Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

ING Bank Śląski - Pożyczka dla Przedsiębiorców


ING Bank Śląski

ING Bank Śląski
Pożyczka dla Przedsiębiorców


Twoja miesięczna rata może wynosić:
4 343,28 PLN
Kwota kredytu:
50 000,00 PLN
Okres
12 mies.
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
9,05
Prowizja tego kredytu wynosi:
0,00 %
Ubezpieczenie uwzględniane w racie:
NIE

Zwróć uwagę

Kredyt dla przedsiębiorców otrzymasz do 500.000 zł bez żadnych zabezpieczeń i precyzowania celu wydatkowanej gotówki. Bank nie wymaga biznes planu ani konieczności przedstawienia zaświadczeń z ZUS i US. Ustanawiając zabezpieczenie kredytu możesz otrzymać kredyt do 2.000.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Kwota kredytu - 50 000,00 PLN
Okres kredytowania - 12 mies.
Waluta - PLN
Oprocentowanie Oprocentowanie jest oprocentowaniem zmiennym i stanowi sumę stałej marży banku oraz stawki WIBOR 3M dla kredytu udzielanego na okres maksymalny do 12 miesięcy oraz stawki WIBOR 6M dla kredytu zaciąganego na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Oprocentowanie jest również uzależnione od wysokości kwoty zaciąganego kredytu. W ofercie banku istnieje możliwość wyboru dwóch wariantów kredytu: I wariant - bez naliczania prowizji za udzielnie kredytu (ujęty w porównaniu), II wariant z obniżoną o 0,5 punktu procentowego marżą. -
Prowizja - 0,00 %
Całkowita kwota do spłaty - 52 119,32 PLN
Rata miesięczna - 4 343,28 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata przygotowawcza Brak opłaty przygotowawczej. -
Kwota prowizji W ofercie kredytu istnieje możliwość wyboru: I wariantu pożyczki bez naliczania prowizji za udzielnie kredytu (ujęte w porównaniu) lub II wariantu z prowizją wynoszącą 2% kwoty kredytu, minimum 200 zł z marżą kredytu obniżoną o 0,5 punktu procentowego w odniesieniu do opcji kredytu z "0 prowizji". 0,00 PLN
Ubezpieczenie przy kredycie Dobrowolny program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka, w skład którego wchodzi: śmierć ubezpieczonego z każdej przyczyny, utrata stałego źródła dochodu i czasowa niezdolność do pracy, całkowita niezdolność do zarobkowania oraz śmierć ubezpieczonego wskutek NW po ukończeniu 65 roku życia. Opłata płatna jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia pożyczki. 1 620,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja za wcześniejszą spłatę Za wcześniejszą spłatę kredytu bank nie pobiera prowizji. 0,00
Opłata za prowadzenie rachunku kredytowego Rachunek kredytowy jest bezpłatny. 0,00
Opłata za przewalutowanie Brak możliwości zaciągnięcia pożyczki gotówkowej w walucie obcej. -
Opłata za podwyższenie kwoty kredytu Podwyższenie kwoty kredytu traktowane jest jak udzielenie nowego kredytu dla przedsiębiorców. -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO -  %
Całkowita kwota kredytu -  PLN
Całkowita koszt kredytu -  PLN
w tym:
odsetki -  PLN
prowizja -  PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) -  PLN
inne opłaty (obowiązkowe) -  PLN
stopa procentowa -  %
okres kredytowania -  m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta -  PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Poręczyciel Bank nie wymaga poręczycieli. -
Zgoda współmałżonka Bank wymaga zgody współmałżonka przy kredycie, który przekracza 50.000 zł. Nie pobiera z tego tytułu dodatkowej opłaty. -
Wakacje kredytowe Brak wakacji kredytowych. -
Odroczenie spłaty kredytu Brak możliwości odroczenia spłaty kredytu. -
Okres kredytu Kredyt w wysokości do 50.000 zł udzielany jest na okres maksymalnie 5 lat. Dla kredytu w kwocie do 1.200.000 zł kredyt udzielny jest na okres 10 lat.
Dokumentacja Bank nie wymaga przedstawienia biznesplanu oraz zaświadczeń z ZUS i US – terminowość płatności weryfikuje w oparciu o historię Twojego rachunku firmowego.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty z adresem stałego zameldowania (w przypadku braku adresu wymagany jest dodatkowy dokument potwierdzający adres stałego zameldowania lub zaświadczenie z Urzędu).

 • Drugi dokument ze zdjęciem (wymagany od osób nie posiadających w Ing Banku Śląskim jakichkolwiek produktów bankowych).

 • Akt notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową współmałżonków (jeśli dotyczy).

 • Prawomocny wyrok sądu potwierdzający rozwód lub skrócony odpis aktu ślubu/ wyrok orzekający separację (jeśli dotyczy).

 • Skrócony odpis aktu małżeństwa lub skrócony odpis aktu zgonu w sytuacji, gdy kredytobiorca jest wdowcem/wdową.

 • W przypadku zabezpieczenia na nieruchomości osób trzecich, kopie dowodów osobistych właścicieli nieruchomości i ich małżonków. Bank może wymagać podpisania dodatkowych oświadczeń.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Dokumenty potwierdzające dodatkowy dochód.

 • Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego.

Jak mogę otrzymać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pożyczka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność oraz posiadają rachunek firmowy w dowolnym banku od minimum 6 miesięcy (w przypadku oferty bez zabezpieczenia wymagane jest prowadzenie działalności od minimum 12 miesięcy).


Oddział ING Bank Śląski

Oddział ING Bank Śląski

 • Odwiedź dowolny oddział ING Bank Śląski.
 • Po przedstawieniu Tobie oferty, pracownik placówki przeprowadzi wstępną analizę kredytową. Jeśli zaakceptujesz warunki oferty, możesz przejść wraz z pracownikiem banku do wypełniania wniosku o kredyt. Decyzja kredytowa podejmowana jest tego samego dnia lub najpóźniej w dniu następnym.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna pracownik banku zweryfikuje poprawność dokumentów, na których podstawie zapadnie ostateczna decyzja kredytowe. Następnie podpisujesz przygotowaną umowę kredytową.
 • Bank przelewa środki na podane przez Ciebie we wniosku konto lub wypłaca gotówkę na miejscu.