PKO Bank Polski - WŁASNY KĄT hipoteczny

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski
WŁASNY KĄT hipoteczny


Twoja miesięczna rata może wynosić:
964,48 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
3,03  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
0,00  %

Zwróć uwagę

Kredyt udzielany jest w wysokości do 90% wartości nieruchomości, z czego do 25% może zostać przeznaczone na cel dowolny.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 0,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR oraz stałej marży banku. Marża ustalana jest indywidualnie. 3.0300000000000002
w tym marża banku 1,30%
Całkowita kwota do spłaty - 115 738,13 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 964,48  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z wpisaną hipoteką na rzecz PKO BP oprocentowanie kredytu zostaje podwyższone o 0,9 punktu procentowego, co przekłada się na wzrost kosztu miesięcznej raty o podaną kwotę. 41,25 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Składka na polisę na życie wynosi 0,02773% m-cznie od salda zadłużenia (za pierwszy rok płatna z góry- 0,33276%). Polisa jest nieobligatoryjna. 1,15 PLN
Suma - 1 006,89 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Standardowa stawka prowizyjna 3,5% naliczana od kwoty udzielonego kredytu może zostać obniżona po uwzględnieniu Twojego profilu kredytowego, kwoty kredytu oraz posiadanego przez Ciebie wkładu własnego. Ujęta w porównaniu została prowizja 0% i aby skorzystać z tej promocji należy: posiadać konto osobiste w banku i kartę kredytową lub ubezpieczenia na życie oraz skorzystać z 4-letniego ubezpieczenia od utraty pracy, inwalidztwa lub leczenia szpitalnego. 0,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Do czasu spłaty przez Kredytobiorcę kredytowanego wkładu bank podwyższa marżę o 0,25 pp. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank wymaga ubezpieczenie nieruchomości. W swej ofercie składka ubezpieczenia wynosi 0,08% wartości kredytowanej nieruchomości. Płatna z góry na okres 1 roku. 120,00  PLN
Wycena nieruchomości Stała opłata oszacowania wartości nieruchomości wynosi 300 zł dla kredytów do 80 000 zł. Powyżej tej kwoty dokonanie wyceny kosztuje 400 zł dla lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych i garaży wolnostojących, 700 zł dla domów jednorodzinnych, a dla pozostałych nieruchomości opłata jest ustalana indywidualnie. 300,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. -
Suma - 420,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę W całym okresie kredytowania opłata za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi 0%. 2,00
Podwyższenie kwoty kredytu Podwyższenie kwoty kredytu jest operacją płatną w wysokości 2% kwoty podwyższenia, minimum 300 zł. 2,00%
Wakacje kredytowe Wygodna opcja kredytu - wakacje kredytowe. Bank umożliwia skorzystanie z tej opcji raz w roku. Za każde wydłużenie okresu kredytowania naliczana jest opłata w wysokości 0,5% kwoty zadłużenia, minimum 300 zł. 0,50%
Odroczenie spłaty Bank dopuszcza możliwość odroczenia spłaty raty kapitałowej przez maksymalnie 12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu. Za każde wydłużenie okresu kredytowania naliczana jest opłata w wysokości 0,5% kwoty zadłużenia, minimum 300 zł. 0,50%

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Bilansowanie Aby skorzystać z funkcji bilansowania należy ustalić na rachunku bieżącym górny limit gromadzonych środków pieniężnych. Każda kwota wyższa od ustalonego limitu zostaje przekazywana na rachunek bilansujący, powodując obniżenie podstawy do obliczania odsetek, a tym samym zmniejszając koszt kredytu. Opcja bilansowania działa w okresach trzyletnich.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty i drugi dokument tożsamości ze zdjęciem.

 • Książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową.

 • Prawomocny wyrok sądu dla osób rozwiedzionych.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Wiek poniżej 70 lat.


Doradca PKO BP

Doradca PKO BP

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • W zalezności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w wybranym oddziale banku.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową oraz otrzymasz listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzisz wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli jest pozytywna ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.