GETIN Bank - Darmowa pożyczka gotówkowa


GETIN Bank

GETIN Bank
Darmowa pożyczka gotówkowaTwoja miesięczna rata może wynosić:
746,37 PLN
Kwota kredytu:
25 000,00 PLN
Okres
36 mies.
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
5,00
Prowizja tego kredytu wynosi:
0,00 %
Ubezpieczenie uwzględniane w racie:
NIE

Zwróć uwagę

Darmowy kredyt gotówkowy w Getin Bank

 • Oprocentowanie 0%
 • Prowizja 0%
 • Pozostałe koszty 0%

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Kwota kredytu - 25 000,00 PLN
Okres kredytowania - 36 mies.
Waluta - PLN
Oprocentowanie Oprocentowanie jest stałe i wynosi 0% w skali roku. -
Prowizja - 0,00 %
Całkowita kwota do spłaty - 26 869,18 PLN
Rata miesięczna - 746,37 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata przygotowawcza Opłata nie jest pobierana. -
Kwota prowizji Prowizja za udzielnie kredytu wynosi 0 zł. 0,00 PLN
Ubezpieczenie przy kredycie Nie dotyczy. - PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja za wcześniejszą spłatę Opłata nie jest pobierana. 0,00
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego Za obsługę rachunku założonego do obsługi kredytu bank nie pobiera żadnych opłat. 0,00
Opłata za przewalutowanie Kredyt udzielany tylko w PLN. -
Opłata za podwyższenie kwoty kredytu Podwyższenie kwoty kredytu jest traktowane jak nowy kredyt. -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 0,00 %
Całkowita kwota kredytu - 2 000,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 0,00 PLN
w tym:
odsetki - 0,00 PLN
prowizja - 0,00 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 0,00 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 0,00 PLN
stopa procentowa - 0,00 %
okres kredytowania - 12,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 2 000,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Poręczyciel Poręczyciel jest wymagany dla osób, które nie ukończyły 25 roku życia lub na dzień składania wniosku mają ukończone 70 lat. -
Zgoda współmałżonka Zgoda współmałżonka wymagana przy kredycie, którego kwota przekracza 20.000 zł. -
Wakacje kredytowe W indywidualnych przypadkach bank dopuszcza możliwość skorzystania maksymalnie dwa razy w roku kalendarzowym z wakacji w spłacie 1 raty kapitałowo-odsetkowej, przy czym przerwa pomiędzy ratami podlegającym wakacjom nie może być krótsza niż 3 miesiące. Z wakacji można skorzystać po raz pierwszy po 6 terminowo zapłaconych ratach kredytowych. Do następnej raty kredytu, zostaną dopisane odsetki za okres od raty poprzedzającej karencję w spłacie, powiększając w ten sposób wysokość raty do spłaty. Wyliczony zostanie nowy harmonogram z zachowaniem wysokości rat z przed karencji a okres kredytowania zostanie wydłużony o ostatnią ratę wyrównującą. 0,00
Odroczenie spłaty kredytu Brak. -

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty.

 • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem.

 • Książeczka wojskowa dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia.

 • W przypadku rozdzielności majątkowej małżeństwa - decyzja sądu lub akt notarialny.

 • W przypadku rozwodu/separacji - wyrok sądu.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak mogę otrzymać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Polskie obywatelstwo lub jeśli jesteś cudzoziemcem - karta pobytu.
 • Zameldowanie w Polsce.
 • Dwa ważne dokumenty stwierdzające tożsamość.
 • Zdolność kredytową (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Minimalny wymagany dochód netto wynosi 550 zł.


Doradca GETIN Banku

Doradca GETIN Banku

 • Wypełnij wniosek kredytowy, podając swoje dane osobowe, numer telefonu, kwotę i okres kredytu oraz odział, w którym nastąpi podpisanie umowy kredytowej.
 • Doradca skontaktuje się z Tobą w dniu złożenia wniosku lub najpóźniej następnego dnia roboczego w preferowanych godzinach.
 • W czasie rozmowy telefonicznej doradca potwierdzi Twoje dane osobowe wpisane we wniosku, poprosi o uzupełnienie danych o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia oraz z jakiego tytułu osiągane są dochody.
 • Jeśli będziesz zainteresowany ofertą, doradca poinformuje Cię o wymaganych dokumentach niezbędnych do uruchomienia kredytu oraz umówi termin spotkania.
 • Na spotkaniu doradca, po sprawdzeniu dostarczonych dokumentów, poinformuje Cię o decyzji o przyznaniu Ci kredytu.
 • Jeśli decyzja banku będzie pozytywna, następuje podpisanie umowy.
 • Następnie kredyt zostanie uruchomiony zgodnie z Twoją dyspozycją.