polisy ubezpieczeniowej pod warunkiem, że polisa spełnia wymagania banku. 112,50 PLN  PLN
Suma - 1 203,55 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Standardowa stawka prowizji wynosi 2% kwoty udzielonego kredytu. Może zostać obniżona do 0%, pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodu. 2 000,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa Suma ubezpieczenia na życie musi wynosić co najmniej tyle ile stanowi wysokość kapitału kredytu do spłaty. Bank dopuszcza możliwość dokonania cesji z prywatnej polisy ubezpieczeniowej pod warunkiem, że polisa spełnia wymagania banku. Przy wyborze proponowanej przez bank oferty pobierana jest składka miesięczna w wysokości 0,02% od sumy ubezpieczenia. 20,00  PLN
Wycena nieruchomości Opłata pobierana przed decyzją kredytową w przypadku zlecenia wyceny przez bank. 480,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. -
Suma - 2 500,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Opłata pobierana w przypadku, gdy łączna kwota nadpłat w ciągu pierwszych 4 lat kredytowania przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu. 2,00
Podwyższenie kwoty kredytu Do 3 miesięcy od decyzji bank nie wymaga ponownego dostarczenia dokumentów. Po tym okresie ponownie badana jest Twoja zdolność kredytowa. Minimalna kwota podwyższenia wynosi 2.000 zł. 2,00%
Wakacje kredytowe Bank dopuszcza wakacje kredytowe raz w roku po 12 miesiącach regularnych spłat rat. 0,00%
Odroczenie spłaty Usługa niedostępna. 0,00%

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Zaświadczenie Opłata za wydanie zaświadczenia o odsetkach od kredytu mieszkaniowego wynosi 6 zł.
Opinia o kredycie Opłata za wystawienie opinii bankowej dotyczącej spłacanego kredytu wynosi 100 zł.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Kopie dwóch dokumentów ze zdjęciem potwierdzających tożsamość Wnioskodawcy (w tym dowód osobisty lub paszport).

 • Kopia dowodu osobistego właściciela/li nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

 • W indywidualnych przypadkach: w przypadku posiadania limitu w ROR lub karty kredytowej - wyciąg z rachunku (jeden z okresu ostatnich 3 miesięcy), Cudzoziemcy - karta pobytu (jeśli posiada) lub wskazanie adresu korespondencyjnego w Polsce.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Polskie obywatelstwo.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Posiadanie rachunku z którego dokonywana będzie obsługa udzielonego kredytu.
 • Posiadanie wymaganego przez bank okresu zatrudnienia lub prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej.


Doradca banku Millennium

Doradca banku Millennium

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • W zalezności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w wybranym oddziale banku.
 • Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową oraz otrzymasz listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzisz wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli jest pozytywna ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.