Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

KASA Stefczyka - Pożyczka Prestige


KASA Stefczyka

KASA Stefczyka
Pożyczka Prestige


Twoja miesięczna rata może wynosić:
941,97 PLN
Kwota kredytu:
25 000,00 PLN
Okres
36 mies.
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
9,85
Prowizja tego kredytu wynosi:
18,00 %
Ubezpieczenie uwzględniane w racie:
NIE

Zwróć uwagę

Produkt dla członków SKOK-u posiadających miesięczne dochody na poziomie kwoty co najmniej 2.200 zł. Kredyt w kwocie do 300.000 zł udzielany na podstawie Twojego oświadczenia o dochodach, a do 100.000 zł bez wymogu posiadania poręczyciela.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Kwota kredytu - 25 000,00 PLN
Okres kredytowania - 36 mies.
Waluta - PLN
Oprocentowanie Oprocentowanie uzależnione od okresu na jaki zaciągamy kredyt. Dla stałych klientów banku (posiadających produktu bankowe od co najmniej 5 lat oraz dobrą historię kredytową) oprocentowanie kredytu jest obniżane maksymalnie o 2 punkty procentowe, w tym 1% obniżki dla każdego, kto złoży dyspozycję przelewu swojego wynagrodzenia na konto osobiste w SKOK Stefczyka w wysokości co najmniej dwu-krotności raty pożyczki. -
Prowizja - 18,00 %
Całkowita kwota do spłaty - 33 910,97 PLN
Rata miesięczna - 941,97 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata przygotowawcza Opłata bezzwrotna, pobierana jednorazowo przy składaniu wniosku o kredyt. 40,00
Kwota prowizji Prowizja płatna w momencie uruchomienia kredytu, automatycznie obniża kwotę o jaką wnioskujesz o wyliczoną wartość. Dla stałych klientów banku (posiadających produkty bankowe od co najmniej 5 lat oraz dobrą historię kredytową) prowizja za udzielenie kredytu może zostać obniżona maksymalnie o 1 punkt procentowy. 4 500,00 PLN
Ubezpieczenie przy kredycie Ubezpieczenie na życie nieobowiązkowe, naliczane od kwoty udzielonego kredytu (płatne z góry, jednorazowo). W przypadku jego braku bank może wymagać posiadanie poręczyciela. W ofercie banku dostępne również ubezpieczenie od utraty pracy naliczane stawką 6% kwoty przyznanego kredytu. 1 404,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja za wcześniejszą spłatę Bank nie pobiera opłat za wcześniejszą spłatę kredytu. 0,00
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego Opłata miesięczna doliczana do raty kredytu. Dana kwota w części 5 zł przeznaczona jest na prowadzenie konta, resztę zsumowaną przez cały okres kredytowania, bank przeznacza na spłatę końcowych rat kredytu. 15,00 PLN
Opłata za przewalutowanie Kredyt udzielany tylko w PLN. -
Opłata za podwyższenie kwoty kredytu Podwyższenie kwoty kredytu bank traktuje jak nowo zaciągany kredyt. Jeśli jesteś już członkiem SKOK-u, nie ponosisz opłaty za przystąpienie w wysokości 90 zł. 0,00

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 15,89 %
Całkowita kwota kredytu - 35 000,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 26 520,19 PLN
w tym:
odsetki - 20 180,19 PLN
prowizja - 6 300,00 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 0,00 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 40,00 PLN
stopa procentowa - 9,85 %
okres kredytowania - 120,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 61 520,19 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Poręczyciel Wymagany przy kredycie, którego kwota przekracza 100.000 zł. Poręczycielem może zostać osoba, która nie przekroczyła 64 roku życia. W trakcie trwania kredytu można dokonać jego zmiany, za co pobierana jest opłata w wysokości 50 zł za każdego poręczyciela. -
Zgoda współmałżonka Wymagana przy kredycie, którego kwota przekracza 20.000 zł lub 10-krotność Twoich miesięcznych dochodów. -
Wakacje kredytowe Odroczenie spłat kredytu na maksymalny okres 3 miesięcy bank rozpatruje indywidualnie na złożony przez Ciebie pisemnie wniosek. 0,00
Odroczenie spłaty kredytu Brak. -
Opłaty członkowskie Opłata członkowska za przystąpienie do SKOK-u wynosi 4 zł (wpisowe – 1 zł, wkład członkowski – 1 zł, co najmniej jeden udział – 1 zł, składka na Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej – 4 zł rocznie. W momencie zapisu płacisz jedynie pierwszą ratę – 1 zł.) Wkład członkowski, jak i udziały, jeśli zdecydujesz się w przyszłości zrezygnować z członkostwa w Kasie Stefczyka zostaną zwrócone na Twój rachunek. 4,00 PLN
Kredyt na oświadczenie Dla klientów SKOK-u, którzy posiadali kredyt gotówkowy i ich warunki zatrudnienia nie uległy zmianie bank przygotował ofertę gotówki na oświadczenie do kwoty nawet 50.000 zł. 50.000,00 PLN

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty.

 • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem. Wymagany tylko w przypadku kredytu, którego kwota przekracza 10.000 zł.

 • Książeczka wojskowa dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Umowy spłacanych kredytów, harmonogram spłat.

 • Jeśli istnieją zaległości w spłacie rat, należy przedstawić dowody spłat lub zaświadczenie z banku o regularnej obsłudze kredytu.

Jak mogę otrzymać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Polskie obywatelstwo.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Członkostwo w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka.
 • Minimalne wymagane dochody netto 2.200 zł.


Oddział SKOK-u

Oddział SKOK-u

 • Udaj się do najbliższego oddziału Kasy Stefczyka.
 • Doradca przedstawi Ci aktualną ofertę instytucji, przeprowadzi wstępną analizę kredytową i jeśli będziesz zainteresowany wspólnie sporządzicie wniosek kredytowy.
 • Decyzja kredytowa może zostać podjęta nawet w ciągu tego samego dnia. Warunkiem jest jednak posiadanie kompletu wymaganych przez instytucję dokumentów.
 • O jej wyniku poinformuje Cię pracownik Kasy Stefczyka: osobiście lub telefonicznie. W między czasie zostaje przygotowana umowa kredytowa (jeśli decyzja jest pozytywna).
 • Kolejnym etapem jest podpisanie dokumentów kredytowych oraz uruchomienie kredytu. Kwota przelewana jest na rachunek wskazany przez Ciebie we wniosku lub na rachunek założony w oddziale Kasy Stefczyka.