Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank BPS - Bezpieczna Gotówka


Bank BPS

Bank BPS
Bezpieczna GotówkaTwoja miesięczna rata może wynosić:
889,20 PLN
Kwota kredytu:
25 000,00 PLN
Okres
36 mies.
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
10,00
Prowizja tego kredytu wynosi:
10,00 %
Ubezpieczenie uwzględniane w racie:
NIE

Zwróć uwagę

Kredyt jest prosty pod względem formalnym, kredytobiorca nie musi m.in. angażować poręczycieli przy kredycie do 20.000 zł. Maksymalny okres kredytowania wynosi 8 lat a wysokość kredytu może sięgać 100.000 zł. Wybór opcji kredytu z ubezpieczeniem pozwala na obniżenie oprocentowania maksymalnie o 2 punkty procentowe.

Informacje o aktualnej promocji

W ramach promocji „ Kredyt NA CO CHCESZ” oprocentowanie kredytu z rozszerzonym pakietem ubezpieczenia na życie obniżana jest nawet do 0% a prowizja za udzielnie kredytu do 6%.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Kwota kredytu - 25 000,00 PLN
Okres kredytowania - 36 mies.
Waluta - PLN
Oprocentowanie Standardowe oprocentowania uzależnione zostało od okresu na jaki zaciągasz kredyt i maksymalnie wynosi 10%. W zależności od wykupionego przez Ciebie pakietu ubezpieczenia oprocentowanie jest obniżone o 1 punkt procentowy - w przypadku wykupienia ubezpieczenia podstawowego oraz o 2 punkty procentowe jeśli wykupisz ubezpieczenie w pakiecie rozszerzonym. -
Prowizja - 10,00 %
Całkowita kwota do spłaty - 32 011,35 PLN
Rata miesięczna - 889,20 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata przygotowawcza Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku. -
Kwota prowizji Standardowa stawka prowizji zawarta jest w przedziale od 6 do 16% kwoty kredytu (w porównaniu ujęta stawka 10%). Dla osób, które posiadają w banku rachunek osobisty w ramach Pakietu Standardowego, Pakietu Młodzieżowego prowizja za udzielnie kredytu obniżana jest o 1 punkt procentowy. Dla właścicieli Pakietu Aktywnego prowizja obniżana jest o 3 punkty procentowe. Osoby, które posiadają Pakiet Prestiż otrzymują kredyt bezpłatnie, gdyż prowizja wynosi 0 zł. 2 777,78 PLN
Ubezpieczenie przy kredycie Składka za ubezpieczenie płatna jest z góry za cały okres kredytowania lub może być wliczona w kwotę kredytu. Masz możliwość skorzystania z ubezpieczenia w 2 pakietach do wyboru: PAKIET PODSTAWOWY (stawka 0,125%) - obejmuje ubezpieczenie na wypadek śmierci oraz trwałej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem; PAKIET ROZSZERZONY (stawka 0,363%) - ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz poważnego zachorowania. W zestawieniu ujęta została stawka za PAKIET PODSTAWOWY. 1 125,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja za wcześniejszą spłatę Brak opłaty za wcześniejszą spłatę pożyczki. 0,00
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego Brak opłaty. 0,00
Opłata za przewalutowanie Kredyt gotówkowy dostępny tylko w PLN. -
Opłata za podwyższenie kwoty kredytu Za podwyższenie kwoty kredytu bank nalicza opłatę w wysokości 1% kwoty podwyższenia, minimum 10 zł. 1,00 %

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 22,67 %
Całkowita kwota kredytu - 2 000,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 207,12 PLN
w tym:
odsetki - 87,12 PLN
prowizja - 120,00 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 0,00 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 0,00 PLN
stopa procentowa - 0,00 %
okres kredytowania - 12,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 2 207,12 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Poręczyciel W przypadku kredytów, których kwota przekracza 20.000 zł, zabezpieczeniem kredytu jest dodatkowo poręczenie według prawa cywilnego lub ubezpieczenie. -
Zgoda współmałżonka Wymóg zgody współmałżonka dotyczy wyłącznie osób pozostających w związku małżeńskim oraz posiadających wspólność majątkową. -
Wakacje kredytowe Brak. -
Odroczenie spłaty kredytu Brak. -

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

  • Dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

  • Brak

Dokumenty dodatkowe

  • Brak

Jak mogę otrzymać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Pełna zdolność do czynności prawnych.
  • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
  • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).


Oddział Banku BPS

Oddział Banku BPS

  • Udaj się do najbliższej placówki Banku BPS.
  • Dorada banku przygotuje ofertę, a następnie przedstawi listę wymaganych dokumentów.
  • Decyzję o przyznaniu kredytu możesz otrzymać jeszcze tego samego dnia. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i w przypadku przyznania kredytu przygotowują umowę kredytową
  • Po podpisaniu umowy następuje uruchomienie kredytu zgodnie z zawartymi w umowie warunkami.