PLUS BANK - Kredyt gotówkowy


PLUS BANK

PLUS BANK
Kredyt gotówkowyTwoja miesięczna rata może wynosić:
877,02 PLN
Kwota kredytu:
25 000,00 PLN
Okres
36 mies.
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
9,00
Prowizja tego kredytu wynosi:
10,00 %
Ubezpieczenie uwzględniane w racie:
NIE

Zwróć uwagę

Bank oferuje kredyt gotówkowy do 150.000 zł, przy czym bez poręczycieli możesz otrzymać nawet do 50.000 zł. Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Kwota kredytu - 25 000,00 PLN
Okres kredytowania - 36 mies.
Waluta - PLN
Oprocentowanie Oprocentowanie kredytu jest zmienne, uzależnione od kwoty oraz okresu na jaki zaciągasz kredyt. Bank dopuszcza możliwość zabezpieczenia kredytu gotówkowego (blokada środków pieniężnych na koncie, zastaw rejestrowy papierów wartościowych, kaucja środków na rachunku bankowym), co może obniżyć oprocentowanie nawet o 4,8 punkty procentowe. Dla stałych klientów banku (posiadających rachunek osobisty) oprocentowanie kredytu obniżane jest o dodatkowy 4 punkty procentowe. -
Prowizja - 10,00 %
Całkowita kwota do spłaty - 31 572,72 PLN
Rata miesięczna - 877,02 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata przygotowawcza Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku nie jest naliczana. -
Kwota prowizji Standardowa stawka prowizji może sięgać wartości 18% kwoty udzielnego kredytu (w porównaniu ujęta wartości 10%). Dla osób posiadających Konto Efekt, na które minimalne miesięczne wpływy wynoszą minimum 1.000 zł prowizja obniżana jest do 0 zł. 2 777,78 PLN
Ubezpieczenie przy kredycie Ubezpieczenie na życie. Składka wynosi 0,35% w skali miesiąca, płatna jest z góry, jednorazowo za cały okres kredytowania. Dla kredyt z wykupioną opcją ubezpieczenia oprocentowanie jest obniżane maksymalnie o 2 punkty procentowe. 3 150,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja za wcześniejszą spłatę Bank nie pobiera opłaty za dokonanie częściowej lub całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu, musisz jedynie poinformować bank o zaistniałym fakcie co najmniej 3 dni przed dokonaniem nadpłaty. 0,00
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego Brak opłaty. 0,00
Opłata za przewalutowanie Kredyt gotówkowy dostępny tylko w PLN. -
Opłata za podwyższenie kwoty kredytu Brak. -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 25,70 %
Całkowita kwota kredytu - 30 000,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 7 867,32 PLN
w tym:
odsetki - 4 756,43 PLN
prowizja - 2 786,89 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 0,00 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 324,00 PLN
stopa procentowa - 9,00 %
okres kredytowania - 36,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 37 867,32 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Poręczyciel Bank ustala indywidualnie, jaką kwotę kredytu możesz uzyskać bez poręczyciela. Maksymalna kwota dostępna bez posiadania poręczyciela wynosi 50.000 zł. -
Zgoda współmałżonka Bank zgody współmałżonka wymaga w przypadku kredytu, którego kwota przekracza 10.000 zł. -
Wakacje kredytowe Brak. -
Odroczenie spłaty kredytu Brak. -
Dokumentacja Do uzyskania kredytu zamiast wymaganego drugiego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, bank może poprosić o druk RMUA. Dodatkowo oprócz podstawowej dokumentacji posiłkowo możesz zostać poproszony o wyciąg papierowy/elektroniczny z posiadanego przez Ciebie rachunku osobistego za okres ostatnich od 3 do 6 miesięcy.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty.

 • Inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak mogę otrzymać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terenie Polski.
 • Dwa ważne dokumenty stwierdzające tożsamość.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Wymagany minimalny dochód netto 900 zł.


Formularz kontaktowy Plus Bank

Formularz kontaktowy Plus Bank

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku.
 • Doradca skontaktuje się z Tobą w dniu złożenia wniosku lub najpóźniej następnego dnia roboczego w preferowanych godzinach.
 • Jeśli będziesz zainteresowany ofertą, doradca bankowy poinformuje Cię o wymaganych dokumentach niezbędnych do uruchomienia kredytu oraz umówi termin spotkania.
 • Na spotkaniu doradca, po sprawdzeniu dostarczonych dokumentów, poinformuje Cię o decyzji o przyznaniu Ci kredytu.
 • Jeśli decyzja banku będzie pozytywna, następuje podpisanie umowy.
 • Następnie kredyt zostanie uruchomiony zgodnie z Twoją dyspozycją.