Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank Pocztowy - Bezpieczny kredyt mieszkaniowy

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy
Bezpieczny kredyt mieszkaniowy


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 001,10 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
3,83  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
3,50  %

Zwróć uwagę

Dzięki kredytowi hipotecznemu w Banku Pocztowym możesz sfinansować nawet do 80% wartości nieruchomości. W kredycie masz możliwość sfinansowania poniesionych kosztów okołokredytowych takich jak: prowizja, koszt sporządzenia wyceny, koszty notarialne czy opłaty sądowe.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 3,50%
Oprocentowanie Kredyt hipoteczny oprocentowany jest według zmiennych stóp procentowych. Na oprocentowanie kredytu składa się stała, zawarta w umowie marża banku oraz zmienna stopa referencyjna WIBOR 3M. Marża banku uzależniona jest od kwoty kredytu i wysokości wniesionego wkładu własnego. 3.83
w tym marża banku 2,10%
Całkowita kwota do spłaty - 120 131,94 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 001,10  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia do banku odpisu z Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku, oprocentowanie kredytu jest powiększone o 1,2 punktu procentowego, co przekłada się na wzrost raty miesięcznej o wyliczoną wartość. 56,53 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Bank nie wymaga posiadania ubezpieczenia na życie. Jednak jeśli chcesz zostać objęty powyższą ochroną w ofercie banku dostajesz do dyspozycji pakiet ubezpieczeń na życie, od utraty pracy, od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy. Składka za ubezpieczenie naliczana jednorazowo w wysokości 3,00% kwoty kredytu przez pierwsze 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej oraz 0,0755% od salda zadłużenia kredytu miesięcznie po pierwszych 36 miesiącach ochrony ubezpieczeniowej. 0,00 PLN
Suma - 1 057,63 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Standardowo bez względu na kwotę kredytu bank pobiera prowizję w wysokości 3,5% od kwoty przyznanego kredytu. Istnieje możliwość obniżenia prowizji na indywidualną prośbę klienta, a decyzję w ten sprawie podejmuje analityk zajmujący się wnioskiem. 3 500,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Nie dotyczy. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Umowę ubezpieczenia nieruchomości możesz podpisać w banku lub zawrzeć w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, do banku dostarcza się jedynie cesję przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej. Jeśli zdecydujesz się na ofertę banku za ubezpieczenie nieruchomości naliczona zostanie jednorazowa składka 0,08% sumy ubezpieczenia za okres 12 miesięcy lub 0,22% sumy ubezpieczenia za okres 36 miesięcy. 120,00  PLN
Wycena nieruchomości Bank wymaga wyceny nieruchomości wykonanej przez rzeczoznawcę posiadającego stosowne uprawnienia. Koszty za dokonanie wyceny ponosi kredytobiorca. Istnieje możliwość dokonania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę banku, której koszt zamyka kwota od 474 zł (mieszkanie) do 900 zł (dom, działka). 474,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Bank Pocztowy nie pobiera dodatkowej opłaty z tytułu ubezpieczenia pomostowego. 0,00 PLN
Suma - 4 094,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Bank nie pobiera opłat za wcześniejszą spłatę kredytu. 0,00
Podwyższenie kwoty kredytu Stała stawka prowizji naliczana od kwoty podwyższenia. Istnieje możliwość indywidualnego wnioskowania o obniżenie stawki minimalnie do 1%, nie mniej niż 200 zł. 3,50%
Wakacje kredytowe Prolongata terminu spłaty kredytu/pożyczki (okres dłuższy niż 1 miesiąc) - każdorazowo - 300 zł. 300,00 PLN
Odroczenie spłaty Opłata za zmianę warunków Umowy na wniosek Klienta - jednorazowo,od każdego aneksu - 200 zł 200,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 • Dokument tożsamości: dowód osobisty i drugi dokument potwierdzający tożsamość (prawo jazdy, paszport, etc.), lub w przypadku obcokrajowca paszport oraz karta pobytu lub zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Polski (dotyczy obywateli UE).

 • Akt notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową współmałżonków (jeśli dotyczy).

 • Prawomocny wyrok sądu potwierdzający rozwód lub skrócony odpis aktu ślubu/ wyrok orzekający separację (jeśli dotyczy).

 • Skrócony odpis aktu małżeństwa lub skrócony odpis aktu zgonu w sytuacji, gdy kredytobiorca jest wdowcem/wdową.

 • W przypadku zabezpieczenia na nieruchomości osób trzecich, kopie dowodów osobistych właścicieli nieruchomości i ich małżonków. Bank może wymagać podpisania dodatkowych oświadczeń.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Dowód osobisty lub karta pobytu obywatela Unii Europejskiej.
 • Zameldowanie stałe lub czasowe (dłużej niż 2 miesiące) w Polsce.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).


Wniosek online Banku Pocztowego

Wniosek online Banku Pocztowego

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, który poinformuje Cię o dalszej procedurze i uzgodni dogodny termin spotkania.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową i przedstawi listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Na kolejnym spotkaniu wręczysz doradcy skompletowane dokumenty i przy jego pomocy wypełnisz wniosek kredytowy.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Jeśli kredyt zostanie przyznany, kolejne spotkanie z doradcą zakończy się podpisaniem umowy kredytowej
 • Wraz z umową otrzymasz oświadczenia banku potrzebne do ustanowienia zabezpieczenia kredytu w postaci wpisu w księgę wieczystą. Potwierdzenie dokonania wpisu wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty sądowej musisz przynieść doradcy banku.
 • Po dostarczeniu potwierdzenia ustanowienia hipoteki na rzecz banku oraz po podpisaniu dyspozycji uruchomienia kredytu, zgodnie z umową kredytową bank uruchomi kredyt na konto Twoje lub osoby zbywającej nieruchomość.


Doradca Serwisu Telefoncznego Banku Pocztowego

Doradca Serwisu Telefoncznego Banku Pocztowego

 • Zadzwoń na Infolinię Banku Pocztowego
 • Podczas rozmowy zostaniesz poproszony o podanie niezbędnych danych, potrzebnych do przyjęcia zgłoszenia. W ciągu kilku dni skontaktuje się z Tobą doradca banku, który poinformuje Cię o dalszej procedurze i uzgodni dogodny termin spotkania.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową i przedstawi listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Na kolejnym spotkaniu wręczysz doradcy skompletowane dokumenty i przy jego pomocy wypełnisz wniosek kredytowy.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Jeśli kredyt zostanie przyznany, kolejne spotkanie z doradcą zakończy się podpisaniem umowy kredytowej
 • Wraz z umową otrzymasz oświadczenia banku potrzebne do ustanowienia zabezpieczenia kredytu w postaci wpisu w księgę wieczystą. Potwierdzenie dokonania wpisu wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty sądowej musisz przynieść doradcy banku.
 • Po dostarczeniu potwierdzenia ustanowienia hipoteki na rzecz banku oraz po podpisaniu dyspozycji uruchomienia kredytu, zgodnie z umową kredytową bank uruchomi kredyt na konto Twoje lub osoby zbywającej nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.