Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PLUS BANK - Kredyt M2 Plus

PLUS BANK

PLUS BANK
Kredyt M2 Plus


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 039,95 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
4,66  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
2,50  %

Zwróć uwagę

Maksymalna kwota kredytu nie powinna przekroczyć 90% wartości nieruchomości zabezpieczającej kredyt. Kredyt możesz wziąć na co najwyżej 25 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 2,50%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stawki WIBOR i stałej marży banku, której wysokość uzależniona jest od kwoty zadłużenia oraz od wartości posiadanego wkładu własnego. Marża może zostać obniżona o 0,2 punktu procentowego jeśli posiadasz rachunek osobisty Invest-Konto Efekt lub o 0,1 punktu procentowego jeśli posiadasz rachunek osobisty Invest-Lider , na które zdeklarujesz miesięczny wpływ w wysokości minimum 1.000 zł oraz ustanowisz z niego zlecenie automatycznej spłaty kredytu mieszkaniowego. Jeśli spełnisz powyższe warunki oraz jeśli do rachunku wydana została karta płatnicza i zrealizujesz nią w miesiącu transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 500 zł, dodatkowo marża kredytu zostanie obniżona o 0,3 punktu procentowego. 4.66
w tym marża banku 2,90%
Całkowita kwota do spłaty - 124 794,20 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 039,95  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia wpisu w Księdze Wieczystej hipoteki na rzecz banku, marża kredytu podwyższana zostaje o 0,8 punktu procentowego. 38,27 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Bank nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji z polisy ubezpieczenia na życie. 0,00 PLN
Suma - 1 078,22 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Prowizja naliczana jednorazowo od wysokości udzielonego kredytu. 2 500,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Jeśli nie posiadasz wkładu własnego musisz go ubezpieczyć. Bank wymaga posiadania minimum 20% wkładu własnego, jeśli go nie posiadasz brakującą kwotę ubezpieczysz. Stawka za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego uzależniona jest od okresu, w którym nastąpi spłata brakującej kwoty i wynosi od 1,1% (dla okresu 12 miesięcy ubezpieczenia) do 3,79% (dla okresu 60 miesięcy ubezpieczenia). 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości W ramach ubezpieczenia pomostowego w TU Europa otrzymujesz bezpłatne ubezpieczenie nieruchomości przez pierwszy rok obsługi kredytu. 0,00  PLN
Wycena nieruchomości Wycena nieruchomości, której wartość nie przekracza 100.000 zł, kosztuje 200 zł. W pozostałych przypadkach wycena sporządzana jest we własnym zakresie (koszt wyceny również), najlepiej przez rzeczoznawców znajdujących się na liście proponowanej przez bank. 200,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Opłata jednorazowa pobierana za przystąpienie do programu ubezpieczenia pomostowego Invest Banku, naliczana od kwoty udzielonego kredytu. 300,00 PLN
Suma - 3 000,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Opłata za całkowitą wcześniejszą spłatę naliczana jest od kwoty spłacanej. Za wcześniejszą częściową spłatę kredytu do 5 lat trwania umowy naliczana jest opłata w wysokości 0,5% wartości spłacanej kwoty. 1,50
Podwyższenie kwoty kredytu Opłata pobierana jednorazowo od kwoty podwyższenia (minimum 400 zł). 1,50%
Wakacje kredytowe Wakacje kredytowe dostępne bezpłatnie raz w roku. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Istnieje możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału maksymalnie na okres 6 miesięcy. 0,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Zabezpieczenie kredytu Bank oprócz ubezpieczenia pomostowego w okresie przejściowym wymaga dodatkowo poręczenia minimum dwóch osób.
Opłata przygotowawcza Za rozpatrzenie wniosku kredytowego bank nalicza opłatę w wysokości 100 zł. Jeśli wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie zaliczka przekazana zostaje na poczet pobieranej prowizji, jeśli decyzja jest negatywna opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi. 100,00 PLN
Wpis do hipoteki Za wystąpienie banku o wpis do hipoteki naliczana jest opłata w wysokości 500 zł. 500,00 PLN

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty wraz z drugim dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

 • Karta stałego pobytu oraz paszport - w przypadku cudzoziemców.

 • Dokument stwierdzający rozdzielność majątkową, jeśli występuję.

 • Dokument potwierdzający rozwód lub separację (jeśli dotyczy).

 • Wniosek kredytowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Wiek poniżej 70 lat.


Doradca finansowy Invest Banku

Doradca finansowy Invest Banku

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • Na spotkaniu doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową, przedstawi listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Następne spotkanie z doradcą banku (po skompletowaniu dokumentów). Zebrane dokumenty wręczasz doradcy banku i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem jest umówienie się na spotkanie z doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Przyspieszy to uzyskanie kredytu.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki i przekazanie ich doradcy banku.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.