Bank Pekao S.A. - Pożyczka Ekspresowa


Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A.
Pożyczka EkspresowaTwoja miesięczna rata może wynosić:
317,83 PLN
Kwota kredytu:
10 000,00 PLN
Okres
36 mies.
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
9,48
Prowizja tego kredytu wynosi:
0,00 %
Ubezpieczenie uwzględniane w racie:
NIE

Zwróć uwagę

W ofercie można uzyskać kredyt nawet do 20-krotności dochodów, udzielany bez zabezpieczeń i poręczycieli do 150.000 zł. Okres kredytowania wynosi od 12 do 84 miesięcy. Kredyt można przeznaczyć na spłatę części lub całości zobowiązania zaciągniętego w jednej lub kilku instytucjach finansowych.
Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota kredytu - 10 000,00 PLN
suma spłacanych rat - 1 000,00 PLN
dodatkowa kwota kredytu - 0,00 PLN
Okres kredytowania - 36 mies.
Waluta - PLN
Oprocentowanie - Oprocentowanie kredytu jest stałe, niezależne od kwoty i okresu zaciąganego przez Ciebie kredytu.
Prowizja - 0,00%
Całkowita kwota do spłaty - 11 441,82 PLN
Rata miesięczna - 317,83 PLN
Oszczędzasz miesięcznie - 682,17 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata przygotowawcza Brak opłaty przygotowawczej. -
Kwota prowizji Prowizja za udzielnie kredytu nie jest naliczana. 0,00 PLN
Ubezpieczenie przy kredycie Ubezpieczenie nieobowiązkowe naliczane od kwoty kredytu, wliczone w koszt miesięcznej raty. Obejmuje zdarzenia takie jak: śmierć pożyczkobiorcy, trwałą i całkowitą niezdolności do pracy oraz czasową niezdolność do pracy lub poważne zachorowanie lub utrata pracy. 1 224,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja za wcześniejszą spłatę Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu. 0,00
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego Brak wymogu posiadania rachunku osobistego w banku. 0,00
Opłata za przewalutowanie Kredyt tylko w PLN. -
Opłata za podwyższenie kwoty kredytu -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 14,68 %
Całkowita kwota kredytu - 15 500,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 3 511,71 PLN
w tym:
odsetki - 2 520,37 PLN
prowizja - 989,36 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 0,00 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 0,00 PLN
stopa procentowa - 9,48 %
okres kredytowania - 36,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 19 011,71 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Poręczyciel Bank nie wymaga poręczycieli w żadnym przypadku. -
Zgoda współmałżonka W przypadku, gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, umowę pożyczki zawiera się z obojgiem małżonków. Wyjątek to kwota pożyczki do 10.000 zł oraz sytuacja, gdy wnioskodawca pozostaje w rozdzielności majątkowej lub w udokumentowanej separacji. 0,00
Wakacje kredytowe Usługa niedostępna. -
Odroczenie spłaty kredytu Usługa niedostępna. -
Zabezpieczenie pożyczki Bank akceptuje ustanowienie zabezpieczenia pożyczki w postaci: zabezpieczenia płynnego (blokada środków na rachunku, zastaw rejestrowy na prawach do rachunku, cesja wierzytelności z rachunku w innym banku, kaucja w postaci środków pieniężnych na rachunku); hipoteki lub zastawu rejestrowego/przewłaszczeniu środka transportu. Pozwala to na obniżenie oprocentowania o maksymalnie 6 punktów procentowych lub do wartości aktualnej stawki (WIBOR 3M + marża banku 8%) w przypadku zabezpieczenia hipoteką. Dodatkowo maksymalna kwota pożyczki zabezpieczonej wynosi: 200.000 zł przy zastosowaniu zabezpieczeń płynnych oraz 150.000 zł przy zabezpieczeniu hipotecznym.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Dokumenty potwierdzające regulowanie bieżących zobowiązań (jeden z ostatnio zapłaconych rachunków za: czynsz, prąd, gaz, telefon, telewizję, polisę ubezpieczeniową).

Jak mogę otrzymać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Wiek poniżej 65 lat.
 • Minimalne wymagane dochody netto 1.000 zł.


Oddział Banku Pekao S.A.

Oddział Banku Pekao S.A.

 • Udaj się do dowolnego oddziału Pekao S.A..
 • W placówce doradca określi Twoją zdolność kredytową oraz wysokość raty. Jeśli zaakceptujesz warunki oferty, możesz przejść wraz z pracownikiem banku do wypełniania wniosku o kredyt.
 • Decyzja kredytowa podejmowana jest w tym samym dniu.
 • Jeśli decyzja kredytowa jest pozytywna a weryfikacja dostarczonych przez Ciebie do oddziału dokumentów wypadnie pomyślnie, następuje podpisanie umowy kredytowej i uruchomienie kredytu zgodnie z dyspozycją określoną we wniosku. Bank przelewa środki na podane przez Ciebie konto.


Formularz kontaktowy Pekao S.A.

Formularz kontaktowy Pekao S.A.

 • Wypełnij formularz kontaktowy.
 • Tego samego dnia lub w dniu następnym, w preferowanych godzinach kontaktu (wybranych podczas wypełniania formularzu kontaktu), skontaktuje się z Tobą doradca banku w celu przedstawienia oferty banku i przeprowadzenia wstępnej analizy określającej Twoją zdolność kredytową.
 • Jeśli zaakceptujesz warunki oferty, możesz przejść wraz z pracownikiem banku do wypełniania wniosku o kredyt. Decyzja kredytowa podejmowana jest tego samego dnia lub najpóźniej w dniu następnym. O decyzji poinformuje Cię pracownik oddziału wybranego przez Ciebie we wniosku; jeśli będzie pozytywna - poinformuje Cię o wymaganych dokumentach i umówi się z Tobą na spotkanie.
 • Jeśli decyzja kredytowa jest pozytywna a weryfikacja dostarczonych przez Ciebie do oddziału dokumentów wypadnie pomyślnie, następuje podpisanie umowy kredytowej i uruchomienie kredytu zgodnie z dyspozycją określoną we wniosku. Bank przelewa środki na podane przez Ciebie konto.


Infolinia Banku Pekao S.A.

Infolinia Banku Pekao S.A.

 • Połącz się z infolinią banku.
 • Konsultant infolinii przedstawi Tobie ofertę oraz przeprowadzi wstępną analizę kredytową. Jeśli zaakceptujesz warunki oferty, możesz przejść wraz z pracownikiem banku do wypełniania wniosku o kredyt. Decyzja kredytowa podejmowana jest tego samego dnia lub najpóźniej w dniu następnym. O decyzji poinformuje Cię pracownik oddziału wybranego przez Ciebie we wniosku; jeśli będzie pozytywna - poinformuje Cię o wymaganych dokumentach i umówi się z Tobą na spotkanie w oddziale.
 • Jeśli decyzja kredytowa jest pozytywna a weryfikacja dostarczonych przez Ciebie do oddziału dokumentów wypadnie pomyślnie, następuje podpisanie umowy kredytowej i uruchomienie kredytu zgodnie z dyspozycją określoną we wniosku. Bank przelewa środki na podane przez Ciebie konto.