KASA Stefczyka - Prosta pożyczka gospodarcza


KASA Stefczyka

KASA Stefczyka
Prosta pożyczka gospodarczaTwoja miesięczna rata może wynosić:
4 440,31 PLN
Kwota kredytu:
50 000,00 PLN
Okres
12 mies.
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
11,75
Prowizja tego kredytu wynosi:
8,00 %
Ubezpieczenie uwzględniane w racie:
TAK

Zwróć uwagę

Prosta pożyczka gospodarcza przeznaczona jest dla Członków Kasy Stefczyka, którzy prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej i mają lub założą w Kasie rachunek firmowy. Maksymalna kwota o jaką możesz się ubiegać to 100.000 zł, którą możesz rozłożyć na okres maksymalnie 10 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Kwota kredytu - 50 000,00 PLN
Okres kredytowania - 12 mies.
Waluta - PLN
Oprocentowanie Oprocentowanie pożyczki jest oprocentowaniem zmiennym, którego wysokość zależy od okresu na jaki zostanie zaciągnięta. Deklarując stałe wpływy na konto firmowe możesz uzyskać obniżkę oprocentowania do 2 punktów procentowych. -
Prowizja - 8,00 %
Całkowita kwota do spłaty - 53 283,68 PLN
Rata miesięczna - 4 440,31 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata przygotowawcza Opłata przygotowawa naliczana w wysokości 60 zł za udzielenie kredytu. 60,00
Kwota prowizji Prowizja płatna w momencie uruchomienia kredytu, automatycznie obniża kwotę o jaką wnioskujesz o wyliczoną wartość. Dla stałych klientów Kasy oraz decyzją dyrektora oddziału (po analizie wniosku kredytowego) prowizja za udzielenie kredytu może zostać obniżona maksymalnie o 4 punkty procentowe. 4 000,00 PLN
Ubezpieczenie przy kredycie W ramach Prostej pożyczki gospodarczej konieczne jest wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W zalażności od okresu kredytowania dostępne warianty ubezpieczenia to: ATUT(dla pożyczki do 60 miesięcy) oraz WALOR (dla pożyczki od 60 miesięcy do 120 miesięcy) ze stawką 0,083% od kowty pożyczki. Opłata płatna jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia pożyczki (kredytowana). 498,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja za wcześniejszą spłatę Za wcześniejszą całkowita lub częściową spłatę kredytu pobierana jest prowizja w wysokości 0,5% spłacanej kwoty. 0,50 %
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego Rachunek kredytowy jest bezpłatny. 0,00
Opłata za przewalutowanie Brak możliwości zaciągnięcia Prostej pożyczka gospodarczej w walucie obcej. -
Opłata za podwyższenie kwoty kredytu Brak możliwości podwyższenia kwoty Prostej pożyczka gospodarczej. -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO -  %
Całkowita kwota kredytu -  PLN
Całkowita koszt kredytu -  PLN
w tym:
odsetki -  PLN
prowizja -  PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) -  PLN
inne opłaty (obowiązkowe) -  PLN
stopa procentowa -  %
okres kredytowania -  m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta -  PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Poręczyciel W standardowej procedurze nie jest wymagany poręczyciel. Jeżeli małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową może być wymagany poręczyciel (w zalażności od oceny ryzyka przez doradcę na podstawie dostarczonych dokumentów firmy). -
Zgoda współmałżonka Wymagana zgody współmałżonka w przypadku braku rozdzielności majątkowej. Jeżeli małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową może być wymagany poręczyciel (w zalażności od oceny ryzyka przez doradcę na podstawie dostarczonych dokumentów firmy). 0,00
Wakacje kredytowe Brak mozliwości skorzystania z opcji wakacji kredytowych. -
Odroczenie spłaty kredytu Brak możliwości skorzystania z opcji odroczenia spłaty kredytu. -
Stali klienci Kasy Stefczyka Wraz ze stażem członkowskim w Kasie Stefczyka można liczyć na duże bonifikaty i indywidualne oferty. Jeśli jesteś klientem Kasy Stefczyka od dłuższego czasu warto negocjowac warunki pożyczki między innymi ze względu na mozliwość uzyskania korzystniejszych od standardowych warunków.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

  • Brak

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

  • Brak

Dokumenty dodatkowe

  • Brak

Jak mogę otrzymać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.
  • Prosta pożyczka gospodarcza przeznaczona jest dla Członków Kasy Stefczyka, którzy prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej i mają lub założą rachunek firmowy.


Oddział Kasy Stefczyka

Oddział Kasy Stefczyka

  • Udaj się do najbliższego oddziału Kasy Stefczyka.
  • Doradca przedstawi Ci aktualną ofertę instytucji, przeprowadzi wstępną analizę kredytową i jeśli będziesz zainteresowany wspólnie sporządzicie wniosek kredytowy.
  • Decyzja kredytowa może zostać podjęta nawet w ciągu tego samego dnia. Warunkiem jest jednak posiadanie kompletu wymaganych przez instytucję dokumentów.
  • O jej wyniku poinformuje Cię pracownik Kasy Stefczyka: osobiście lub telefonicznie. W między czasie zostaje przygotowana umowa kredytowa (jeśli decyzja jest pozytywna).
  • Kolejnym etapem jest podpisanie dokumentów kredytowych oraz uruchomienie kredytu. Kwota przelewana jest na rachunek wskazany przez Ciebie we wniosku lub na rachunek założony w oddziale Kasy Stefczyka.