Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Deutsche Bank - db Kredyt Mieszkaniowy

Deutsche Bank

Deutsche Bank
db Kredyt MieszkaniowyTwoja miesięczna rata może wynosić:
987,44 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
3,53  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
0,00  %

Zwróć uwagę

Bank może udzielić kredytu do 90% wartości kredytowanej nieruchomości pod warunkiem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 0,00%
Oprocentowanie W zestawieniu została ujęta wysokość marży, obowiązująca jeżeli wykupisz Pakiet Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny. Jeżeli wykupisz tylko Pakiet Ubezpieczeniowy lub tylko Pakiet Inwestycyjny, to marża wyniesie 1,80%. Jeżeli skorzystasz z Pakietu Standardowego, to marża wyniesie 2,90% dla kredytów poniżej 500 tys. zł i 2,70% dla zobowiązań powyżej tej kwoty. 3.5300000000000002
w tym marża banku 1,80%
Całkowita kwota do spłaty - 118 492,65 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 987,44  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do czasu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest podwyższane o 1,2 punktu procentowego. Przekłada się to na wzrost miesięcznej raty o podaną obok wartość. 56,06 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Ubezpieczenie na życie jest częścią Pakietu Ubezpieczeniowego lub Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego. 75,00 PLN
Suma - 1 118,50 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Wysokość prowizji ustalana indywidualnie przez bank i wynosi 0%, jeżeli skorzystasz z Pakietu Ubezpieczeniowego lub Inwestycyjnego. Jeśli się na to nie zdecydujesz, to prowizja wyniesie 2%. 0,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredyty mieszkaniowe mogą być udzielane do 90% LTV w przypadku zastąpienia części wkładu własnego zabezpieczeniem w postaci aktywów płynnych lub odpowiednim ubezpieczeniem tej kwoty (ubezpieczenie po stronie banku, co oznacza, że Klient nie płaci za nie; ze względu na zwiększone ryzyko marża Klienta jest podwyższana o 0,2% do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu ltv uzależnionego m.in. od typu nieruchomości i waluty kredytu) 449,32  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości gdyż zabezpieczeniem kredytu jest cesja z owej polisy. Skorzystanie z oferty banku nie jest obowiązkowe i można dostarczyć wybraną polisę z rynku. 210,00  PLN
Wycena nieruchomości W aglomeracjach miejskich dla mieszkań opinia o wartości nieruchomości dokonywana jest przez bank na podstawie zdjęć nieruchomości oraz protokołu z inspekcji. Dla kredytu w kwocie nie przekraczającej 300.000 zł (500.000 zł - w aglomeracjach: Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław, Trójmiasto, Szczecin) wartość nieruchomości może zostać określona na podstawie ceny transakcyjnej. W powyższych przypadkach ponosisz jedynie koszt inspekcji przedmiotu zabezpieczenia: koszt za inspekcję lokalu mieszkalnego oraz działki wynosi 300 zł, koszt za inspekcję domu lub nieruchomości niestandardowej wynosi 420 zł. W przypadku domów, gruntów oraz lokali mieszanych w innych niż wymienione wyżej przypadkach wymagany jest pełny operat szacunkowy nieruchomości (dokonywany przez zewnętrznych rzeczoznawców), którego koszt ponosisz we własnym zakresie. W ramach promocji do 30.09.15 r opłata za inspekcję nieruchomości nie jest naliczana. 0,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. -
Suma - 659,32 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Wcześniejsza spłata kredytu dokonana w ciągu 3 pierwszych lat jest płatna (w przypadku Pakietu Ubezpieczeniowego, Inwestycyjnego lub Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego jest to 5 lat), bank nalicza prowizję w wysokości 2% kwoty pozostałej do spłaty. 2,00
Opłata za przewalutowanie na EUR - 1,00%
Podwyższenie kwoty kredytu Brak. -
Wakacje kredytowe Brak. -
Odroczenie spłaty Odroczenie spłaty jednej raty w ciągu roku dostępne w momencie zamknięcia pełnego roku spłaty kredytu. 0,00%

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Weksel Weksel in blanco stanowi dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku. Wartość weksla musi być równa 1/1000 wartości kredytu.
Wycena nieruchomości Wyceny nieruchomości dokonujesz we własnym zakresie - dokument potwierdzający wartości nieruchomości dostarczasz wraz z dokumentami kredytowymi. W trakcie analizy kredytowej pracownicy banku weryfikują wartość bankową nieruchomości (może się ona różnić od wartości rynkowej nieruchomości podanej w wycenie). Jednak to od tej wartości zależy wysokość kwoty kredytu jaka zostanie przyznana przez bank.
Uproszczenia Możesz przeznaczyć do 30% kwoty kredytu, nie więcej niż 100.000 zł na dowolny cel (realizację własnych planów nie koniecznie związanych z zakupem/modernizacją przedmiotowej nieruchomości). Dodatkowo jeśli chodzi o kredyt bank przejmuje na siebie koordynację wielu formalności, np. sam dokona wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej. Oszczędzisz swój czas i masz gwarancję, że wszystkie terminy będą dotrzymane.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy z załącznikami.

 • Kopia dowodu osobistego właściciela/li nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

 • Książeczka wojskowa (dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

 • Prawomocny wyrok sądu dla osób rozwiedzionych.

 • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Klienci indywidualni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zarówno na czas nieokreślony jak i określony.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wykonujące tzw. wolny zawód.
 • Maksymalny wiek na koniec okresu kredytowania: do 70 lat.
 • Obywatelstwo polskie nie jest wymagane.


Doradca Deutsche Banku

Doradca Deutsche Banku

 • Wypełnij formularz zapytania odpowiadając na podstawowe pytania dotyczące Twojej osoby.
 • Bank na podstawie danych podejmie wstępną decyzję kredytową. Doradca kontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia szczegółowej oferty banku.
 • Ustalacie termin wizyty w jednym z oddziałów banku oraz listę niezbędnych do otrzymania kredytu dokumentów. Na spotkaniu spiszecie wniosek kredytowy.
 • Bank zweryfikuje wniosek oraz dostarczone dokumenty, na których podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu środków. Jeśli decyzja będzie pozytywna, zostaniesz ponownie zaproszony do oddziału, tym razem na podpisanie umowy kredytowej.
 • Po podpisaniu umowy kredyt zostanie uruchomiony zgodnie z Twoją dyspozycją.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.