Santander Bank Polska - Kredyt Mieszkaniowy

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska
Kredyt Mieszkaniowy


Twoja miesięczna rata może wynosić:
984,52 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
3,47  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
1,00  %

Zwróć uwagę

W ramach oferty bank umożliwia sfinansowanie kosztów związanych z bezpośrednim nabyciem czy wyposażeniem nieruchomości. Wysokość środków, które możesz przeznaczyć na dowolny cel, nie może przekroczyć 30% całościowej kwoty kredytu. Musisz pamiętać również o tym, iż łączna kwota kredytu musi stanowić nie więcej niż 90% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem banku.

Informacje o aktualnej promocji

W przypadku skorzystania z trwającej promocji marża banku może wynieść nawet 1,79% a prowizja za udzielnie kredytu 0 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 1,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR i marży banku. Standardowa marża banku jest uzależniona od Twojej oceny ryzyka i wynosi maksymalnie 2,19%. Marża może zostać obniżona do wartości 1,79% dla osób, które posiadają konto osobiste z deklarowanymi miesięcznymi wpływami wynagrodzenia w wysokości co najmniej 2.000 zł (ujęta w porównaniu). 3.4699999999999998
w tym marża banku 1,79%
Całkowita kwota do spłaty - 118 142,53 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 984,52  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do czasu ustanowienia hipoteki bank podwyższa obecną marżę kredytu o 1 punkt procentowy, co przekłada się na wzrost raty o podaną wartość. 46,46 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe. Istnieje jednak możliwość ubezpieczenia się w banku. Pakiet Bezpieczna Hipoteka (Pakiet Premium 18+ - dla Klientów między 18 a 47 rokiem życia) opłata miesięczna - 0,04% od aktualnego salda zadłużenia Ubezpieczenie na życie Bezpieczna Hipoteka (Pakiet Premium48+ - dla Klientów miedzy 48 a 64 rokiem życia) opłata miesięczna - 0,17% od aktualnego salda zadłużenia 40,00 PLN
Suma - 1 070,98 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Prowizja wynosi 1% dla klientów wewnętrznych banku, korzystających z pakietu ubezpieczeń Bezpieczna Hipoteka, 1,5% dla pozostałych klientów, korzystających z tego pakietu, 2% dla klientów wewnętrznych oraz 2,5% dla pozostałych klientów. 2,50 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Bank wymaga posiadania minimum 10% wartości kredytowanej nieruchomości, które trzeba ubezpieczyć do wysokości 80% LTV. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie musi zostać ubezpieczona. Bank nie narzuca towarzystwa ubezpieczeniowego, jednak dla klientów pragnących przystąpić do umowy grupowego ubezpieczenia z BZ WBK- Aviva TU S.A. obowiązuje oferta specjalna. Stawka za ubezpieczenie domu lub mieszkania oddanego do użytkowania wynosi 0,08 %. Stawka za ubezpieczenie obiektu w budowie, czyli przed odbiorem technicznym wynosi 0,2 % i są to składki pobierane na rok czasu. 120,00  PLN
Wycena nieruchomości Koszt wyceny zależy od indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcą oraz stawek obowiązujących w danym regionie. 200,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. 0,00 PLN
Suma - 322,50 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę 0% - pierwsza nadpłata do 50% kwoty kredytu w okresie pierwszych 3 lat kredytowania 1% - pozostałe przypadki w pierwszych 3 latach, później 0% 0,00
Opłata za przewalutowanie na EUR - 1,00%
Podwyższenie kwoty kredytu Brak możliwości. -
Wakacje kredytowe Dostępne dla części klientów w zależności od zapisów umowy kredytowej. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Brak możliwości. -

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty lub paszport oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem.

 • W przypadku cudzoziemców karta stałego pobytu wraz z dokumentem potwierdzającym zameldowanie na terenie UE.

 • Dokument stwierdzający rozdzielność majątkową, jeśli występuje.

 • Dokument potwierdzający rozwód lub separację (jeśli dotyczy).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Pełnomocnictwo do dysponowania kontem osobistym Kredytobiorcy (w BZ WBK).

 • Umowa przelewu wierzytelności Kredytobiorcy w stosunku do developera/spółdzielni mieszkaniowej - w przypadku kredytu budowlano/hipotecznego (inwestycja w trakcie realizacji).

 • Do momentu ustanowienia hipoteki bank wymaga zabezpieczenia pomostowego w formie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności ubezpieczenia spłaty kredytu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, z którym bank ma podpisaną umowę o współpracy.

 • Ubezpieczenie nieruchomości wraz z cesją prawa z polisy ubezpieczenia nieruchomości (od ognia i innych zdarzeń losowych) - nie dotyczy inwestycji w trakcie realizacji.

 • Cesja prawa z polisy ubezpieczenia na życie - opcjonalnie.

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Stałe źródło dochodu.


Doradca banku BZ WBK

Doradca banku BZ WBK

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą banku spotykasz się z doradcą banku w wybranym przez Ciebie oddziale. Doradca przeprowadzi symulację kredytową, oceni Twoja zdolność kredytową i poinformuje jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku kredytowego.
 • Następne spotkanie z doradcą banku (po skompletowaniu dokumentów). Zebrane dokumenty wręczasz doradcy banku i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem jest umówienie się na spotkanie z doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Przyspieszy to uzyskanie kredytu.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki i przekazanie ich doradcy banku.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Mobilny agent banku BZ WBK, który dojeżdża do Klienta

Mobilny agent banku BZ WBK, który dojeżdża do Klienta

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go bo banku.
 • Doradca bankowy skontaktuje się z Tobą i ustali termin spotkania.
 • Podczas spotkania doradca przedstawi szczegóły dotyczące oferty: przeprowadzi symulacje kredytową, powie jakie wymagania musisz spełnić żeby ubiegać się o kredyt, jakie dokumenty są wymagane.
 • Jeśli będziesz zainteresowany ofertą to po skompletowaniu dokumentów umówisz się na kolejne spotkanie z doradcą.
 • Na spotkaniu przekażesz doradcy komplet dokumentów i podpiszesz wniosek kredytowy.
 • Bank podejmie decyzje kredytową o której zostaniesz poinformowany telefonicznie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, doradca umówi się z Tobą na kolejne spotkanie podczas którego nastąpi podpisanie umowy kredytowej.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.