Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank BPS - Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

Bank BPS

Bank BPS
Kredyt mieszkaniowy Mój Dom


Twoja miesięczna rata może wynosić:
998,32 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
3,77  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
3,00  %

Zwróć uwagę

Kredyt udzielny w kwocie sięgającej 90% wartości kredytowanej nieruchomości. Maksymalny okres na jaki możesz zaciągnąć kredyt wynosi 30 lat. Uważaj na warunki obligujące do wykupienia ubezpieczenia na życie.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 3,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę stałej w całym okresie kredytowania marży oraz stopy rynkowej WIBOR. 3.7699999999999996
w tym marża banku 2,09%
Całkowita kwota do spłaty - 119 798,99 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 998,32  PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Bank nie wymaga posiadanie wkładu własnego, jednak do czasu gdy saldo kredytu osiągnie 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem marża kredytu zostaje podwyższona o 1 punkt procentowy, co przekłada się na podwyższenie raty kredytu o podaną wartość. 0,00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Bank wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji z polisy ubezpieczeniowej na życie jeśli kwota kredytu przekroczy 80.000 zł, suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania przekroczy 65 lat, kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny (osoba posiadająca na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny). W ofercie banku wykupienie ubezpieczenia na życie miesięcznie kosztuje 0,0380% kwoty kredytu. 38,00 PLN
Suma - 1 036,32 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Opłata prowizyjna naliczana przez bank wynosi 3% wartości udzielonego kredytu. Dla posiadaczy rachunku osobistego w ramach Pakietu Młodzieżowego oraz w ramach Pakietu Standardowego prowizja obniżona zostaje do 2% kwoty kredytu. Dla posiadaczy rachunku osobistego w ramach Pakietu Aktywnego prowizja wynosi 1,5% kwoty kredytu. Dla posiadaczy rachunku osobistego w ramach Pakietu Prestiżowego prowizja wynosi 1% kwoty kredytu. 3 000,00 PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu przedstawienia odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem na rzecz banku marża kredytu podniesiona zostaje o 1 punkt procentowy. 46,86  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Dodatkowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Bank w swej ofercie proponuje dwa rodzaje ubezpieczenia: dla mieszkań i budynków mieszkalnych w kwocie 0,08% kwoty kredytu, opłata pobierana jednorazowo oraz dla budynków w budowie w kwocie 0,098% kwoty kredytu. Nieruchomość może zostać również ubezpieczona w dowolnym TU. Do banku należy dostarczyć jedynie cesję przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej, przy czym suma ubezpieczenia powinna stanowić nie mniej niż 120% kwoty kredytu. 120,00  PLN
Wycena nieruchomości Przeprowadzenie pierwszej inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu jest bezpłatne. Kolejna inspekcja kosztuje 100 zł. 100,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe 0,00 PLN
Suma - 3 266,86 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Spłata całości lub części kredytu przed okresem pierwszych 5 lat kredytowania jest operacją płatną w wysokości 2% kwoty spłaty. Wcześniejsza splata kredytu w późniejszym okresie jest bezpłatna. 0,00
Podwyższenie kwoty kredytu Każdorazowo od kwoty podwyższenia kredytu, nie mniej niż 200 zł. 1,00%
Wakacje kredytowe Każdorazowo za odroczenie spłaty całości, części lub odsetek kredytu bank pobiera opłatę w wysokości 0,5% nie mniej niż 150 zł od kwoty objętej prolongatą. 0,50%
Odroczenie spłaty Istnieje możliwość odroczenia terminu spłaty rat kapitałowych na okres 24 miesięcy w przypadku kredytu wypłacanego w transzach. Do momentu wypłaty ostatniej transzy klient jest zobligowany do spłaty raty odsetkowej kredytu. 0,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Oświadczenie majątkowe.

 • W przypadku, gdy o kredyt ubiega się osoba samotnie wychowująca dzieci wymagane są legitymacje szkolne, bądź przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego.

 • Wniosek kredytowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 • Dowody osobiste wszystkich współkredytobiorców.

 • Skrócony odpis aktu zgonu małżonka (jeżeli dotyczy).

 • Dla Kredytobiorców dodatkowych - odpisy aktów stanu cywilnego (aktu urodzenia, małżeństwa) dla udokumentowania pokrewieństwa lub powinowactwa.

 • Skrócony odpis aktu małżeństwa (jeżeli dotyczy)

 • Wyrok orzekający adopcję (jeżeli dotyczy)

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Zdolność kredytową (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Oferta przeznaczona dla młodych małżeństw oraz osób samotnie wychowujących dzieci: małoletnie, pobierające zasiłek pielęgnacyjny bądź uczące się, do 25 roku życia.
 • Zgodnie z ustawą kredytobiorcy nie mogą być właścicielami lub współwłaścicielami domu/mieszkania oraz nie może przysługiwać im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.
 • Wnioskodawcy nie mogą być stroną innej umowy kredytu preferencyjnego.


Doradca Banku Polskiej Spółdzielczości

Doradca Banku Polskiej Spółdzielczości

 • Udaj się do najbliższej placówki banku.
 • Dorada banku przygotuje najlepszą ofertę, a następnie przedstawi listę wymaganych dokumentów.
 • Wspólnie ustalicie dogodny termin kolejnego spotkania, na którym podpiszesz wniosek kredytowy i wręczysz doradcy skompletowane dokumenty.
 • Bank, w ciągu 14 dni, podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i w przypadku przyznania kredytu przygotowują umowę kredytową.
 • Po podpisaniu umowy należy dostarczyć doradcy dokumenty świadczące o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki.
 • Uruchomienie kredytu następuje na konto Twoje lub osoby sprzedającej nieruchomość, zgodnie z zawartymi w umowie warunkami.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.