Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Deutsche Bank - db Kredyt konsolidacyjny

Deutsche Bank

Deutsche Bank
db Kredyt konsolidacyjnyTwoja miesięczna rata może wynosić:
 PLN
Wartość nieruchomości:
 PLN
Kwota kredytu:
 PLN
Okres:
 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
 %
Prowizja tego kredytu wynosi:
 %

Zwróć uwagę

W kredycie konsolidacyjnym spłata zobowiązań nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości. W tym 30% przyznanego kredytu (maksymalnie 25.000 zł) możesz przeznaczyć zgodnie z własnymi potrzebami, gdyż jest to gotówka na dowolny cel. Minusem oferty jest krótki okres kredytowania, którego górna granica wynosi 20 lat.
Dane Opis dodatkowy Stawka
Wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie - 150 000,00 PLN
Kwota kredytów hipotecznych - 100 000,00 PLN
Kwota pożyczki hipotecznej - 0,00 PLN
Dodatkowa kwota kredytu - 0,00 PLN
Kwota kredytu całość - 100 000,00 PLN
     
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy -
Prowizja - %
     
Oprocentowanie dla kredytu mieszkaniowego -
w tym marża banku -
Oprocentowanie dla pożyczki hipotecznej
w tym marża banku -
Twoje oprocentowanie
Rata miesięczna -  PLN
Oszczędność na racie -
Całkowita kwota do spłaty -  PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna -  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do czasu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest podwyższane o 1,2 punktu procentowego. Przekłada się to na wzrost miesięcznej raty o podaną obok wartość.
Polisa ubezpieczeniowa W ofercie banku posiadasz pakiet w skład, którego wchodzi ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie nieruchomości oferowane we współpracy z TU Europa, którego koszt wynosi 1,8% kwoty kredytu na okres 2 lat (w porównaniu ujęta stawka miesięczna doliczana do raty kredytu).
Suma -  PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Wysokość prowizji ustalana indywidualnie przez bank. Uzależniona zostaje od Twojego profilu kredytowego oraz zdolności kredytowej. Naliczana od wysokości przyznanego kredytu. Minimalna wartość prowizji wynosi 300 zł.  PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Bank kredytuje 60% wartości nieruchomości w związku z czym ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie jest wymagane.  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości gdyż zabezpieczeniem kredytu jest owa cesja z polisy. W ofercie banku posiadasz ubezpieczenie nieruchomości oferowane we współpracy z TU Europa, którego roczny koszt wynosi 0,1% kwoty kredytu.  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak.
Suma -  PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Wcześniejsza spłata kredytu dokonana w ciągu 3 pierwszych lat jest płatna, bank nalicza prowizję w wysokości 2% kwoty pozostałej do spłaty. Dodatkowo w przypadku nadpłaty stanowiącej co najmniej 30% kwoty kredytu bank pobiera opłatę w wysokości 3% kwoty pozostałej spłaty. 2,00
Opłata za przewalutowanie na EUR - 2,20%
Podwyższenie kwoty kredytu Wysokość prowizji liczona od kwoty podwyższenia i płatna w momencie uruchomienia kwoty dodatkowej. Minimalna kwota podwyższenia wynosi 20.000 zł. 3,00%
Wakacje kredytowe Brak. -
Odroczenie spłaty Odroczenie spłaty jednej raty w ciągu roku dostępne w momencie zamknięcia pełnego roku spłaty kredytu. 0,00%

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

  • Wniosek kredytowy z załącznikami.

  • Kopia dowodu osobistego właściciela/li nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

  • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

  • Książeczka wojskowa (dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

  • Prawomocny wyrok sądu dla osób rozwiedzionych.

  • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

  • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

  • Brak

Dokumenty dodatkowe

  • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: