Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

BOŚ Bank - BOŚ Kredyt na spłatę zobowiązań kredytowych

BOŚ Bank

BOŚ Bank
BOŚ Kredyt na spłatę zobowiązań kredytowych


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 097,97 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
5,86  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
1,50  %

Zwróć uwagę

Kwota kredytu konsolidacyjnego nie może przekroczyć 90% wartości nieruchomości, przy czym, przynajmniej 50% tej wartości musi zostać przeznaczone na spłatę posiadanych kredytów hipotecznych. Pozostała kwota może pokryć posiadane zadłużenia detaliczne. Minusem oferty jest obligatoryjne zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco.
Dane Opis dodatkowy Stawka
Wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie - 150 000,00 PLN
Kwota kredytów hipotecznych - 100 000,00 PLN
Kwota pożyczki hipotecznej - 0,00 PLN
Dodatkowa kwota kredytu - 0,00 PLN
Kwota kredytu całość - 100 000,00 PLN
     
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00%
Prowizja - 1,50%
     
Oprocentowanie dla kredytu mieszkaniowego - 5,86%
w tym marża banku - 4,10%
Oprocentowanie dla pożyczki hipotecznej 6,16%
w tym marża banku - 4,40%
Twoje oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stawki WIBOR i marży banku, której wysokość uzależniona jest od wartości posiadanego przez Ciebie wkładu własnego. Jeśli kwota kredytu przekroczy 150.000 zł oraz wykupisz ubezpieczenie na życie w Wariancie 1-5 możesz uzyskać obniżenie marży kredytu o 0,2 punktu procentowego. Dodatkowo jeśli skorzystasz z zakupu grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, z minimalną składką wynoszącą 200 zł marża może zostać obniżona o 0,3 punktu procentowego. 5,86%
Rata miesięczna - 1 097,97 PLN
Oszczędność na racie - 402,03 PLN
Całkowita kwota do spłaty - 131 756,00 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 097,97  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do dnia, w którym uprawomocni się wpis hipoteki na rzecz banku do KW nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu bank podwyższa obowiązującą marżę kredytu o 1 punkt procentowy, podwyższa to ratę kredytu o wyliczoną wartość. 49,53 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego W przypadku zakupu mieszkania lub domu bank wymaga 20% wkładu własnego. Do czasu wniesienia brakującego wkładu własnego marża kredytu podwyższana jest o 0,6 punktu procentowego co przekłada się na wzrost raty kredytu o powyższą wartość. 0,00 PLN
Suma - 1 147,49 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Stała stawka prowizji naliczana od kwoty przyznanego kredytu. Płata jednorazowo w momencie uruchomienia kredytu. Jej wartość może zostać obniżona o 0,5 punku procentowego w przypadku wykupienia znajdującego się w ofercie banku ubezpieczenia nieruchomości (Wariant 1 lub 2); o 0,8 punku procentowego jeśli wykupisz ubezpieczenie od utraty pracy (Wariant 3 ubezpieczenia); o 1,2 punku procentowego jeśli łącznie wykupisz wyżej wymienione ubezpieczenia (Wariant 4,5 ubezpieczenia). Dla pracowników sektora finansowego prowizja obniżana jest do wartości 0,75% kwoty kredytu, a dla posiadaczy KONTA "07" lub KONTA WYJĄTKOWEGO "07" prowizja za udzielnie kredytu wynosi 0 zł. 1 500,00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Objęcie pakietowym ubezpieczeniem na życie jest wymagane, gdy okres kredytowania przekracza 35 lat lub suma okresu kredytowania i wieku kredytobiorcy przekracza 70 lat. W pozostałych przypadkach polisa na życie nie jest obowiązkowa. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Wymagana jest cesja na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, w dowolnie wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, akceptowanym przez bank. Możesz również skorzystać z oferty ubezpieczeniowej Banku BOŚ. Podstawowe warunki ubezpieczenia nieruchomości zawiera Wariant 1 (ubezpieczenie nieruchomości wybudowanych od pożaru i innych zdarzeń losowych), którego koszt wynosi 0,09% wartości nieruchomości naliczany na okres 12 miesięcy. Wariant 2 (ubezpieczenie nieruchomości, ruchomości wybudowanych od pożaru i innych zdarzeń losowych na wypadek włamania, rabunku oraz ubezpieczenie OC) kosztuje rocznie 0,2468% wartości nieruchomości. 135,00  PLN
Wycena nieruchomości Podane kwoty naliczane za niezależną wycenę banku. Jeśli natomiast inspekcja nieruchomości odbywa się na etapie rozpatrywania wniosku opłaty zostają obniżone do kwot: 290 zł dla lokalu mieszkalnego oraz działki, 475 zł dla domu jednorodzinnego/letniskowego. 550,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. 0,00 PLN
Suma - 2 185,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu pobierana jest tylko w przypadku umów, których okres kredytowania od momentu podpisania umowy nie przekroczył pierwszych 5 lat. Stawka wynosi 2% wartości kredytu pozostałego do spłaty, minimum 200 zł. 2,00
Opłata za przewalutowanie na EUR - 1,00%
Podwyższenie kwoty kredytu Podwyższenie kwoty kredytu wiąże się z opłatą naliczana w wysokości 1% kwoty podwyższanej, minimum 300 zł. 1,00%
Wakacje kredytowe Wakacje kredytowe dostępne bezpłatnie na okres maksymalnie 6 miesięcy. W indywidualnych przypadkach okres wakacji kredytowych może zostać wydłużony do 3 lat. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Okres prolongaty wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Naliczana opłata uzależniona jest od okresu odroczenia spłat: dla okresu do 12 miesięcy opłata wynosi 0,6% prolongowanej kwoty, minimum 200 zł, na okres powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy opłata wynosi 0,8% prolongowanej kwoty, minimum 250 zł, na okres powyżej 24 miesięcy opłata wynosi 1% prolongowanej kwoty, minimum 300 zł. 1,00%

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Zabezpieczenie kredytu Zabezpieczeniem kredytu może być działka rekreacyjna, dom letniskowy lub dom jednorodzinny na działce siedliskowej, ale wtedy wysokość kredytu nie może przekraczać 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego. -1

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy z właściwymi załącznikami.

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

 • Dowód osobisty.

 • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa).

 • Książeczka wojskowa (dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

 • Prawomocny wyrok sądu w przypadku osób rozwiedzionych.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Złożenie wniosku o udzielenie kredytu wraz z kartą informacyjną.
 • Przedłożenie dokumentów dotyczących źródeł i wysokości uzyskiwanych dochodów (w przypadku zatrudnienia - zaświadczenie), dokumentów dotyczących prawnych zabezpieczeń finansowanej kredytem inwestycji.
 • Posiadanie zdolności kredytowej przez Klienta.
 • Zaakceptowanie przez bank prawnego zabezpieczenia kredytu.


Doradca banku BOŚ

Doradca banku BOŚ

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą banku spotykasz się z doradcą banku w wybranym przez Ciebie oddziale. Doradca przeprowadzi symulację kredytową, oceni Twoja zdolność kredytową i poinformuje jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku kredytowego.
 • Na spotkaniu doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową, przedstawi listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Spotkanie z doradcą banku, wypełnienie wniosku kredytowego i złożenie kompletnej dokumentacji kredytowej.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki i przekazanie ich doradcy banku.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.