Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

BOŚ Bank - BOŚ Kredyt Hipoteczny

BOŚ Bank

BOŚ Bank
BOŚ Kredyt Hipoteczny


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 021,33 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
4,26  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
2,00  %

Zwróć uwagę

W ofercie banku pozytywnymi aspektami są: możliwość uzyskania kredytu do 90% wartości nieruchomości, 35 letni okres kredytowania oraz możliwość zabezpieczenia na nieruchomości, której nie jesteś właścicielem lecz posiadasz do niej prawo użytkowania wieczystego. Negatywnym natomiast jest obligatoryjne zabezpieczenie kredytu w postaci weksla In blanco.

Informacje o aktualnej promocji

Jeśli spełnisz warunki określone przez bank marża kredytu może zostać obniżona do wartości 1,29%.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 2,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stawki WIBOR i marży banku, której wysokość uzależniona jest od wartości posiadanego przez Ciebie wkładu własnego. Jeśli kwota kredytu przekroczy 150.000 zł oraz wykupisz ubezpieczenie na życie w Wariancie 1-5 możesz uzyskać obniżenie marży kredytu o 0,2 punktu procentowego. Dodatkowo jeśli skorzystasz z zakupu grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, z minimalną składką wynoszącą 200 zł marża może zostać obniżona o 0,3 punktu procentowego. 4.26
w tym marża banku 2,50%
Całkowita kwota do spłaty - 122 559,09 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 021,33  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do dnia, w którym uprawomocni się wpis hipoteki na rzecz banku do KW nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu bank podwyższa obowiązującą marżę kredytu o 1 punkt procentowy, podwyższa to ratę kredytu o wyliczoną wartość. 47,52 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego W przypadku zakupu mieszkania lub domu bank wymaga 20% wkładu własnego. Do czasu wniesienia brakującego wkładu własnego marża kredytu podwyższana jest o 0,6 punktu procentowego co przekłada się na wzrost raty kredytu o powyższą wartość. 0,00 PLN
Suma - 1 068,85 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Stała stawka prowizji naliczana od kwoty przyznanego kredytu. Płata jednorazowo w momencie uruchomienia kredytu. Jej wartość może zostać obniżona jednak jest to indywidualna decyzja banku. 2 000,00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Objęcie pakietowym ubezpieczeniem na życie jest wymagane, gdy okres kredytowania przekracza 35 lat lub suma okresu kredytowania i wieku kredytobiorcy przekracza 70 lat. W pozostałych przypadkach polisa na życie nie jest obowiązkowa. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Wymagana jest cesja na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, w dowolnie wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, akceptowanym przez bank. Możesz również skorzystać z oferty ubezpieczeniowej Banku BOŚ. Podstawowe warunki ubezpieczenia nieruchomości zawiera Wariant 1 (ubezpieczenie nieruchomości wybudowanych od pożaru i innych zdarzeń losowych), którego koszt wynosi 0,09% wartości nieruchomości naliczany na okres 12 miesięcy. Wariant 2 (ubezpieczenie nieruchomości, ruchomości wybudowanych od pożaru i innych zdarzeń losowych na wypadek włamania, rabunku oraz ubezpieczenie OC) kosztuje rocznie 0,2468% wartości nieruchomości. 135,00  PLN
Wycena nieruchomości Podane kwoty naliczane za niezależną wycenę banku. Jeśli natomiast inspekcja nieruchomości odbywa się na etapie rozpatrywania wniosku opłaty zostają obniżone do kwot: 290 zł dla lokalu mieszkalnego oraz działki, 475 zł dla domu jednorodzinnego/letniskowego. 550,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. 0,00 PLN
Suma - 2 685,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu pobierana jest tylko w przypadku umów, których okres kredytowania od momentu podpisania umowy nie przekroczył pierwszych 5 lat. Stawka wynosi 2% wartości kredytu pozostałego do spłaty, minimum 200 zł. 2,00
Opłata za przewalutowanie na EUR - 1,00%
Podwyższenie kwoty kredytu Podwyższenie kwoty kredytu wiąże się z opłatą naliczana w wysokości 1% kwoty podwyższanej, minimum 300 zł. 1,00%
Wakacje kredytowe Wakacje kredytowe dostępne bezpłatnie na okres maksymalnie 6 miesięcy. W indywidualnych przypadkach okres wakacji kredytowych może zostać wydłużony do 3 lat. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Okres prolongaty wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Naliczana opłata uzależniona jest od okresu odroczenia spłat: dla okresu do 12 miesięcy opłata wynosi 0,6% prolongowanej kwoty, minimum 200 zł, na okres powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy opłata wynosi 0,8% prolongowanej kwoty, minimum 250 zł, na okres powyżej 24 miesięcy opłata wynosi 1% prolongowanej kwoty, minimum 300 zł. Decydując się na odroczenie spłat kredytu musisz pamiętać o tym, iż bank podwyższa marże nawet o 0,6 punktu procentowego dotychczasowego kredytu. 1,00%

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Zabezpieczenie kredytu Zabezpieczeniem kredytu może być działka rekreacyjna, dom letniskowy lub dom jednorodzinny na działce siedliskowej, ale wtedy wysokość kredytu nie może przekraczać 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego.
Warianty ubezpieczenia Warianty ubezpieczenia pozwalające obniżyć prowizję za przyznanie kredytu opatrzone są dodatkową opłatą bankową. Jest ona kosztem jednorazowym, uzależnionym od zakresu ochrony danego wariantu i wynosi: Wariant 1 (opłata 0,09% kwoty kredytu), który obejmuje ubezpieczenie nieruchomości; Wariant 2 (opłata 0,6% kwoty kredytu), który obejmuje ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie od utraty pracy; Wariant 4 (opłata 1,9% kwoty kredytu), który obejmuje ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie od utraty pracy, hospitalizację, ochronę prawną; Wariant 5 (opłata 2% kwoty kredytu) rozszerzony jest o ubezpieczenie ruchomości w porównaniu do Wariantu 4.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy z właściwymi załącznikami.

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

 • Dowód osobisty.

 • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa).

 • Książeczka wojskowa (dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

 • Prawomocny wyrok sądu w przypadku osób rozwiedzionych.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Złożenie wniosku o udzielenie kredytu wraz z kartą informacyjną.
 • Przedłożenie dokumentów dotyczących źródeł i wysokości uzyskiwanych dochodów (w przypadku zatrudnienia - zaświadczenie), dokumentów dotyczących prawnych zabezpieczeń finansowanej kredytem inwestycji.
 • Posiadanie zdolności kredytowej przez Klienta.
 • Zaakceptowanie przez bank prawnego zabezpieczenia kredytu.


Doradca banku BOŚ

Doradca banku BOŚ

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą banku spotykasz się z doradcą banku w wybranym przez Ciebie oddziale. Doradca przeprowadzi symulację kredytową, oceni Twoja zdolność kredytową i poinformuje jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku kredytowego.
 • Na spotkaniu doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową, przedstawi listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Spotkanie z doradcą banku, wypełnienie wniosku kredytowego i złożenie kompletnej dokumentacji kredytowej.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki i przekazanie ich doradcy banku.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.