Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

mBank - Kredyt mBanku Hipotecznego

mBank

mBank
Kredyt mBanku Hipotecznego


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 043,27 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
4,73  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
4,00  %

Zwróć uwagę

W ofercie kredytu przyciąga długi okres kredytowania, 35 lat oraz maksymalna kwota kredytu, która wynosi, aż 90% wartości nieruchomości. Dodatkowym atutem jest fakt, że prowizja za udzielnie kredytu może zostać obniżona do 0 zł jeśli wykupisz oferowane przez bank ubezpieczenie. Stawki marży ujęte w porównaniu zostały wprowadzone zgodnie z trwającą promocją „Mieszkaj na swoim”.

Informacje o aktualnej promocji

Stawki marży ujęte w porównaniu zostały wprowadzone zgodnie z trwającą promocją „Mieszkaj na swoim”.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 4,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR oraz stałej marży banku uzależnionej od kwoty oraz wysokości posiadanego wkładu własnego. W symulacji ujęte stawki promocyjne marż (stanowią one 50% wysokości standardowych stawek marż obowiązujących w mBanku). Jeśli Twoje miesięczne dochody przekraczają kwotę 12.000 zł marża kredytu zostanie obniżona o 0,2 punktu procentowego. 4.73
w tym marża banku 3,00%
Całkowita kwota do spłaty - 125 192,19 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 043,27  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia do banku odpisu z Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku, oprocentowanie kredytu jest powiększone o 1 punkt procentowy, co przekłada się na wzrost raty miesięcznej o wyliczoną wartość. 48,05 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe. W ofercie banku istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia, które obejmuje spłatę zadłużenia na wypadek Twojej śmierci oraz trwałej niezdolności do pracy. Składa ubezpieczenia w wysokości 0,0208% naliczana jest miesięcznie od wysokości salda zadłużenia. 1,73 PLN
Suma - 1 093,05 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Jeśli przystąpisz do promocji, a tym samym zdecydujesz się na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia od trwałej niezdolności do pracy nie zapłacisz prowizji za udzielenie kredytu, w przeciwnym razie prowizja wynosi 4% kwoty kredytu. 4 000,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Stawka naliczana od wartości brakującego wkładu własnego. Płatna z góry przed uruchomieniem kredytu za okres 3 lata. Jeżeli po upływie tego okresu wkład własny nie został wniesiony w wymaganej wysokości, następuje ponowne naliczenie składki ubezpieczeniowej za kolejny okres ochrony. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości, którą można ubezpieczyć w oferowanym przez bank TU Generali SA. Opłata w wysokości 0,08% od sumy ubezpieczenia płatna jednorazowo na okres 12 miesięcy. W ofercie ubezpieczenia istnieje również możliwość wykupienia ubezpieczenia posiadanych ruchomości. 120,00  PLN
Wycena nieruchomości Pierwsza wycena nieruchomości lokalowych realizowana jest bezpłatnie (wycena domu kosztuje 1.000 zł). Kolejna wiąże się z operacją sporządzenia aneksu do umowy, którego koszt wynosi od 100 zł do 500 zł. 0,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe W przypadku ubezpieczenia kredytu do momentu ustanowienia hipoteki na rzecz mBanku, dodatkowo pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 0,2% od kwoty kredytu. 200,00 PLN
Suma - 4 320,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Za wcześniejszą spłatę kredytu w okresie pierwszych 3 lat bank nalicza opłatę w wysokości 2% nadpłacanej kwoty. Od czwartego roku okresu kredytowania prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu nie jest naliczana. 2,00
Opłata za przewalutowanie na EUR - 1,00%
Opłata za przewalutowanie na USD - 1,00%
Podwyższenie kwoty kredytu Stała stawka prowizji naliczana od kwoty podwyższenia. Może zostać obniżona do 0 zł jeśli zdecydujesz się na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od trwałej niezdolności do pracy oraz ubezpieczenia od utraty pracy. 4,00%
Wakacje kredytowe Możliwość zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego na okres maksymalnie 6 miesięcy. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Okres karencji jest możliwy jednak bank rozpatruje każdy wniosek o zawieszenie spłat indywidualnie. Opłata naliczana od wartości prolongowanej kwoty. 0,50%

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Mechanizm Bilansujący mBank udostępnia usługę Mechanizmu Bilansującego, w którym rachunek bilansujący powiązany jest z Twoim rachunkiem osobistym oszczędnościowo-rozliczeniowym. Wolne środki zgromadzone na rachunku, powyżej progu, którego wysokość ustalasz samodzielnie, zmniejszają każdego dnia kwotę kredytu, od którego liczone są odsetki. W związku z tym procentują efektywnie tak jak kredyt, ale na plus i na dodatek bez podatku od odsetek. Pieniądze zgromadzone na rachunku bilansującym możesz w dowolnym momencie wypłacić. Usługa ta jest jednak płatna, za aktywację naliczona zostanie jednorazowa opłata w wysokości 2% od wartości przyznanego kredytu, a za miesięczne korzystanie z usługi bank naliczy opłatę 99 zł. 2,00 %
Mieszkaj na swoim Promocja skierowana zarówno dla nowych jak i stałych klientów mBanku. Warunkiem skorzystania z promocji jest wykupienie oraz posiadanie Pakietu Bezpieczna Spłata w mBanku przez okres minimum 5 lat od momentu podpisania umowy kredytowej.
Ubezpieczenie Spłat Kredytu Ubezpieczenie Spłat Kredytu jest dostępne w ofercie banku w trzech wariantach: Standard, Optimum oraz Komfort. Opłaty naliczana za poszczególne pakiety wynoszą: w wariancie Standard 1,40% kwoty kredytu płatne jednorazowo w momencie uruchomienia kredytu na okres 24 miesięcy oraz 4,00% od wysokości raty kredytu naliczane miesięcznie po 24 miesiącach spłaty; w wariancie Optimum 1,60% kwoty kredytu płatne jednorazowo w momencie uruchomienia kredytu na okres 24 miesięcy oraz 4,15% od wysokości raty kredytu naliczane miesięcznie po 24 miesiącach spłaty; w wariancie Optimum 2,00% kwoty kredytu płatne jednorazowo w momencie uruchomienia kredytu na okres 24 miesięcy oraz 4,35% od wysokości raty kredytu naliczane miesięcznie po 24 miesiącach spłaty.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy z właściwymi załącznikami.

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

 • Dowód osobisty.

 • Prawomocny wyrok sądu dla osób rozwiedzionych.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Wiek poniżej 70 lat.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Dowód osobisty lub karta pobytu obywatela Unii Europejskiej.
 • Zameldowanie stałe lub czasowe (dłużej niż 2 miesiące) w Polsce.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Aby otrzymać kredyt dodatkowo konieczne jest założenie rachunku eKonto w mBanku.


Doradca mBanku

Doradca mBanku

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • Na spotkaniu doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową, przedstawi listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Następne spotkanie z doradcą banku (po skompletowaniu dokumentów). Zebrane dokumenty wręczasz doradcy banku i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem jest umówienie się na spotkanie z doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Przyspieszy to uzyskanie kredytu.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki i przekazanie ich doradcy banku.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Wniosek online mBank

Wniosek online mBank

 • Wypełnij i prześlij online wniosek kredytowy.
 • Pracownik banku skontaktuje się z Tobą i umówi na spotkanie.
 • Na spotkaniu doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową, przedstawi listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Następne spotkanie z doradcą banku (po skompletowaniu dokumentów). Zebrane dokumenty wręczasz doradcy banku i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem jest umówienie się na spotkanie z doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Przyspieszy to uzyskanie kredytu.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki i przekazanie ich doradcy banku.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Mobilny agent mBanku, który dojeżdża do Klienta

Mobilny agent mBanku, który dojeżdża do Klienta

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go bo banku.
 • Doradca bankowy skontaktuje się z Tobą i ustali termin spotkania.
 • Podczas spotkania doradca przedstawi szczegóły dotyczące oferty: przeprowadzi symulacje kredytową, powie jakie wymagania musisz spełnić żeby ubiegać się o kredyt, jakie dokumenty są wymagane.
 • Jeśli będziesz zainteresowany ofertą to po skompletowaniu dokumentów umówisz się na kolejne spotkanie z doradcą.
 • Na spotkaniu przekażesz doradcy komplet dokumentów i podpiszesz wniosek kredytowy.
 • Bank podejmie decyzje kredytową o której zostaniesz poinformowany telefonicznie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, doradca umówi się z Tobą na kolejne spotkanie podczas którego nastąpi podpisanie umowy kredytowej.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.