Bank Millennium - Kredyt Hipoteczny

Bank Millennium

Bank Millennium
Kredyt Hipoteczny


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 028,63 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
4,42  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
0,00  %

Zwróć uwagę

80% z zastrzeżeniem, że Bank może wyrazić zgodę na udzielenie finansowania maksymalnie do wysokości 90% LTV w przypadku gdy zastosowane zostanie dodatkowe zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia ryzyka wysokiego LTV.

Informacje o aktualnej promocji

W ramach trwającej promocji, bank nie nalicza prowizji za przyznanie kredytu

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 0,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR oraz stałej marży banku. Wysokość marży (część składowa oprocentowania) jest uzależniona od wysokości kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości. W ramach promocji jeśli posiadasz w banku konto osobiste oraz karę debetową marża kredytu zostanie obniżona o 0,3 punktu procentowego. A jeśli dodatkowo na to konto będzie wpływało twoje wynagrodzenie, to marża zostanie obniżona o 0,5 punktu procentowego. 4.42
w tym marża banku 2,70%
Całkowita kwota do spłaty - 123 435,28 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 028,63  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Koszt ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki: opłata pobierana każdego miesiąca począwszy od następnego miesiąca po dacie uruchomienia kredytu do czasu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku. Formalnie na dostarczenie odpisu Księgi Wieczystej posiadasz 6 miesięcy od momentu podpisania umowy kredytowej. Jeśli nie dostarczysz odpisu w terminie bank może podnieść oprocentowanie Twojego kredytu o 1 punkt procentowy. 47,66 PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. -
Suma - 1 076,29 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu. 0,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Jeśli nie posiadasz wkładu własnego musisz go ubezpieczyć. Stawka naliczana z góry na okres 3 lat. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa Polisa na życie możesz wybrać sam z oferty rynkowej, jednak jest ona niezbędna do zaciągnięcia kredytu. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Składka 0,0075% naliczana od wartości rynkowej nieruchomości. Bank dopuszcza możliwość dokonania cesji z prywatnej polisy ubezpieczeniowej pod warunkiem, że polisa spełnia wymagania banku. 0,94  PLN
Wycena nieruchomości Opłata pobierana przed decyzją kredytową w przypadku zlecenia wyceny przez bank. W przypadku gdy nie posiadasz aktualnej wyceny nieruchomości, do wstepnej analizy wniosku kredytowego za wartość nieruchomości bank przyjmuje wartość przez Ciebie zdeklarowaną. 480,00  PLN
Suma - 480,94 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu. 0,00
Podwyższenie kwoty kredytu Do 3 miesięcy od decyzji bank nie wymaga ponownego dostarczenia dokumentów. Po tym okresie ponownie badana jest Twoja zdolność kredytowa. Minimalna kwota podwyższenia wynosi 2.000 zł. 2,00%
Wakacje kredytowe Bank dopuszcza wakacje kredytowe raz w roku po 12 miesiącach regularnych spłat rat. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Spłatę rat kredytu możesz odroczyć maksymalnie na okres 24 miesięcy. 0,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Zaświadczenie o odsetkach Opłata za wydanie zaświadczenia o odsetkach od kredytu mieszkaniowego wynosi 6 zł. 6,00 PLN
Opinia o kredycie Opłata za wystawienie opinii bankowej dotyczącej spłacanego kredytu wynosi 100 zł. 100,00 PLN

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Kopie dwóch dokumentów ze zdjęciem potwierdzających tożsamość Wnioskodawcy (w tym dowód osobisty lub paszport).

 • Kopia dowodu osobistego właściciela/li nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

 • W indywidualnych przypadkach: w przypadku posiadania limitu w ROR lub karty kredytowej - wyciąg z rachunku (jeden z okresu ostatnich 3 miesięcy), Cudzoziemcy - karta pobytu (jeśli posiada) lub wskazanie adresu korespondencyjnego w Polsce.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Polskie obywatelstwo.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Wymagana jest prawidłowa obsługa przyznanych pożyczek i kredytów w banku oraz w sektorze finansowym.
 • Posiadanie wymaganego przez bank okresu zatrudnienia lub prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej.
 • Posiadanie rachunku z którego dokonywana będzie obsługa udzielonego kredytu.


Doradca banku Millennium

Doradca banku Millennium

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • W zalezności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w wybranym oddziale banku.
 • Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową oraz otrzymasz listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzisz wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli jest pozytywna ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.